Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Możdżeń, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
  • Mn, Cu, Fe-modified cenospheres as catalysts in ${SCR-NH_{3}}$ / B. SAMOJEDEN, M. MOTAK, M. MOŻDŻEŃ, A. BIAŁAS, A. Mrowińska, J. Michoń // W: XLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków = XLIX Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-26-9. — S. 146. — Bibliogr. s. 146

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Porównanie własności katalitycznych modyfikowanych wermikulitów i węgli aktywnych w procesie $SCR-NH_{3}$[Comparison of catalytic properties of modified vermiculites and activated carbons in the $SCR-NH_{3}$ process] / Marek MOŻDŻEŃ, Ewelina Brodawka, Magdalena Chorzępa, Magdalena Delega, Marta Gerke, Bogdan SAMOJEDEN // W: Współczesne problemy energetyki IV : [IV konferencja Ochrona środowiska i energetyka : Gliwice, 2016] : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2017. — Monografia została wydana dzięki aktywności studentów specjalności gospodarka odpadami. — ISBN: 978-83-930222-3-3. — S. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz.

  • słowa kluczowe: wermikulit, węgiel aktywny, kataliza, scr, tlenki azotu

    cyfrowy identyfikator dokumentu: