Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Mąsior, mgr inż.

asystent

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, *Katedra Elektroniki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3973-5568 połącz konto z ORCID

ResearcherID: C-2537-2013

Scopus: 55350355500

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Acquisition of multimodal data corpus for automatic sign language processingRejestracja multimedialnego korpusu danych dla automatycznego przetwarzania języka migowego / Jakub GAŁKA, Przemysław Węgrzynowicz, Mariusz MĄSIOR // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2016 vol. 37 no. 1, s. 19–31. — Bibliogr. s. 29–30, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, analiza danych, rozpoznawanie języka migowego, gromadzenie danych

  keywords: image processing, data analysis, sign language recognition, data collection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatic extraction and clustering of phones / Stanisław KACPRZAK, Mariusz MĄSIOR, Mariusz ZIÓŁKO // W: SPA 2016 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications : Poznan, 21–23\textsuperscript{rd} September 2016 : conference proceedings / The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznan University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and Systems Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Poznan : Poznan University of Technology], [2016]. — W bazie Web of Science ISBN: 978-8-3620-6527-1. — ISBN: 978-83-62065-24-0. — S. 310–314. — Bibliogr. s. 314, Abstr.

 • keywords: non uniform segmentation, frequency parametrization, phones clustering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatic speech recognition system dedicated for Polish / Mariusz ZIÓŁKO, Jakub GAŁKA, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK, Dawid Skurzok, Mariusz MĄSIOR // W: INTERSPEECH 2011 [Dokument elektroniczny] : „Speech science and technology for real life” : 27–31 August 2011, Florence, Italy : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy] : International Speech Communication Association, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — (Interspeech : Proceedings of the ... Annual Conference of the International Speech Communication Association ; ISSN 1990-9772). — S. 3315–3316. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3316, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej. — S. 3322–3323

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatyczna ekstrakcja i klasteryzacja głosek w sygnale mowy dla wielojęzykowej analizy porównawczejAutomatic extraction and clusterization of phones from speech signal for multilingual comparative analysis / Stanisław KACPRZAK, Mariusz MĄSIOR, Mariusz ZIÓŁKO // Prace Filologiczne ; ISSN 0138-0567. — 2015 t. 66, s. 73–83. — Bibliogr. s. 82, Summ.

 • słowa kluczowe: głoski, automatyczna segmentacja, klasteryzacja

  keywords: clusterization, phones, automatic segmentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Baza danych nagrań mowy dla analizy porównawczej rożnojęzycznych fonemówDatabase of speech recordings for comparative analysis of multi-language phonemes / Mariusz MĄSIOR, Magdalena IGRAS, Mariusz ZIÓŁKO, Stanisław KACPRZAK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2013 vol. 34 no. 2B, s. 79–87. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Baza danych słownika języka polskiego ze statystykami słów dla systemu automatycznego rozpoznawania mowyA database of Polish dictionary with word statistics for automatic speech recognition / Mariusz MĄSIOR, Bartosz ZIÓŁKO, Dawid Skurzok, Tomasz JADCZYK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2011 vol. 32 no. 2B, s. 349–357. — Bibliogr. s. 356, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Comparative study of SQLite and Berkeley DB implementations of n-gram model of Polish languagePorównawcze studium implementacji modelu n-gramowego języka polskiego w SQLite i Berkeley DB / Dawid SKURZOK, Bartosz ZIÓŁKO, Aleksander Pohl, Tomasz JADCZYK, Mariusz MĄSIOR // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 33 no. 2B, s. 153–162. — Bibliogr. s. 160–161, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Data analysis and management engine for signal processingSystem analizy i zarządzania danymi na potrzeby przetwarzania sygnałów / Mariusz MĄSIOR, Stanisław KACPRZAK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2014 vol. 35 no. 2, s. 19–28. — Bibliogr. s. 26–27, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zarządzanie danymi, przetwarzanie sygnałów

  keywords: signal processing, data management, scientific workflow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Speech normalization to average speaker / Mariusz MĄSIOR, Mariusz ZIÓŁKO // W: Proceedings of the twentieth national conference on Applications of mathematics in biology and medicine : Łochów, 23–27 September 2014 = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie / eds. Marek Bodnar, Urszula Foryś, Monika Joanna Piotrowska. — Warszawa : University of Warsaw. Institute of Applied Mathematics and Mechanics, [2014]. — ISBN: 978-83-932893-1-8. — S. 70–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Statistical analysis of phonemic diversity in languages across the world / Stanisław KACPRZAK, Mariusz ZIÓŁKO, Mariusz MĄSIOR, Magdalena IGRAS, Karolina Ruszkiewicz // W: Proceedings of the nineteenth national conference Applications of mathematics in biology and medicine : Jastrzębia Góra, 16–20 September 2013 = Krajowa konferencja Zastosowań matematyki w biologii i medycynie / eds. Katarzyna D. Lewandowska, Piotr Boguś ; Departmet of Physics and Biophysics. Medical University of Gdańsk. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-60253-86-1 ; ISBN10: 83-60253-86-2. — S. 48–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Studies on machine processing of sign language in the context of deaf support : application in health care - interactive service system for the deaf / Dorota SZULC, Jakub GAŁKA, Mariusz MĄSIOR, Filip MALAWSKI, Tomasz Jan WILCZYŃSKI, Krzysztof WRÓBEL // W: Int'l conference proceedings of ICEHM and ERPUB : international conference on Economics and Business Management (EBM-2016), international conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS-2016), international conference on Recent trends in ICT-Information and Communications Technology (RTICT'16) & international conference on Education, Law and Disaster Management (ELDM-16) : May 24–25, 2016, Paris (France) / eds. Michel Plaisent, Lili Zheng. — [Paris : s. n.], [2016] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-93-84468-54-5. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.. — Publ. z konf.: SHSS-2016. — D. Szulc - dod. afiliacja: Jagiellonian University ; J. Gałka - dod. afiliacja: VoicePIN.com Sp. z o. o., Kraków ; T. J. Wilczyński - dod. afiliacja: Poradzis Sp. z o. o., Przyszowa, Poland

 • keywords: sign language processing, dialogue system using sign language, deaf support, signs database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • System kontroli dostępu oparty na biometrycznej weryfikacji głosuThe concept of embedded solution for voice biometric access system / Jakub GAŁKA, Mariusz MĄSIOR, Michał Salasa // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 11, s. 248–255. — Bibliogr. s. 254–255, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/11/63.pdf

 • słowa kluczowe: kontrola dostępu, biometria, rozpoznawanie mówcy, system wbudowany

  keywords: biometry, embedded systems, access control, speaker recognition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.11.63

14
15
 • Układ do poprawy jakości dźwięku w środkach transportu osobowego[System for improving sound quality in means of passenger transport] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GAŁKA Jakub, MĄSIOR Mariusz, MINCH Bartosz, Krzywda Jakub, Krupa Marek, Kaczor Daniel. — Int.Cl.: G10L 21/0232\textsuperscript{(2013.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427712 A1 ; Opubl. 2020-05-18. — Zgłosz. nr P.427712 z dn. 2018-11-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 11, s. 50. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427712A1.pdf

 • słowa kluczowe: aktywna redukcja hałasu, redukcja hałasu, kontrola hałasu, aktywna kontrola hałasu, model psychoakustyczny, poprawa dźwięku

  keywords: noise control, noise reduction, active noise reduction, active noise control, perceptual model, sound enhancement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Układ do poprawy jakości dźwięku w środkach transportu osobowego[System for improving sound quality in means of passenger transport] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jakub GAŁKA, Mariusz MĄSIOR, Bartosz MINCH, Jakub Krzywda, Marek Krupa, Daniel Kaczor. — Int.Cl.: G10L 21/0232\textsuperscript{(2013.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 239352 B1 ; Udziel. 2021-08-24 ; Opubl. 2021-11-29. — Zgłosz. nr P.427712 z dn. 2018-11-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL239352B1.pdf

 • słowa kluczowe: aktywna redukcja hałasu, redukcja hałasu, kontrola hałasu, aktywna kontrola hałasu, model psychoakustyczny, poprawa dźwięku

  keywords: noise control, noise reduction, active noise reduction, active noise control, perceptual model, sound enhancement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Vocal tract normalisation in computer games / Mariusz ZIÓŁKO, Mariusz MĄSIOR, Bartosz ZIÓŁKO, Magdalena IGRAS // W: Proceedings of the 14th IASTED international conference on Computer Graphics and Imaging (CGIM 2013) ; Proceedings of the 10th IASTED international conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications (SPPRA 2013) [Dokument elektroniczny] : February 12–14, 2013 Innsbruck, Austria / L. Linsen, M. Kampel ; International Association of Science and Technology for Development. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — (A Publication of the International Association of Science and Technology for Development ; 797 ; 798). — e-ISBN: 978-0-88986-944-8. — S. 372–376. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 376, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • WiTKoM – Virtual Sign Language Translator Project / Katarzyna BARCZEWSKA, Jakub GAŁKA, Filip MALAWSKI, Mariusz MĄSIOR, Dorota SZULC, Tomasz WILCZYŃSKI, Krzysztof WRÓBEL // Baltic Journal of Modern Computing ; ISSN 2255-8942. — 2016 vol. 4 no. 2, s. 378. — Abstr.. — J. Gałka, T. Wilczyński – dod. afiliacja: VoicePIN.com. — 19\textsuperscript{th} annual conference of the European Association for Machine Translation (EAMT) : Riga, Latvia : project/products

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: