Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Frukacz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3255-7028 połącz konto z ORCID

ResearcherID: B-7928-2017

Scopus: 57192984671

PBN: 5e709207878c28a04738edc4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza wyznaczenia parametrów geometrycznych precyzyjnych kodowych łat niwelacyjnych na komparatorze pionowym i poziomymA comparative analysis of the determination of geometric parameters of precise code level rods by means of vertical and horizontal comparators / Andrzej POKRZYWA, Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 1, s. 85–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.. — W artykule błędnie podano nazwisko autora: Mariusz Fukacz. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-01/Geodezja_2006_1_08.pdf

 • słowa kluczowe: parametry łat niwelacyjnych, komparatory pionowe i poziome

  keywords: parameters, level rods, vertical and horizontal comparators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of precise distancers and GPS receivers for lenght determination and Krakow-located „Wisła” calibration baseline stability control / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ, Małgorzata BUŚKO // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 477–484. — Bibliogr. s. 484, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania laboratoryjne niwelatorów i precyzyjnych łat niwelacyjnychLaboratory testing of levels and precise levelling staffs / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 110, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0287). — Bibliogr. s. 109–[111]., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-165-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badanie nad wyznaczaniem i wprowadzaniem poprawki termicznej oraz kalibracyjnej do wyników niwelacji precyzyjnejThe research within the range of calculation of thermal and calibration corrections as well as their introduction to the results of precise levelling / Mariusz FRUKACZ // Technical Sciences ; ISSN 1505-4675. Supplement ; ISSN 1732-8314. — 2005 nr 2, s. 283–292. — Bibliogr. s. 292, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • {\em Cage} Aidy Krukiewicz, czyli nowe wyzwanie dla widzówAida Krukiewicz's {\em Cage} - a new challenge for the audience / Mariusz FRUKACZ // Ha!art ; ISSN 1641-7453. — 2012 nr 38 spec. iss., s. 74–77. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka, zasady działania i sposoby sprawdzania niwelatorów cyfrowychA profile of digital levels, operation principles and metods of their egzamination / Józef BELUCH, Małgorzata BUŚKO, Mariusz FRUKACZ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2004 t. 10 z. 2, s. 117–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Classification of precise levelling instruments referring to the measurements of historic city centres / Małgorzata BUŚKO, Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers ; ISSN 2029-7092). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: classification, checking, levelling instruments, levelling rods, periodic monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2014.197

9
 • Interpretation of the results of calibration of high precision levelling staffs and remarks arising out from levelling staffs testing / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2005 no. 3, s. 103–114. — Bibliogr. s. 114. — Proceedings of the 7th scientific-technical conference “Current problems in engineering surveying” : Warsaw, Poland, 31 March 1 April 2005 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Invar rod calibration on vertical comparator executed in the geodesy metrology laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow–Poland with use of computer-aided image analysis / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 469–476. — Bibliogr. s. 476, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6. — ISBN 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Jak Feniks z popiołów : narodziny młodej polskiej animacjiLike a phoenix from the ashes : the birth of young Polish animation / Mariusz FRUKACZ // Este ; ISSN 2083-1463. — 2010 T. 1: Spektrum animacji, s. 73–92. — Summ.. — ISBN: 978-83-928725-4-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kalibracja łat inwarowych na komparatorze pionowym w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGH z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu[Invar rod calibration on vertical comparator executed in the geodesy metrology laboratory of AGH University of Science and Technology in Krakow-Poland with use of computer-aided image analysis] / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kalibracja łat kodowych inżynierskich oraz analiza możliwości ich wykorzystania do pomiaru wysokościowej osnowy szczegółowejAnalysis of using calibration engineering barcode levelling rods for measuring a detailed levelling network / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2013 vol. 12 no. 4, s. 55–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: kalibracja, niwelacja, łaty kodowe, łaty inżynierskie, osnowa wysokościowa

  keywords: calibration, levelling, barcode rods, engineering rods, levelling network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kalibracja łat kodowych inżynierskich oraz analiza możliwości ich wykorzystania do pomiaru wysokościowej osnowy szczegółowejCalibration engineering barcode levelling rods and analysis of their use for the measurement of detailed leveling network / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // W: EUROmatyka2012.PL : geodezyjna konferencja naukowo-dydaktyczna : Poznań-Puszczykowo, 31 maja – 2 czerwca 2012 : streszczenia referatów = EUROmatyka2012.PL : geodetic science and education conference : Poznań-Puszczykowo, May 31 – June 2, 2012 : abstracts / ed. Ireneusz Wyczałek ; Politechnika Poznańska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Zakład Geodezji, [et al.]. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2012]. — S. 75–76. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kalibracja wzorców liniowych do systemu fotogrametrycznego DPA Pro firmy AICON 3D SystemsCalibration of measurement standards for a DPA Pro photogrammetric system produced by AICON 3D Systems / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 6, s. 511–513. — Bibliogr. s. 513, Streszcz., Abstr.. — VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce, Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r.

 • słowa kluczowe: kalibracja, współczynnik rozszerzalności termicznej, interferometr laserowy, wzorzec pomiarowy

  keywords: calibration, coefficient of thermal expansion, laser interferometer, measure standard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kalibracja wzorców liniowych do systemu fotogrametrycznego DPA Pro firmy AICON 3D SystemsCalibration of measure standards of DPA Pro photogrammetric system produced by AICON 3D Systems / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63792-40-4. — S. 355–356. — Bibliogr. s. 356, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kalibracja, współczynnik rozszerzalności termicznej, interferometr laserowy, wzorzec pomiarowy

  keywords: calibration, coefficient of thermal expansion, laser interferometer, measure standard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Korekta cen nieruchomości ze względu na upływ czasu w przypadku dużych baz danychReal estate price adjustment due to time in the case of large databases / Mariusz FRUKACZ, Mirosław Popieluch, Edward PREWEDA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 213–226. — Bibliogr. s. 225–226, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modernizacja stanowisk badawczych sprzętu pomiarowego w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH[Modernization of research positions of measuring equipment in Geodetic Metrological Laboratory AGH] / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 22–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modyfikacja algorytmu obliczeń wyników kalibracji łat kodowych wykonywanych za pomocą interferometru laserowego HP 5529AModification of a rod calibration results calculation algorithm realized with laser interferometer HP5529A / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // W: Geoinformacja dla wszystkich : XIX Jesienna Szkoła Geodezji : Polanica-Zdrój, 22–24 września 2005 r. = Geoinformation for everybody : XIX Autumn School of Geodesy / red. nauk. Jarosława Szwed-Lorenz. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 114. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 45). — S. 13–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Możliwości wykonywania kalibracji sprzętu geodezyjnego w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH w KrakowieCalibration of surveying instruments in the Geodesy Metrology Laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 207–218. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Obliczenia w poziomych osnowach szczegółowych[Calculation in the horizontal geodetic networks] / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ // W: Ćwiczenia z geodezji II : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0249). — Do publ. dołączono pięć map. — ISBN: 978-83-7464-115-9. — S. 253–405, 1 k. złoż.. — Bibliogr. dla całości s. 587–590

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena przydatności mobilnej rozety pomiarowej do badań odkształceń poziomych[Estimation of the mobile measurement rosette usefulness for testing horizontal distortions] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Optymalne procedury wyznaczania współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej i wzorcowania precyzyjnych łat niwelacyjnych[The optimum procedures of determining the coefficient of linear thermal expansion and calibration of precise levelling rods] / Mariusz FRUKACZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 164, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0448) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 160–[165]. — ISBN: 978-83-7464-483-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Polski film animowany[Polish animated film] / pod red. Marcina Giżyckiego, Bogusława ZMUDZIŃSKIEGO ; [aut.] Jerzy Armata, Mariusz FRUKACZ, Marcin Giżycki, Ryszard Haja, Adriana Prodeus, Mateusz Solarz, Bogusław ZMUDZIŃSKI. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, 2008. — 251 s.. — ISBN: 978-83-928205-0-5. — 60 lat polskiej animacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Preliminary study of the possibility to use a mobile measurement rosette for testing horizontal distortionsWstępna ocena możliwości zastosowania mobilnej rozety pomiarowej jako systemu do badań odkształceń poziomych / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-04/Geomatics_2009_4_03.pdf

 • słowa kluczowe: geodezja górnicza, odkształcenia poziome, deformacje poziome, rozety pomiarowe

  keywords: mining geodesy, horizontal deformation, measurement rosettes, horizontal distortion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: