Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Rajska, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4985-9604 połącz konto z ORCID

ResearcherID: D-1105-2017

Scopus: 36019574700

PBN: 5e70920b878c28a04738effa

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • An effect of the support structure in the $Au/Al_{2}O_{3}-TiO_{2}$ catalysts on low temperature CO oxidation / Maria RAJSKA, Piotr Długosz, Rafał Zybała // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 176

 • keywords: TiO2, sol-gel method, gold catalysts, CO oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Catalyst for low-temperature N2O decomposition / Maria RAJSKA // W: KRK InnoTech Summit 2017 [Dokument elektroniczny] : 26 października 2017 : streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-3-1. — S. 29–30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/KITS-2017.pdf [2017-11-27]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Catalytic activity for CO oxidation of gold supported on $Al_{2}O_{3}-CuO-Mn_{2}O_{3}$ powders obtained by sol-gel technique / Maria RAJSKA, Barbara MAŁECKA // W: Chemistry – the creative force : 3\textsuperscript{rd} EuCheMS chemistry congress : 29. 08. – 02. 09. 2010, Nürnberg, Germany : programme. — S. l. : s. n., [2010]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Catalytic activity of gold supported on $Al_{2}O_{3}-CuO-Mn_{2}O_{3}$ powders obtained by thermal decomposition of aerosols / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: MEDICTA 2009 : 9\textsuperscript{th} Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : June 15–18, 2009, Marseille, France : book of abstracts and conference program. — [Marseille : s. n.], [2009]. — S. 101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Characterization of gold catalysts for low temperature CO oxidation supported on ${Al_{2}O_{3}/Co_{3}O_{4}}$ powders produced by spray-pyrolysis method / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: 14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Dane na dysku Flash. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. ekran [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Characterization of highly active gold on ${TiO_{2}-Al_{2}O_{3}}$ catalysts for low temperature CO oxidation / B. MAŁECKA, M. RAJSKA // W: 10\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-62081-69-1. — S. 211–212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Characterization of nanostructured bulk cobalt triantimonide doped with tellurium and indium prepared by pulsed plasma in liquid method / R. Zybała, M. Schmidt, K. Kaszyca, M. Chmielewski, M. J. Kruszewski, M. Jasiński, M. RAJSKA, Ł. Ciupiński // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2020 vol. 68 no. 1, s. 125-134. — Bibliogr. s. 132-134, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/115162?format_id=1

 • keywords: energy harvesting, thermoelectric materials, nanostructured materials, skutterudite, spark plasma sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/bpasts.2020.131835

9
 • Charakterystyka katalizatora złotowego $Au/Al_{2}O_{3}-Mn_{2}O_{3}$ wytworzonego metodą pirolitycznego rozkładu aerozolu soli[The characterization of gold catalysts $Au/Al_{2}O_{3}-Mn_{2}O_{3}$ produced by spray pyrolysis method] / B. MAŁECKA, M. RAJSKA // W: Materiały XLI ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego : ”Kataliza w ochronie środowiska" : Kraków 30 marzec – 1 kwiecień 2009 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IK i FP PAN, 2009. — ISBN: 978-83-60514-09-2. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • ${CO}$ oxidation over nanoparticles of gold supported on ${Al_{2}O_{3}}$ and ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$ produced by spray pyrolysis and sol/gel methods / B. MAŁECKA, M. T. RAJSKA // W: Catalysis for society : XL annual Polish conference on Catalysis : Krakow, 11–15 May, 2008 : conference proceedings / Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Polish Catalysis Club under the auspices of NoE IDECAT. — [Krakow : IDECAT], [2008]. — 40 years of ICSC. — ISBN: 978-83-60514-06-1. — S. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Cobalt substitution effects on critical current, inter-grain full penetration field, and critical temperature study for $Tl_{2}Ba_{2}Ca_{2}Cu_{3-x}Co_{x}O_{y}$ bulk superconductor, where x is from 0.005 to 0.050 / M. GIEBUŁTOWSKI, R. ZALECKI, M. RAJSKA, W. TOKARZ, J. M. MICHALIK, M. KOWALIK, Ł. GONDEK, M. W. WOCH // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2021 vol. 47 iss. 13, s. 18998–19006. — Bibliogr. s. 19005–19006, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-28. — M. Kowalik – dod. afiliacja: Rzeszów University of Technology. — tekst: https://tiny.pl/rzl6w

 • keywords: critical temperature, critical current, high temperature superconductivity, cuprates, thallium-based superconductors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ceramint.2021.03.244

12
 • Competition for precious metals - $CeO_{2}$ / Maria RAJSKA, Maria Bahranowska // W: KRK InnoTech SUMMIT 2019 : ["KITS: Science 2019" : 5 marca 2019] : księga abstraktów / oprac. Julia Panko. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2019]. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of support structure in $Au/Al_{2}O_{3}$-TiO$_{2}$ catalysts in low-temperature CO oxidation / Maria RAJSKA, Piotr Długosz, Rafał Zybała // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00131, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00131.pdf [2017-02-20]. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000131

14
 • Fabrication of $CoSb_{3}$ skutterudite thermoelectric nanomaterials by pulse plasma in liquid / R. Zybała, M. RAJSKA, K. Kaszyca, K. Pietrzak, M. J. Kruszewski, L. Ciupiński // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. PA143. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gold on $Co_3O_4-NiO-CeO_2$ oxides in low-temperature CO oxidation / M. RAJSKA // W: 8th world congress on Oxidation catalysis & XII European workshop meeting on Innovation in selective oxidation (ISO’17) : September 3-8, 2017, Kraków : book of abstracts / Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, The Committee on Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Polish Catalysis Club. — Kraków : IKiFP PAN, 2017. — ISBN: 978-83-60514-27-6. — S. 233. — Bibliogr. s. 233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Gold on reduced graphene oxide in low-temperature CO oxidation / M. RAJSKA, K. Kaszyca, R. Zybała // W: 8th world congress on Oxidation catalysis & XII European workshop meeting on Innovation in selective oxidation (ISO’17) : September 3-8, 2017, Kraków : book of abstracts / Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, The Committee on Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Polish Catalysis Club. — Kraków : IKiFP PAN, 2017. — ISBN: 978-83-60514-27-6. — S. 234. — Bibliogr. s. 234

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Katalizator Co3O4 do reakcji redukcji podtlenku azotu[Co3O4 catalyst for nitrous oxide reduction reaction] / Maria RAJSKA, Maria Bahranowska // W: KRK InnoTech : top trends 2018 [Dokument elektroniczny] : [20 marca 2018, Kraków : zeszyt abstraktów] / oprac. Michał Adamczyk, Mateusz Torba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-4-8. — S. 35–36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/05/Ksi%C4%85%C5%BCka-abstrakt%C3%B3w-vol4.pdf [2018-07-13]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Katalizatory $Au/CuO-Al_{2}O_{3}$ do utleniania CO[Gold catalysts $Au/CuO-Al_{2}O_{3}$ for CO oxidation reaction] / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // W: I Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — ISBN: 978-83-62139-47-7. — S. 168. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Microstructure and thermoelectric properties of bulk cobalt antimonide $(CoSb_{3})$ skutterudites obtained by pulse plasma sintering / M. J. Kruszewski, R. Zybała, Ł. Ciupiński, M. Chmielewski, B. Adamczyk-Cieślak, A. Michalski, M. RAJSKA, K. J. Kurzydłowski // Journal of Electronic Materials ; ISSN 0361-5235. — 2016 vol. 45 no. 3, s. 1369–1376. — Bibliogr. s. 1375–1376. — Publikacja dostępna online od: 2015-09-23. — 2015 international conference on Thermoelectrics

 • keywords: microstructure, powder metallurgy, CoSb3, skutterudite, pulse plasma sintering, thermoelectric

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11664-015-4037-5

20
 • Modern informal refractory materials for non-standard applications / Maria RAJSKA, Dominika MADEJ // W: KRK InnoTech SUMMIT 2019 : ["KITS: Science 2019" : 5 marca 2019] : księga abstraktów / oprac. Julia Panko. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2019]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nanoproszki roztworów stałych w układzie ${CeO_{2}-M_{2}O_{3}-CaO(M=Sm,Gd)}$ synteza, właściwości oraz zastosowanie do otrzymywania tlenkowych elektrolitów stałych[Nanopowders in the ${CeO_{2}-M_{2}O_{3}-CaO(M=Sm,Gd)}$ synthesis, properties and application for manufacturing solid electrolytes] / M. DUDEK, M. BUĆKO, W. Bogusz, A. RAŹNIAK, Ł. ZYCH, M. SITARZ, E. DROŻDŻ-CIEŚLA, M. RAJSKA // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Niskotemperaturowe utlenianie CO na katalizatorach $Au-Al_{2}O_{3}-Co_{3}O_{4}$Low temperature oxidation of CO on $Au-Al_{2}O_{3}-Co_{3}O_{4}$ catalysts / Maria RAJSKA, Barbara MAŁECKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 3, s. 286–291. — Bibliogr. s. 291, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1031

 • słowa kluczowe: termiczny rozkład aerozolu soli, y-Al2O3, Co3O4, katalizatory złote

  keywords: spray pyrolysis, gold catalysts, y-Al2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Otrzymywanie i właściwości katalizatorów złotych na podłożu ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$ : [sesja posterowa][Synthesis and properties of gold catalysts ${Al_{2}O_{3}/CO_{3}O_{4}}$ substrate / Maria T. RAJSKA, Barbara MAŁECKA // W: SAT'08 [Dokument elektroniczny] : V Szkoła Analizy Termicznej : 6–9 kwietnia 2008, Zakopane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : s. n., 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Porównanie właściwości katalizatorów złotych na podłożach $Al_{2}O_{3}-CuO$ otrzymanych metodą spray-pyrolysis i zol-żel : [poster][The comparison of properties of golden catalysts on $Al_{2}O_{3}-CuO$ substrates prepared with the spray-pyrolysis and zol-gel methods] / M. RAJSKA, B. MAŁECKA // W: SAT'2010 [Dokument elektroniczny] : VI Szkoła Analizy Termicznej : Zakopane, 25–28 kwiecień 2010 / AGH, PTKAT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. l. : s. n., [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-60958-55-1. — s. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Preparation and characterization of Au supported ${MO_{x}-Al_{2}O_{3}}$ (M=Mn, Cu) powders for low-temperature CO oxidationWytwarzanie i charakterystyka proszków ${MO_{x}-Al_{2}O_{3}}$ (M=Mn, Cu) jako nośnika Au dla niskotemperaturowego utleniania CO / Barbara MAŁECKA, Maria RAJSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 4, s. 540–544. — Bibliogr. s. 544, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/373

 • słowa kluczowe: katalizator, proszek, Au, piroliza rozpyłowa, MOx–Al2O3

  keywords: catalyst, powder, spray pyrolysis, Au, MOx–Al2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu: