Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Magiera, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9026-4020 połącz konto z ORCID

ResearcherID: L-8395-2013

Scopus: 55636825900

PBN: 5e70923a878c28a047392070

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • A multi-level method of support for management of product flow through supply chains / M. MAGIERA // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2015 vol. 63 no. 4, s. 933–946. — Bibliogr. s. 946, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-12. — tekst: http://goo.gl/3fxUfx

 • keywords: scheduling, logistic, supply chain, integer programming, decision making, supply network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bpasts-2015-0106

2
 • A no-wait scheduling method for assembly operations concerning multi-option electric devicesMetoda szeregowania "bez czekania" operacji montażowych dotyczących wielowariantowego sprzętu elektrycznego / Marek MAGIERA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2018 R. 94 nr 4, s. 187–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2018/4/42.pdf

 • słowa kluczowe: programowanie całkowitoliczbowe, harmonogramowanie montażu, szeregowanie operacji, produkty wielowariantowe, maszyny równoległe

  keywords: scheduling, integer programming, assembly scheduling, multi-option products, parallel machines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2018.04.42

3
 • A relaxation heuristic for scheduling flowshops with intermediate buffers / M. MAGIERA // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2013 vol. 61 no. 4, s. 929–942. — Bibliogr. s. 941–942, Abstr.

 • keywords: scheduling, production planning, linear programming, heuristic, decision making, flowshop

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/bpasts-2013-0100

4
 • Algorytm generowania alternatywnych sekwencji montażowych produktów wieloosiowych dla ESMAlgorithm of generating alternative assembly sequences of multiaxial products for FAS / Marek MAGIERA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1475. Automatyka ; ISSN 0434-0760. — 2000 z. 130, s. 85–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Summ., Abstr.. — XII [Dwunasta] krajowa konferencja Automatyzacji procesów dyskretnych : Zakopane 13–16.09.2000 r. / red. Anna Błażkiewicz. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Algorytmy szeregowania operacji dla wielostadialnego systemu przepływowego z ograniczeniami bez czekania[Algorithms of tasks scheduling for multistage flow shop with no-waiting constraints] / Marek MAGIERA // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006. — Zbiór zawiera referaty wygłoszone w ramach IX Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie : 16–18 stycznia 2006, Zakopane. — S. 167–176. — Bibliogr. s. 176, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Algorytmy szeregowania operacji i wyboru sekwencji dla elastycznej linii montażowej : podejście monolityczneAlgorithms of task scheduling and selection of assembly sequences for flexible assembly line : monolithic approach / Marek MAGIERA // W: Automatyzacja procesów dyskretnych : sterowanie procesami dyskretnymi ; zarządzanie i inżynieria produkcji / pod red. Mirosława Zaborowskiego. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 105–113. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Algorytmy szeregowania operacji i wyboru sekwencji montażowych dla elastycznego gniazda montażowegoAlgorithms of tasks scheduling and selection of assembly sequences for flexible assembly cell / Marek MAGIERA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 3 : Informatyka, s. 887–898. — Bibliogr. s. 898

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Algorytmy szeregowania operacji i wyboru sekwencji montażowych dla elastycznych linii montażowych z ograniczoną dostępnością maszynAlgorithms of tasks scheduling and selection of assembly sequences for flexible assembly line with limited machine availability / Marek MAGIERA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 415–426. — Bibliogr. s. 425–426, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Analiza porównawcza dwóch dwupoziomowych metod sterowania przepływem produktów przez elastyczną linię montażową z maszynami równoległymiComparative analysis of two two-level approaches for flow control in a flexible assembly line with parallel machines / Marek MAGIERA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2003 t. 7 z. 1–2, s. 147–156. — Bibliogr. s. 155–156, Streszcz., Summ.. — Materiał był prezentowany na XV [piętnastym] międzynarodowym sympozjum „Zastosowania teorii systemów” : Zakopane '2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza porównawcza dwóch metod sterowania przepływem produktów przez elastyczną linię montażową z ograniczoną dostępnością maszynComparative analysis of the two approaches for flow control in a flexible assembly line with limited machine availability / Marek MAGIERA // W: Automatyzacja procesów dyskretnych : sterowanie procesami dyskretnymi ; zarządzanie i inżynieria produkcji / pod red. Mirosława Zaborowskiego. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 115–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza porównawcza trzech metod planowania produkcji dla systemów przepływowych bez magazynówComparative analysis of the three production planning methods for flow shops without stores / Marek MAGIERA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2007 t. 11 z. 1–2, s. 191–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-1-2/Auto16.pdf

 • słowa kluczowe: planowanie produkcji, programowanie całkowitoliczbowe, szeregowanie zadań, elastyczne systemy produkcyjne

  keywords: scheduling, production planning, integer programming, flexible manufacturing systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Comparative analysis of two hierarchical methods of assembly planning for producers of electric and electronic equipmentAnaliza porównawcza dwóch hierarchicznych metod planowania montażu dla producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Marek MAGIERA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 4, s. 86–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/4/20.pdf

 • słowa kluczowe: szeregowanie, planowanie hierarchiczne, programowanie całkowitoliczbowe, montaż

  keywords: scheduling, integer programming, assembly, hierarchical planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.04.20

15
 • Cyfrowy zapis produktu wieloosiowego dla ESM [elastycznego systemu montażowego]Digital recording of multiaxial product for FAS [flexible assembly system] / Marek MAGIERA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 1999 t. 3 z. 1, s. 219–226. — Bibliogr. s. 225–226, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dwukryterialna metoda planowania taktycznego, dotyczącego montażu w hybrydowych systemach przepływowychA bi-criteria method of tactical planning for assembly in hybrid flow shop systems / Marek MAGIERA // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 2016 nr 2, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: optymalizacja wielokryterialna, programowanie całkowitoliczbowe, systemy montażowe, harmonogramowanie montażu, planowanie taktyczne

  keywords: integer programming, assembly systems, assembly scheduling, tactical planning, multi-criteria optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dwupoziomowa heurystyka planowania produkcji dla systemów przepływowych z magazynami międzyoperacyjnymi[Two-level of production scheduling for flow-shop systems with intermediate storages] / Marek MAGIERA // W: TLM 2007 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 6–8 grudnia 2007 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : cop. CID Ltd. Spółka z o. o., [2007]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyki z uwzględnieniem problematyki związanej z jakością usług logistycznych. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dwupoziomowa metoda harmonogramowania przepływu produktów przez sieci dostawTwo-level method of products scheduling for supply network / Marek MAGIERA // W: TLM 2009 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 25–28 listopada 2009 : materiały konferencyjne / red. Jerzy Feliks ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyk z uwzględnieniem metod ilościowych w ocenie procesów logistycznych. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dwupoziomowa metoda harmonogramowania przepływu produktów przez sieci dostaw : [streszczenie]Two-level method of products scheduling for supply network / Marek MAGIERA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 2, s. 131. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr. — Publikacja umieszczona na płycie CD 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dwupoziomowa metoda sterowania przepływem produktów przez elastyczną linię montażową z maszynami równoległymiA two-level approach for flow control in a flexible assembly line with parallel machines / Marek MAGIERA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1554. Automatyka ; ISSN 0434-0760. — 2002 z. 134, s. 265–274. — Bibliogr. s. 273–274, Streszcz., Summ., Abstr.. — XIII [Trzynasta] krajowa konferencja automatyzacji procesów dyskretnych / red. Anna Błażkiewicz. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dwupoziomowa metoda wielokryterialnego sterowania przepływem produktów[A two-level approach of multicriteria for flow control] / Marek MAGIERA // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009. — ISBN: 978-83-923797-7-5. — S. 164–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dwupoziomowa metoda wspomagania planowania montażu w elastycznych systemach montażowychA two-level approach for assembly planning in flexible assembly systems / Marek MAGIERA, Tadeusz SAWIK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 385–393. — Bibliogr. s. 393, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Fragmentacja a defragmentacja łańcuchów dostaw dla systemów montażowych – porównanie koncepcjiFragmentation and defragmentation of supply chains for assembly systems – comparison of the conceptions / Marek MAGIERA // Technologia i Automatyzacja Montażu [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2449-5344. — Tytuł poprz.: Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN: 1230-7661. — 2015 nr 3, s. 22–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: łańcuch dostaw, harmonogramowanie, programowanie całkowitoliczbowe, systemy montażowe, sieć dostaw

  keywords: scheduling, supply chain, integer programming, supply network, assembly systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Generowanie grafów struktury produktów wieloosiowych dla ESM [elastycznego systemu montażowego]Multiaxial products graph structure generation for FAS [lexible assembly system] / Marek MAGIERA // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 633–642. — Bibliogr. s. 642, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25