Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Wolan


poza AGH, poza AGH


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
  • Adaptacja istniejących i zlikwidowanych odwiertów na głębokie otworowe wymienniki ciepła : technologia wykonania końcowego wyposażenia otworu do pozyskiwania ciepła z górotworuAdaptation of existing and abandoned wells as deep borehole heat exchangers : technology of completion assembly installation for geothermal heat exploitation / Marian WOLAN, Tomasz ŚLIWA, Chrystian Mazur // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 176–178. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 178. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 162-164. – Bibliogr. s. 164

  • słowa kluczowe: geotermia, głębokie otworowe wymienniki ciepła, HDR, konstrukcja otworów

    keywords: geothermal energy, HDR, well construction, deep borehole exchangers

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Innowacyjne wgłębne wyposażenie głębokich otworowych wymienników ciepła na przykładzie otworu Sękowa GT-1[Innovative downhole equipment of deep borehole heat exchangers based on an example of the Sękowa GT-1 well] / Marian WOLAN, Chrystian MAZUR, Tomasz ŚLIWA // W: Otwory wiertnicze [Dokument elektroniczny] : istotny element przekształceń energetycznych : I Seminarium "Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła" na temat Górnictwo otworowe w rewolucji energetycznej : [Kraków, 7–8 września 2021 r.] : zeszyt streszczeń / red. Tomasz Śliwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Laboratorium Geoenergetyki AGH ; Fundacja "Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje", 2021. — S. 9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://geotermia.agh.edu.pl/seminarium?lang=en [2021-10-01]. — M. Wolan, Ch. Mazur - pierwsza afiliacja: Exalo Drilling S. A., Zielona Góra

  • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia geotermalna, geotermalne pompy ciepła, głęboki otworowy wymiennik ciepła, wyposażenie wgłębne

    cyfrowy identyfikator dokumentu: