Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Wagner, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7694-6527 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57199121168

PBN: 5e709207878c28a04738ed97

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • A study on the formation environment of the La Cumbre Amber deposit, from Santiago Province, the northwestern part of the Dominican Republic / Paweł STACH, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Marian WAGNER, Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Maja Mroczkowska-Szerszeń, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Przemysław Drzewicz, Carlos George, Edwin Garcia // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2020 vol. 10 iss. 9, art. no. 736, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-21. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/9/736/pdf

 • keywords: Raman spectroscopy, petrology, Dominican amber, La Cumbre deposit, facies analyses, coaly shale

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min10090736

2
3
 • An application of Markov chain analysis to preliminary studies on lithofacies sequences in the “Bełchatów” lignite deposit, “Szczerców” field (Poland) / W. MASTEJ, T. SŁOMKA, M. WAGNER, T. LEŚNIAK, E. SŁOMKA // W: IAMG 2003 [Dokument elektroniczny] : International Association for Mathematical Geology : annual conference : Portsmouth, UK, September 7–12, 2003 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [England : s. n.], [2003]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–6, S16(P). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Analysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits / Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 225

 • keywords: fly ash, lignite, Clarke values

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru PolskiA petrographic atlas of subbituminous and bituminous coal from the Polish deposits and from uneconomic occurrences / Marian WAGNER, Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 93, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0318). — Bibliogr. s. 51–55, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-185-2. — Do publikacji dołączony CD-ROM z mikrofotografiami odmian węgla

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Atlas petrograficzny węgla brunatnego : litotypy i macerałyA petrographic atlas of brown coals (lignites) from the Polish deposits / Barbara KWIECIŃSKA, Marian WAGNER ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zakład Geologii Złóż Węgla ; Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii. — Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, 2001. — 98, [1] s.. — Bibliogr. s. 49–50, Summ.. — ISBN10: 83-914795-4-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • {\em Carbo salis} ze złoża soli w Wieliczce{\it Carbo salis} from deposit of rock salt in Wieliczka / Krzysztof BUKOWSKI, Marian WAGNER, Jerzy Przybyło // W: Quo vadis sal : XIII międzynarodowe sympozjum solne : Dolina Demianowska, 2–3 października 2008 r. Podziemne magazynowanie paliw ; Zagrożenia w górnictwie solnym = Quo vadis sal : international salt symposium. Underground fuel storage ; Hazard in salt mining / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2008]. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 62, 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Charakter petrograficzny substancji węglowej z osadów solnych WieliczkiPetrographic character of coal substance from salt sediments in the Wieliczka mine / Marian WAGNER, Krzysztof BUKOWSKI, Jerzy Przybyło // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 225–238, [6]. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Abstr.

 • keywords: Wieliczka, brown coal, Miocene, petrography of coal, xylite, salt rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Charakter petrograficzny uwęglonego materiału organicznego w mioceńskich osadach wschodniej części zapadliska przedkarpackiegoPetrologic studies of miocene organic matter in Eastern part of the Carpathian Foredeep, Southern Poland / Stanisław SZAFRAN, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 1999 z. 243, s. 131–138. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.. — Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla : III [trzecia] konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kuhla : Gliwice, 18–19 listopada 1999. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Coal occurrence in salt sediments, Carpathian Foredeep, Poland / Marian WAGNER, Krzysztof BUKOWSKI // W: 18\textsuperscript{th} international sedimentological congress : Mendoza, Argentina, 26\textsuperscript{th} September/1\textsuperscript{st} October : abstracts volume / eds. Ernesto Schwarz, [et al.] ; International Association of Sedimentologists. — [Buenos Aires : IAS], [2010]. — Na okł. dod.: Sedimentology at the foot of the Andes. — ISBN: 978-987-96296-4-2. — S. 912. — Bibliogr. s. 912

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Coalified bitumens from the Kłodawa Salt Structure (central Poland) as evidence on migration of hydrothermal fluids in Zechstein (Upper Permian) deposits / Marian WAGNER, Stanisław Burliga // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2014 vol. 58 no. 3, s. 555–564. — Bibliogr. s. 564. — Publikacja dostępna online od: 2013-10-24. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/download/9039/pdf_1139

 • keywords: Main Dolomite, collotelinite, micrinite, vitrinization of bitumens, Kłodawa Salt Structure, Stinking Shale

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1127

15
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants / Barbara BIELOWICZ, Dariusz BOTOR, Jacek MISIAK, Marian WAGNER // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Ekologiczne kryteria oceny jakości węgla brunatnego na przykładzie złoża BełchatówThe ecological criteria for evaluation the quality lignite on the example of the Bełchatów deposit / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz Ratajczak, Waldemar Jończyk, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 91, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXV konferencja : Rytro, 18–20 listopada 2015

 • słowa kluczowe: pierwiastki krytyczne, metodyka badań jakości węgla brunatnego, składniki toksyczne w węglu

  keywords: critical elements, toxic components in the coal, methods of lignite quality research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Fanerozoiczna historia termiczna polskiego segmentu strefy szwu transeuropejskiego – obecny stan badań w projekcie PAPPhanerozoic thermal history of the Polish segment of Trans-European Suture Zone – recent stage of progress in PAP project / Paweł Poprawa, Izabela Grotek, Marian WAGNER, Hanna Matyja // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2002 t. 50 nr 12, s. 1219–1220. — Bibliogr. s. 1220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Fossilization history of fossil resin from Jambi Province (Sumatra, Indonesia) based on physico-chemical studies / Beata Naglik, Beata Kosmowska-Ceranowicz, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Przemysław Drzewicz, Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Jakub MATUSIK, Marian WAGNER, Rastislav Milovsky, Paweł STACH, Arkadiusz Szyszka // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2018 vol. 8 iss. 3 art. no. 95, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-02. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/8/3/95/pdf

 • keywords: FTIR, Raman spectroscopy, microhardness, Sumatra, fossil resins, Indonesia, maturation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min8030095

21
 • Geotektoniczne przyczyny zmian średniej refleksyjności huminitu/witrynitu uwęglonego materiału organicznego w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiegoGeotectonic causes of changes in mean reflectance of huminit/vitrinit coalified organic material in Miocene sediments of Eastern part of Carpathian Foredepth / Stanisław SZAFRAN, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1480. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 246, s. 517–532. — Bibliogr. s. 529–531, Streszcz., Summ.. — Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Geoturystyczne walory torfowisk podhalańskich niecki orawskiejGeotouristic value of raised bog in the Orawa valley, located in the Podhale region / Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1697. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 269, s. 275–281. — Bibliogr. s. 281, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005” : rozpoznawanie złóż ; geoturystyka ; energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • „Górka Lubartowska-Niedźwiada” deposit (E Poland) as a potential source of glauconite raw materialZłoże „Górka Lubartowska-Niedźwiada” (E Polska) jako potencjalne źródło surowca glaukonitowego / Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Adam PIESTRZYŃSKI, Marian WAGNER, Wiesław HEFLIK, Beata Naglik, Jan Paluch, Krzysztof Pałasz, Stanislava Milovská, Paweł STACH // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2019 vol. 35 iss. 2, s. 5–30. — Bibliogr. s. 27–29, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-110356-40682?filename=_Gorka.pdf

 • słowa kluczowe: ksylit, złoże Górka Lubartowska-Niedźwiada, piasek kwarcowo-glaukonitowy, glaukonit

  keywords: glauconite, xylite, Górka Lubartowska-Niedźwiada deposit, quartz-glauconite sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2019.128522

24
 • Grawitacyjne spływy uwęglonej materii organicznej – mało poznana forma występowania węgla żelitowego (miękki węgiel brunatny)Gravitional flows of coaly organic mater – a poorly known occurrence from gelitic coal (ortholignite) / Marian WAGNER // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 93–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Hg, Pb, Cd w węglu brunatnym ze złoża „Bełchatów” (obszard górniczy „Szczerców”) : badania wstępneHg, Pb, Cd in the lignite from ”Bełchatów” deposit (“Szczerców” minining area) : preliminary research / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz RATAJCZAK, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1780. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 285, s. 95–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: