Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Bronicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Aluminium i jego stopy[Aluminium and its alloys] / Marian BRONICKI, Antoni WOŹNICKI // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 231–256. — Bibliogr. s. 255–256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza przemysłowych warunków homogenizacji okresowej wlewków ze stopów aluminiumAnalysis of industrial conditions of periodic homogenization of billets from aluminium alloys / Marian BRONICKI, Antoni WOŹNICKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 12, s. 907–909. — Bibliogr. s. 909

 • słowa kluczowe: stopy aluminium, homogenizacja okresowa, homogenizacja ciągła

  keywords: aluminium alloys, batch homogenization, continuous homogenization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przyczyn perforacji rur ze stopu Al z lutowniczą powłoką $Al-Si$Analysis of reasons of perforation of tubes made of Al alloy with $Al-Si$ coating / Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Marian BRONICKI, Sławomir KĄC // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 nr 10–11, s. 568–572. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of heat treatment and hot extrusion processes to improve mechanical properties of the AZ91 alloy / T. Reguła, E. Czekaj, A. Fajkiel, K. Saja, M. Lech-Grega, M. BRONICKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 141–146. — Bibliogr. s. 146, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • High-temperature homogenization of AlCuMg alloys for extrusion in T5 temperWysokotemperaturowa homogenizacja stopów AlCuMg przeznaczonych do wyciskania w stanie T5 / D. LEŚNIAK, M. BRONICKI, A. WOŹNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 499–513. — Bibliogr. s. 513

 • keywords: homogenization, AlCuMg alloys, billet microstructure, extrusion with solution heat treatment on the press, mechanical properties of extrusions in T5 temper

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Komputerowa analiza struktur metalograficznychComputer-aided analysis of metallographic structures / Adam Szulc, Marian BRONICKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 12, s. 590–594. — Bibliogr. s. 594

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kształtowanie własności plastycznych rur ze stopu 6082Obtaining high plastic properties of the 6082-alloy tubes / Marian BRONICKI, Janina Woźnicka, Antoni WOŹNICKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11, s. 682–685. — Bibliogr. s. 685. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006. — Opis wg okładki

 • słowa kluczowe: stop 6082, warunki starzenia, podatność do odkształceń plastycznych, rury ciągnione

  keywords: 6082 alloy, deformability, ageing conditions, drawn tubes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Obróbka cieplna i cieplno-plastyczna stopów $AlCu$ i $AlCuMg$ z dodatkami bizmutu i ołowiuHeat treatment of the $AlCu$ and $AlCuMg$ alloys with additions of bismuth and lead / Andrzej ŁATKOWSKI, Marian BRONICKI, Janusz GRYZIECKI, Marek KUBICZEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 4, s. 179–183. — Bibliogr. s. 183, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena możliwości kształtowania właściwości mechanicznych odlewniczego stopu magnezu AZ91 przez zastosowanie odpowiedniej obróbki cieplnejAn assessment of the possibilities to shape the mechanical properties of cast AZ91 magnesium alloy through application of proper heat treatment / Tomasz Reguła, Marian BRONICKI, Marzena Lech-Grega, Edward Czekaj // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2008 t. 48 z. 1, s. 41–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, obróbka cieplna, odlewanie, stop magnezu AZ91

  keywords: mechanical properties, heat treatment, casting, magnesium alloy, AZ91

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Siluminy plastycznePlastified silumins / A. ŁATKOWSKI, J. GRYZIECKI, M. BRONICKI, Z. BONDEREK // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN10: 83-904497-5-7. — S. 86–91. — Bibliogr. s. 91, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Właściwości mechaniczne stopu magnezu AZ91 w stanie lanym oraz po przetworzeniu plastycznym, a także w zależności od sposobu i parametrów obróbki cieplnejDependence of the mechanical properties of the magnesium alloy AZ91 on its production method as well as on the kind and parameter of its heat treatment / Edward Czekaj, Tomasz Reguła, Marzena Lech-Grega, Marian BRONICKI, Aleksander Fajkiel // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 1–2, s. 48–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ dodatków skandu oraz cyrkonu na strukturę i własności aluminiumInfluence of additions of scandium and zirconium on structure and properties of aluminium / Anna KULA, Marian BRONICKI, Jakub SOBOTA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 2, s. 97–105. — Bibliogr. s. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wyciskanie wysokowytrzymałych stopów aluminium przesycanych na wybiegu prasyExtrusion of high-strength aluminium alloys solution heat treated at the press output / Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Marek GALANTY, Antoni WOŹNICKI, Marian BRONICKI, Jan RICHERT, Wojciech LIBURA, Artur RĘKAS // W: Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych : nr PBZ-MNiSW-3/3/2006 = Modern technologies and advanced materials and products in sustainable development of non-ferrous metals industry. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2010. — ISBN: 978-83-925546-6-0. — S. 377–388. — Bibliogr. s. 388, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie procesu przeróbki plastycznej, metodą wyciskania na gorąco, w celu poprawy właściwości mechanicznych stopu magnezu AZ91Application of hot extrusion process to improve mechanical properties of the AZ91 alloy / Tomasz Reguła, Edward Czekaj, Aleksander Fajkiel, Marzena Lech-Grega, Marian BRONICKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 7, s. 430–435. — Bibliogr. s. 434–435

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: