Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Banaś, prof. dr inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skomputeryzowanego zestawu pomiarowegoAutomation of the potentiometric measurements process with use the multichannel computerized set / Marian BANAŚ, Jan MIGDALSKI // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 3, s. 271–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania charakterystyk granulometrycznych i sedymentacji zawiesiny chromowejInvestigations of granulometric characteristics and a sedimentation process of the chromium suspension / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ, Rafał MIĘSO // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2001 t. 22 z. 3C, s. 771–776. — Bibliogr. s. 776

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania wielostrumieniowego procesu flotacjiInvestigations of a multi-flow flotation process / Włodzimierz Piotr KOWALSKI, Marian BANAŚ // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 263–269. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyki granulometryczne zawiesiny ze stalowni konwertorowejThe granulometric characteristics of the converter steel plant suspension / Włodzimierz Piotr KOWALSKI, Marian BANAŚ, Rafał MIĘSO // W: Problemy utylizacji odpadów w hutnictwie żelaza i stali : II konferencja naukowo-techniczna : Raba Niżna k/Rabki 7–9 czerwca 2000 : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział w Krakowie [et al.]. — [Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica], 2000. — Wydawca ustalony na podst. bazy ISBN. — Opis wg okł.. — ISBN10: 83-913400-2-3. — S. 69–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Magnetite mineralization in Janowa Góra (Lower Silesia) – preliminary reportOkruszczowanie magnetytem w Janowej Górze na Dolnym Śląsku (wstępny komunikat) / Ksenia MOCHNACKA, Marian BANAŚ, Jerzy JANCZYSZYN // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 2, s. 31–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Occurrence and genetic relationships of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze-Izera Block (the Sudety Mts, SW Poland)Wystąpienia mineralizacji uranowej i torowej w bloku Karkonosko-Izerskim i ich relacje genetyczne (Sudety, Polska) / Ksenia MOCHNACKA, Marian BANAŚ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2000 vol. 70 no. 2, s. 137–150. — Bibliogr. s. 147–149, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/70_2_137_150.pdf

 • keywords: Karkonosze Granite, uranium, thorium, vein-type mineralisation, disseminated mineralization, Karkonosze-Izera Block

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pierwiastki towarzyszące w złożu rud miedzi[Geochemistry of accompanying elements in the Kupferschiefer type deposit, Lubin, SW Poland] / Marian BANAŚ, Piotr Kijewski, Witold SALAMON, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 214–228. — Bibliogr. [dla całej części 2] s. 287–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przejawy mineralizacji: $Au-Ag$, $Pd-Pt-Te$, $Pb-Se$ w złożu rud tytanomagnetytowych „Krzemianka” (suwalski masyw zasadowy)[The sign of $Au-Ag$, $Pd-Pt-Te$, $Pb-Se$ mineralization in titanomagnetic ores of “Krzemianka” deposit (Suwałki Basin Massif)] / Witold SALAMON, Marian BANAŚ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 vol. 48 nr 2, s. 120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Struktury czy tekstury rud?Ore structures or textures? / Marian BANAŚ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2002 t. 50 nr 9, s. 747–751. — Bibliogr. s. 751, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Synklina grodziecka[Geology of the North Sudetic Through, SW Poland] / Jerzy Kubiak, Marian BANAŚ, Adam PIESTRZYŃSKI, Andrzej Rydzewski, Marek NIEĆ // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 277–286. — Bibliogr. [dla całej części 2] s. 287–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The association of uranium, vanadium and organic matter in the copper deposits in Weissliegend sandstones (Fore-Sudetic Monocline, Poland)Współwystępowanie uranu, wanadu i materii organicznej w piaskowcach białego spągowca ze złóż miedzi na monoklinie przedsudeckiej / Marian BANAŚ, Barbara KWIECIŃSKA, Ewa Starnawska // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2005 vol. 36 no. 2, s. 145–160. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol36no2/vol36no2_2.pdf

 • keywords: Fore-Sudetic Monocline, Colorado Plateau, roscoelite, montroseite, coffinite, thucholite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ stężenia zawiesiny na prędkość opadania cząstek fazy stałej w zawiesinach rozcieńczonychInfluence of suspension's concentration on particle settling velocity in dilute suspensions / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ stężenia zawiesiny na rozkład statystyczny wielkości cząstek fazy stałej w procesie sedymentacjiThe influence of solid phase concentration on the particle size distribution in sedimentation process / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn ; ISSN 0860-9292. — 2002 z. 9, s. 253–260. — Bibliogr. s. 259–260, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: