Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Sołtys, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Badanie dokładności i zakresu zastosowań lokalizatora typu MAC-51BxExamination of accuracy and applications range of the MAC-51Bx locator / Marian SOŁTYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2000 t. 6 z. 1, s. 49–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie wpływu napowietrznych linii elektroenergetycznych na wyniki pomiarów GPSInvestigation of influence of power lines on results of GPS measurements / Jan GOCAŁ, Marian SOŁTYS, Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Instrument set for georadar antenna positioning using GPS or robotized total stationZestaw konstrukcyjny do określania lokalizacji anteny georadaru metodą GPS oraz zrobotyzowanym tachymetrem / Jan GOCAŁ, Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 5–14. — Bibliogr. s. 12, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Integrated of programs in the process of subsurface infrastructure location with the radar method / Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2005 no. 3, s. 27–33. — Bibliogr. s. 33, Summ.. — Proceedings of the 7th scientific-technical conference “Current problems in engineering surveying” : Warsaw, Poland, 31 March 1 April 2005 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Investigation of environmental impact of UHV transmission lines 400 kV Tucznawa Tarnów/Rzeszów in Poland / Wojciech BATKO, Jan DOBROWOLSKI, Zbigniew ENGEL, Marek Szuba, Tadeusz WSZOŁEK, Daniela Natorska, Marian SOŁTYS, Tadeusz SZCZUTKO, Tadeusz Zyss // W: EUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — [Kraków : s. n.], [2002]. — S. 6

 • keywords: environmental impact, transmission lines, electromagnetic field, corona phenomena, audible noise

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Klasyczne i zautomatyzowane systemy do przestrzennych pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń techniczno-eksploatacyjnych i torów kolejowychClassical and automatic systems in 3D inventory measurements of technical and exploitation instruments and rail track / Arkadiusz Kampczyk, Edward PREWEDA, Marian SOŁTYS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 165–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_13.pdf

 • słowa kluczowe: tor kolejowy, urządzenie techniczno-eksploatacyjne, rozjazd, toromierz, pomiary parametrów geometrycznych

  keywords: technical and exploitation instrument, junction, rail track, rail measurement device, measurements of geometric parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Methodology of terminally guided georadar-tacheometer surveying kit exploitation in the process of localisation of underground elements and completion of thematic maps' contentMetodyka wykorzystania zestawu pomiarowego georadar-tachymetr samonaprowadzający w procesie lokalizacji elementów podziemnych i uzupełnienia treści map tematycznych / Jan GOCAŁ, Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS, Piotr Wąsik // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan Gocał, Józef Jachimski, Edward Popiołek ; Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 43). — Opis część. wg okł.. — S. 5–17, [2]. — Bibliogr. s. 15, Abstr., Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nieniszczące metody wykrywania elementów podpowierzchniowych z uwzględnieniem zakresu głębokości penetracjiNon-destructive methods for detection of subsurface elements with account for the range of penetration depth / Marian SOŁTYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 1, s. 63–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wykrywanie elementów podpowierzchniowych

  keywords: detection of sub-surface elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Określanie głębokości elementów podziemnych metodą georadarowąDetermination of depth of underground structures with the radar methods / Marian SOŁTYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 1/1, s. 175–182. — Bibliogr. s. 182, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-02/Geodezja_2005_2_12.pdf

 • słowa kluczowe: georadar, radargram, głębokość

  keywords: ground penetrating radar, depth of penetration, radargram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Processing of images recorded by the radar method, aimed at construction of metric 3D models of subsurface objects and structuresPrzetwarzanie obrazów rejestrowanych metodą radarową w procesie tworzenia numerycznego modelu 3D obiektów i struktur podpowierzchniowych / Jan GOCAŁ, Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS // Geodezja i Kartografia ; ISSN 0016-7134. — 2006 vol. 55 no. 1, s. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Prof. dr hab. inż. Zofia Śmiałowska-Uberman : nota biograficzna[Prof. dr hab. inż. Zofia Śmiałowska-Uberman : a biographical note] / Marian SOŁTYS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 19–23. — Nota dostępna tylko w wersji drukowanej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przetwarzanie wyników radarowych pomiarów obiektów podpowierzchniowychProcessing of thr ground penetrating radar data of underground structure measurements / Marian SOŁTYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2004 t. 10 z. 2, s. 157–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposoby wyznaczania głębokości położenia przewodów podziemnych różnymi lokalizatorami elektronicznymiMethods for underground utility depth determination using various locators / Marian SOŁTYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2005 t. 11 z. 2, s. 345–356. — Bibliogr. s. 355–356, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r5101fb.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2005-03/Geodezja_2005_02_16.pdf

 • słowa kluczowe: przewód podziemny, lokalizator elektromagnetyczny, sonda nadawcza, znacznik elektromagnetyczny

  keywords: underground utility, electromagnetic locator, transmitting probe, electromagnetic marker

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The georadar method: an assessment of efficiency of subsurface conduits position determination on selected test fields / Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1, s. 225–232. — Bibliogr. s. 232, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The investigation of selected factors that influence the situational accuracy of georadar measurementsBadanie wybranych czynników kształtujących sytuacyjną dokładność pomiarów georadarowych / Jan GOCAŁ, Łukasz ORTYL, Marian SOŁTYS // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan Gocał, Józef Jachimski, Edward Popiołek ; Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 43). — Opis część. wg okł.. — S. 31–41. — Bibliogr. s. 39, Abstr., Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wyznaczanie położenia przewodów podziemnych metodą radarową z uwzględnieniem nowoczesnej aparaturyLocation of underground utilities with modern ground penetrating radar / Marian SOŁTYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 1, s. 121–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wyznaczanie poprawek dodawania wybranych tachymetrów elektronicznych przy zastosowaniu kulistych folii odblaskowychDetermination of the additive constant for chosen electronic total stations and spherical retro-tape targets / Jan GOCAŁ, Bogusław GABRYŚ, Marian SOŁTYS // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 91–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: