Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Warzecha, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7417-1561 orcid iD

ResearcherID: S-8441-2017

Scopus: 57216180616

PBN: 5e709473878c28a0473bd52e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • A mathematical model and a simulational investigation of a planar system under oblique multipoint impact with frictionModel i badania symulacyjne zderzenia wielopunktowego w płaskim układzie wieloczłonowym z uwzględnieniem tarcia / Mariusz WARZECHA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2020 vol. 291 no. 3, s. 53-62. — Bibliogr. s. 61-62, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-30. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=209018

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dyssypacja energii, kontakt, zderzenia ukośne, stick-slip, model podatny, współczynnik restytucji

  keywords: collision, energy dissipation, coefficient of restitution, stick-slip, multi-body system, contact, compliance model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0014.4765

2
3
4
 • An analysis of reaction forces in crankshaft support systems / Krzysztof Nozdrzykowski, Zenon Grządziel, Rafał Grzejda, Mariusz WARZECHA, Mateusz Stępień // Lubricants [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-4442. — 2022 vol. 10 iss. 7 art. no. 151, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-11. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4442/10/7/151/pdf?version=1657535696

  orcid iD
 • keywords: measurements, finite element analysis, crankshaft, marine engine, rolling contact, support conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/lubricants10070151

5
 • An improved approach in the application of an elastic-plastic contact force model in the modelling of multiple impactsUlepszone podejście do wykorzystania elasto-plastycznego modelu siły kontaktu w modelowaniu zderzenia wielokrotnego / Mariusz WARZECHA, Rafał Grzejda // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2023 vol. 303 no. 1, s. 85–97. — Bibliogr. s. 95–97, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-31. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=235984

  orcid iD
 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, zderzenie wielokrotne, układ wieloczłonowy, kontakt sprężysto-plastyczny, model siły kontaktowej

  keywords: finite element method, multi-body system, multiple impact, elastic-plastic contact, contact force model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0016.2936

6
 • Analiza porównawcza podejścia sekwencyjnego i symultanicznego w modelowaniu zjawiska zderzenia[A comparative analysis of sequential and simultaneous approach in collision modeling] / Mariusz WARZECHA // W: 57. Sympozjon Modelowanie w mechanice : [24–28 lutego 2018 r.], Ustroń : program, zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Politechnika Śląska], 2018. — S. 121. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza porównawcza podejścia sekwencyjnego i symultanicznego w modelowaniu zjawiska zderzeniaA comparative analysis of sequential and simultaneous approach in collision modeling / Mariusz WARZECHA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2018 nr 66, s. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.kms.polsl.pl/mi/pelne_35/11_35_66.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zderzenie, podejście symultaniczne, podejście sekwencyjne, model Hertza

  keywords: collision, sequential approach, simultaneous approach, Hertz model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza właściwości statycznych sprężyn szczelinowych o zmodyfikowanej geometrii[Static properties analysis of slotted spring with modified geometry] / Mariusz WARZECHA, Krzysztof MICHALCZYK // W: XXIX Sympozjon PKM : XXIX Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Warszawa – Ciechocinek 23-27 września 2019 : książka abstraktów / red. Lucjan Śnieżek, Krzysztof Grzelak. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2019. — ISBN: 978-83-7938-252-1. — S. 113–114. — Bibliogr. s. 114. — Toż. na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Calculation of maximal collision force in kinematic chains based on collision force impulse : [abstract] / M. WARZECHA, J. MICHALCZYK // W: PCM-CMM [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} Polish Congress of Mechanics, 23\textsuperscript{rd} international conference on Computer Methods in Mechanics : 8–12.09.2019, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 120. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: collision, impact, coefficient of restitution, multi-body, kinematic chain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Determination of the preload of bolts for structural health monitoring of a multi-bolted joint: FEM approach / Rafał Grzejda, Mariusz WARZECHA, Kamil Urbanowicz // Lubricants [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-4442. — 2022 vol. 10 iss. 5 art. no. 75, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-19. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4442/10/5/75/pdf?version=1650361640

  orcid iD
 • keywords: finite element method, structural health monitoring, contact mechanics, preload, multi-bolted joint, fastener damage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/lubricants10050075

12
13
 • Komputerowe wsparcie koncypowania inżynierskiego – przegląd osiągnięć przestrzennych gramatyk 3D[Computational design synthesis - an overview of 3D spatial grammars] / Mariusz WARZECHA // W: XXIX Sympozjon PKM : XXIX Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Warszawa – Ciechocinek 23-27 września 2019 : książka abstraktów / red. Lucjan Śnieżek, Krzysztof Grzelak. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2019. — ISBN: 978-83-7938-252-1. — S. 115–117. — Bibliogr. s. 117. — Toż. na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • On a hybrid approach for modeling and FEM analysis of body collision in an engineering application / Mariusz WARZECHA // Mechanics and Mechanical Engineering ; ISSN 1428-1511. — 2016 vol. 20 no. 4, s. 531–552. — Bibliogr. s. 551–552

 • keywords: FEM analysis, collision models, Code-Aster, impact simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ulepszone podejście do wykorzystania elasto-plastycznego modelu siły kontaktu w modelowaniu zderzenia wielokrotnego[An improved approach in an application of an elastic-plastic contact force model in a modelling of multiple impacts] / Mariusz WARZECHA, Rafał Grzejda // W: XL JST [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne XL jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna 2022 : 13-16 września 2022 r., Bukowina Tatrzańska / red. Marcin Kot, Janusz Krawczyk, Sławomir Zimowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2022]. — e-ISBN: 978-83-67427-09-8. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.tribologia2022.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/Materialy-Konferencyjne-XL-JST-2022.pdf [2022-09-22]

 • słowa kluczowe: zderzenie, kontakt, deformacja plastyczna, model elasto-plastyczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Weryfikacja numeryczna dokładności wyników modelowania zderzeń w układach wieloczłonowych otrzymanych z wykorzystaniem symulacji opartych o bibliotekę Project Chrono[Numerical verification of the accuracy of the results of modeling collisions in multibody systems obtained using simulations based on the Project Chrono library] / Mariusz WARZECHA // W: XLI JSzT [Dokument elektroniczny] : ogólnopolska konferencja Jesienna Szkoła Tribologiczna 2023 : 05-08.09.2023, Łańcut. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2023]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, zderzenie, kontakt, układ wieloczłonowy, Project Chrono

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ strefy przejściowej pomiędzy zwojami biernymi i aktywnymi sprężyny śrubowej naciskowej na jej sztywność osiową[Influence of the transition zone between the passive and active coils of a compression helical spring on its axial stiffness] / Krzysztof MICHALCZYK, Mariusz WARZECHA, Robert BARAN // W: XXXI Sympozjon PKM : XXXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Szklarska Poręba, 18–20 września 2023 : streszczenia referatów. — [Opole : Politechnika Opolska], [2023]. — S. 94. — Toż online: {https://pkm2023.po.edu.pl/images/PDF/Streszczenia_artyku%C5%82%C3%B3w_PKM2023.pdf} [07.10.2023]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: