Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Brożek, prof. dr hab.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909422

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • 50-lecie Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów50 years of Department of Mineral Processing, Environmental Protection and Waste Utilization / Marian BROŻEK, Kazimierz TRYBALSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 3–6. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. z. spec. Marian Brożek. — Kraków : The Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza dokładności rozdziału surowców w cieczy ferromagnetycznejAnalysis of the separation accuracy of raw materials in ferromagnetic liquid / Marian BROŻEK, Witold PAWLOS // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. z. spec. Marian Brożek. — Kraków : The Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • słowa kluczowe: surowce mineralne, ciecze ferromagnetyczne, separacja surowców mineralnych, separacja MGM, separatory MGM

  keywords: raw materials, ferromagnetic liquid, separation of raw materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza mechaniki procesu rozdrabniania surowców mineralnych w kruszarkach i wysokociśnieniowych prasach walcowychAnalysis of the mechanics of the comminution process of minerals in crushers and high-pressure grinding rolls / Marian BROŻEK, Zdzisław Naziemiec // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2012 t. 28 z. 3, s. 139–153. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1322351746/fulltextPDF/14255501402490EBDAB/9?accountid=48679

 • słowa kluczowe: prasy walcowe, rozdrabnianie surowców, ściskanie ziaren skalnych

  keywords: comminution, high-pressure grinding rolls, rock particles pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10269-012-0022-2

4
 • Analiza procesu rozdziału w separatorach magnetycznych na podstawie heurystycznego modelu rozdziałuThe analysis of separation process in magnetic separators on the basis of heuristic model of separation / Marian BROŻEK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 121, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0161). — Bibliogr. s. 116–[122], Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-7464-005-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza rozdziału w separatorze magnetycznym bębnowymAnalysis of separation in the drum magnetic separator / Marian BROŻEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 1, s. 65–83. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza separacji magnetycznej w separatorach płytowychThe analysis of magnetic separation in plate separators / Marian BROŻEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. 1, s. 111–129. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of kinetics models of batch flotationAnaliza modeli kinetyki flotacji cyklicznej / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2007 nr 41, s. 51–65. — Bibliogr. s. 63–65

 • keywords: flotation, flotation kinetics order, absorption model, kinetics model, chemical reaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of the particle size distribution of products crushing shale and dolomite crushing by compression of single irregular particlesAnaliza rozkładu produktów rozdrabniania łupka i dolomitu w próbkach jednoosiowego ściskania ziaren nieregularnych / Alona NAD, Marian BROŻEK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 241–245. — Bibliogr. s. 245, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2018_full/IM%202-2018-a30.pdf

 • słowa kluczowe: dolomit, łupek, krzywe składu ziarnowego, rozkład trójparametrowy

  keywords: particle size distribution, dolomite, shale, three-parameter function

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-30

9
 • An analysis of effect of particle size on batch flotation of coal / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2013 vol. 49 iss. 1, s. 341–356. — Bibliogr. s. 355–356, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp130131

10
 • Application of the stochastic model for analysis of flotation kinetics with coal as an exampleZastosowanie modelu stochastycznego do analizy kinetyki flotacji na przykładzie węgla / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2006 [nr] 40, s. 31–44. — Bibliogr. s. 42–43

 • keywords: stochastic process, detachment rate constant, adhesion rate constant, flotation kinetics, model of birth and death

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Application of three-parameter distribution to approximate the particle size distribution function of comminution products of dolomitic type of copper oreZastosowanie rozkładu trójparametrowego do aproksymacji krzywych składu ziarnowego produktów rozdrabniania dolomitycznego typu rudy miedzi / Alona NAD, Marian BROŻEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 411–422. — Bibliogr. s. 421–422. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1019/763

 • keywords: particle size distribution, dolomite, three-parameter function

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0031

12
 • Argument of separation at upgrading in the JIGArgument rozdziału przy wzbogacaniu w osadzarce / Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 21–40. — Bibliogr. s. 39–40

 • keywords: terminal settling velocity, volume and dynamic shape coefficient of a particle, drag coefficient, boundary layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Aspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materialsAspekty projektowania układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych / Daniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Marian BROŻEK, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 4, s. 59–69. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • A physical model of separation process by means of jigs : [abstract] / A. SUROWIAK, M. BROŻEK // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakt opublikowany w Session PPMP

 • keywords: jigging process, imperfection, physical model, Maxwell distribution, probable error

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • A physical model of separation process by means of JIGS / Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2016 vol. 52 iss. 1, s. 228–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr.

 • keywords: jigging process, imperfection, physical model, Maxwell distribution, probable error

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp160120

16
 • Beneficiation of chromium waste by means of magnetic and gravitational separationOdzysk chromu z odpadów chromowych z wykorzystaniem separacji magnetycznej i grawitacyjnej / M. BROŻEK, A. SUROWIAK, A. Jarosiński // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3, s. 1737–1744. — Bibliogr. s. 1743–1744

 • keywords: waste management, magnetic separation, chromium waste, gravitational concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0299

17
 • Comparative assessment of spearation efficiency in jigging / Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK // W: Physical Separation'13 [Dokument elektroniczny] : June 20–21, 2013, Falmouth, UK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — UK : [s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — (MEI Conferences). — S. [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [18–19], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Distribution of adhesion rate constant in the coal sample / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 127–135. — Bibliogr. s. 135. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. — Kočice : BERG Faculty of Technical University, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Distribution of settling velocity of irregular particles and its effect on jig separation efficiency / M. BROŻEK, A. SUROWIAK // W: IMPC 2010 : “Smarter processing for the future” : XXV International Mineral Processing Congress : 6–10 September 2010, Brisbane, Australia : abstracts volume. — Australia : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, cop. 2010. — Opis częśc. wg okł.. — S. 132. — Pełny tekst W: IMPC 2010 [Dokument elektroniczny] : XXV International Mineral Processing Congress : “Smarte processing for the future” : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 591–599. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 599, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Distribution of terminal settling velocity of spherical particles for the condition of turbulent motion / M. BROŻEK, A. SUROWIAK // W: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — ISBN: 978-7-03-022711-9. — S. 310–315. — Bibliogr. s. 314–315, Abstr.. — Ponadto abstract zamieszczono w: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Abstracts. — S. 45. — Toż.: Proceedings of XXIV international mineral processing congress [Dokument elektroniczny] : Beijing, China, 24–28 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-7-900249-54-8/TD$\cdot$1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Efektywność procesu rozdziału w osadzarceSeparation efficiency of jigging process / Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 29–40. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/zyq2EX

 • słowa kluczowe: wzbogacanie w osadzarce, krzywa rozdziału, graniczna prędkość opadania ziarna, rozproszenie prawdopodobne

  keywords: jigging, partition curve, probably error, terminal settling velocity of particle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Effect of particle shape on jig separation efficiencyWpływ kształtu ziaren na dokładność rozdziału w osadzarce / Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2007 vol. 41, s. 397–413. — Bibliogr. s. 412–413

 • keywords: settling velocity, spherical particles, jig, enrichment, irregular particles, imperfection, random variable distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kinetyka flotacjiKinetics of flotation / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — 147, [1] s.. — Bibliogr. s. 135–143, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-60195-22-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of irregular particles for values of the Reynold's numberMetodologia wyliczania rozkładu granicznej prędkości opadania ziaren nieregularnych dla wysokich wartości liczb Reynoldsa / Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 2, s. 553–562. — Bibliogr. s. 561–562

 • słowa kluczowe: prędkość opadania, ziarna nieregularne, imperfekcja, wzbogacanie w osadzarce, rozkład zmiennej losowej

  keywords: settling velocity, ziarna sferyczne, spherical particles, irregular particles, imperfection, jigging, random variable distribution function

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0040

25
 • Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of spherical particles for high values of the Reynold's numberMetodologia wyliczania rozkładu granicznej prędkości opadania ziaren sferycznych dla wysokich wartości liczb Reynoldsa / Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 269–282. — Bibliogr. s. 281–282

 • słowa kluczowe: proces osadzania, prędkość opadania, ruch turbulentny, zmienna losowa, funkcja zmiennej losowej

  keywords: jigging process, settling velocity, turbulent motion, random variable, function of random variable

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0019