Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Banaś, prof. dr inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Magnetite mineralization in Janowa Góra (Lower Silesia) – preliminary reportOkruszczowanie magnetytem w Janowej Górze na Dolnym Śląsku (wstępny komunikat) / Ksenia MOCHNACKA, Marian BANAŚ, Jerzy JANCZYSZYN // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 2, s. 31–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Pierwiastki towarzyszące w złożu rud miedzi[Geochemistry of accompanying elements in the Kupferschiefer type deposit, Lubin, SW Poland] / Marian BANAŚ, Piotr Kijewski, Witold SALAMON, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 214–228. — Bibliogr. [dla całej części 2] s. 287–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Struktury czy tekstury rud?Ore structures or textures? / Marian BANAŚ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2002 t. 50 nr 9, s. 747–751. — Bibliogr. s. 751, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Synklina grodziecka[Geology of the North Sudetic Through, SW Poland] / Jerzy Kubiak, Marian BANAŚ, Adam PIESTRZYŃSKI, Andrzej Rydzewski, Marek NIEĆ // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 277–286. — Bibliogr. [dla całej części 2] s. 287–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The association of uranium, vanadium and organic matter in the copper deposits in Weissliegend sandstones (Fore-Sudetic Monocline, Poland)Współwystępowanie uranu, wanadu i materii organicznej w piaskowcach białego spągowca ze złóż miedzi na monoklinie przedsudeckiej / Marian BANAŚ, Barbara KWIECIŃSKA, Ewa Starnawska // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2005 vol. 36 no. 2, s. 145–160. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol36no2/vol36no2_2.pdf

 • keywords: Fore-Sudetic Monocline, Colorado Plateau, roscoelite, montroseite, coffinite, thucholite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ stężenia zawiesiny na prędkość opadania cząstek fazy stałej w zawiesinach rozcieńczonychInfluence of suspension's concentration on particle settling velocity in dilute suspensions / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ stężenia zawiesiny na rozkład statystyczny wielkości cząstek fazy stałej w procesie sedymentacjiThe influence of solid phase concentration on the particle size distribution in sedimentation process / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn ; ISSN 0860-9292. — 2002 z. 9, s. 253–260. — Bibliogr. s. 259–260, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: