Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Mars, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57195551652

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza mocy obliczeniowej platform sprzętowych dla wieloosiowego sterownika napędów bezpośrednichAnalysis of computing power of hardware platforms for a multi-axis controller of direct drives / Grzegorz GÓRA, Piotr MARS, Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646 ; 119. — 2018 nr 3, s. 23–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/119/ref_04.pdf

 • słowa kluczowe: moc obliczeniowa, mikrokontrolery ARM Cortex, układ FPGA, sterownik prądowy

  keywords: FPGA, computing power, ARM Cortex microcontrollers, current loop

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza mocy obliczeniowej platform sprzętowych dla wieloosiowego sterownika napędów bezpośrednichAnalysis of computing power of hardware platforms for a multi-axis controller of direct drives / Grzegorz GÓRA, Piotr MARS, Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2019 nr 2, s. 83–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: moc obliczeniowa, mikrokontrolery ARM Cortex, układ FPGA, sterownik prądowy

  keywords: FPGA, computing power, ARM Cortex microcontrollers, current loop

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aproksymacja funkcji trygonometrycznych w algorytmach komutacji elektronicznej napędów bezpośrednichTrigonometric functions approximation of the direct drives' electronic commutation algorithms / Grzegorz GÓRA, Grzegorz KARPIEL, Piotr MARS, Radosław Sitek, Marek Goczał // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2017 nr 1 (113), s. 15–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/113/ref_02.pdf

 • słowa kluczowe: SPWM, aproksymacja wielomianowa, komutacja elektroniczna, funkcje trygonometryczne

  keywords: polynomial approximation, SPWM, electronic commutation, trigonometric functions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Identyfikacja parametrów napędu PMSM na stanowisku do badania algorytmów komutacji napędów bezpośrednichIdentification of PMSM motor’s parameters at the bench for direct drives’ commutation algorithms study / Grzegorz GÓRA, Piotr MARS, Konrad GAC, Maciej PETKO // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 4, s. 191–196. — Bibliogr. s. 196, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/4/40.pdf

 • słowa kluczowe: PMSM, identyfikacja parametrów, parametry elektryczne, napędy bezpośrednie

  keywords: PMSM, electrical parameters, parameters identification, direct drives

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.04.40

5
 • Konstrukcja obwodu magnetycznego nietypowego silnika bezpośredniego z dzielonym stojanem[Design of direct drive's magnetic circuit with divided stator] / Piotr MARS // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 115–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przegląd aktualnych rozwiązań w projektowaniu stopni mocy sterowników napędów bezpośrednichReview of current solutions in the designing of power stages of direct drives' controllers / Piotr MARS, Grzegorz GÓRA, Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646 ; 119. — 2018 nr 3, s. 17–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Abstr.. — Dod. afiliacja autorów: RIOT sp. z o o. Kraków. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/119/ref_03.pdf

 • słowa kluczowe: napęd bezpośredni, przekształtnik wielopoziomowy, stopień mocy, inteligentny moduł mocy

  keywords: multilevel converter, power stage, intelligent power module, direct drive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przegląd aktualnych rozwiązań w projektowaniu stopni mocy sterowników napędów bezpośrednichReview of current solutions in the designing of power stages of direct drives' controllers / Piotr MARS, Grzegorz GÓRA, Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2019 R. 21 nr 1, s. 52–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sprzętowa implementacja transformacji Clarka i ParkaHardware implementation of the Clarke and Park transformations / Grzegorz GÓRA, Grzegorz KARPIEL, Piotr MARS, Radosław Sitek, Marek Goczał // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2017 nr 1 (113), s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/113/ref_03.pdf

 • słowa kluczowe: FPGA, CORDIC, transformacja Parka, transformacja Clarka

  keywords: FPGA, Clarke transform, Park transform, CORDIC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The influence of continuous Pulse Width Modulations (CPWM) on direct drives' control accuracy / Grzegorz GÓRA, Piotr MARS, Maciej PETKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2018. — ISBN: 978-83-949477-1-2. — S. 227–235. — Bibliogr. s. 234–235, Abstr.

 • keywords: FPGA, modulation, Continuous Pulse Width Modulation, Direct Drives commutation, position loop

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie napędów bezpośrednich w urządzeniach mechatronicznych[Application of the direct drives in mechatronic devices] / Piotr MARS // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : 6.12.2014 Kraków, 13.12.2014 Łódź : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — Na okł. dod.: Wrocław 16.01.2015 - ekologia i środowisko, 16.01.2015 - rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, 17.01.2015 - nauki przyrodnicze, 18.01.2015 - nauki inżynieryjne. — e-ISBN: 978-83-63058-44-9. — S. 254. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 254. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie napędów bezpośrednich w urządzeniach mechatronicznych[The use of direct drives in mechatronic devices] / Piotr MARS // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 1, T. 1–4 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-46-3. — S. 663–668. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 668, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 2: Technologia/Mechanika. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: napęd bezpośredni, silnik bezpośredni, zastosowanie napędów bezpośrednich

  cyfrowy identyfikator dokumentu: