Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rzeszowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa[Steel Industry Scientific and Economic Society] / Marek RZESZOWSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 61, s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty techniczno-technologiczne i ekonomiczne warunkujące możliwość rentowności hutnictwa; problemy ochrony rynku i uzgodnień z Unią Europejską w aspekcie przyjętych założeń oraz realizacji naprawy sektora : materiały konferencji : Kielce, 11–12 marca 2002[Technical/technological and economic aspects conditioning potential profitability of steel-making industry; issues related to market protection and settlements with the European Union in terms of adopted assumptions and implementation of industry rehabilitation program] / oprac. Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI. — [Kraków] : Wydawnictwo Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa, [2002]. — 65, 2, [54] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowa wybranych elementów pieca kadziowegoConstruction of choose elements of ladle furnace / RZESZOWSKI Marek, WCISŁO Zygmunt, ZIELIŃSKI Krzysztof // W: Iron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały / Politechnika Śląska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technická univerzita. Katedra metalurgie železa a zlivárenstva, Košice ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. — Katowice : Politechnika Śląska, 2003. — S. 365–368. — Bibliogr. s. 368, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hutnictwo polskie w świetle uzgodnień z Unią Europejską, perspektywy koncernowej transformacji PHS oraz jego prywatyzacji, ocena szans powodzenia realizacji programu restrukturyzacji ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości hut będących poza PHS : materiały konferencji : Zakopane, 12–13 grudnia 2002[Polish steel-making industry in the light of settlements with the European Union, prospects for PHS transformation into a concern and its privatisation; estimate of prospects for successful industry restructuring, in particular consideration of the future of steel-making plants outside PHS structures] / oprac. Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI. — [Kraków] : Wydawnictwo Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa, [2002]. — 76, [8] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metody odzysku żelaza z żużli hutniczych i możliwości jego wykorzystaniaMethods iron recovery from metallurgical slags and possibilities of its utilization / Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI, Artur Chachlowski, Władysław Mostowik // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 1, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, utylizacja odpadów, żużle stalownicze, odpady produkcyjne, złom

  keywords: environment protection, waste products, steelmaking slag, utilization of scrap material, scrap

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Międzynarodowa Konferencja „Hutnictwo Europejskie – Dzisiaj i w Przyszłości”[International conference „European Metallurgy – Today and in the Future”] / Marek RZESZOWSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 61, s. 21. — tekst: https://www.uci.agh.edu.pl/kadra/bip/61/21_61.htm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne oraz logistyczne w produkcji wyrobów przemysłu hutniczego : Dzień Hutnika '2002 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 16–17 maja 2002 r.[Modern technical, technological and logistic solution in the metal producting industry] / oprac. red. Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : „Kunszt”, 2002. — 100 s.. — Na k. tyt. dod.: 80-lecie WMiIM AGH im. St. Staszica w Krakowie. — Na okł. dodatkowo: Jubileuszowy Dzień Hutnika AGH 1922–2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych – osiągnięcia oraz zagrożenia w realizacji programu : Dzień Hutnika '2001 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 17–18 maja 2001 r. / oprac. red.: Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI, Kazimierz LATAŁA ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], 2001. — 90 s.. — Bibliogr. przy wybranych ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ dodatku związków tytanu do wsadu wielkopiecowego na trwałość agregatu i przebieg procesu wytwarzania surówkiThe influence of titanium compounds addition to blast-furnace charge on the unit life and proceed of pig iron production / Andrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Arkadiusz KLIMCZYK, Mikołaj BERNASOWSKI, Piotr MIGAS, Marek RZESZOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 7, s. 305–308. — Bibliogr. s. 308. — Opis częśc. wg okł.. — XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Produkcja i Zarządzanie w hutnictwie” : Szczyrk, 28. 06–1. 07. 2006 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.] — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ osłony strumienia metalu i budowy kadzi pośredniej na czystość metalurgiczną i jakość wyrobów gotowychThe influence of screen of metal stream and tundish construction on metallurgical cleannes and quality finished products / Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI, Jadwiga Ptasińska, Dariusz Mendak // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 2, s. 60–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wykorzystanie odpadów hutniczych w przemyśle cementowymUtilizing of metallurgical waste at the cement industry / Krzysztof ZIELIŃSKI, Marek RZESZOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11, s. 610–615. — Bibliogr. s. 615

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zagospodarowanie niektórych odpadów hutniczych w procesie spiekania rudApplying of some metallurgical scraps materials in iron ore sintering process / Andrzej ŁĘDZKI, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO, Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 117–122. — Bibliogr. s. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie żużli hutniczych jako topnika w produkcji spieku rud i surówki żelazaApplication of metallurgical slag as flux in production of ore sinter and pig iron / Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 6, s. 260–265. — Bibliogr. s. 264–265

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, odpady poprodukcyjne, utylizacja odpadów, żużle stalownicze

  keywords: environment protection, waste products, steelmaking slag, utilization of scrap material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: