Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Kęsek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6217-8435 orcid iD

ResearcherID: AAS-7990-2021

Scopus: 56416274000

PBN: 5e70922b878c28a047391070

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • A review of computer simulations in underground and open-pit miningPrzegląd symulacji komputerowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym / Marek KĘSEK, Monika KLAŚ, Agnieszka ADAMCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo, modelowanie, symulacja komputerowa, FlexSim

  keywords: modelling, mining, FlexSim, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-01

2
 • An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises / Edyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Tadeusz WOŹNY, Aneta NAPIERAJ // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 551–558. — Bibliogr. s. 557–558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analiza obciążenia silnika głowicy urabiająco-ładującej jako element oceny poprawności jej użytkowaniaThe engine load analysis of extracting-loading head as an element of evaluating its usage correctness / Marek KĘSEK, Joanna Zagórska // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9124–9129. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9129, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza danych, systemy wspomagania decyzji, głowica urabiająco-ładująca, analiza poprawności użytkowania

  keywords: data analysis, decision supporting systems, extracting-loading head, analysis of correctness of use

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wielkości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw wydobywczychAnalysis of the investment outlays of mining enterprises / Romuald OGRODNIK, Marek KĘSEK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2018 R. 25 nr 9 dod.: CD, s. 746–759. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 759, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: górnictwo, nakłady inwestycyjne, przemysł

  keywords: mining, investment outlays, industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wyników badań ankietowych dotyczących porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych wyrobisk korytarzowychAnalysis of questionnaire researches on mining, geological, technical and organizational conditions of mining gates / Marek KĘSEK, Edyta BRZYCHCZY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 163–173. — Bibliogr. s. 173, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysing data with the R programming language to control machine operationAnaliza danych z wykorzystaniem języka R w kontroli pracy maszyn / Marek KĘSEK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 231–235. — Bibliogr. s. 235, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: data analysis, R language, analysing machine operation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-42

8
 • Computer simulation of the operation of a longwall complex using the “Process Flow” concept of FlexSim software / Marek KĘSEK, Agnieszka ADAMCZYK, Monika KLAŚ // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : [ISPEM 2018 : Wrocław, 17-18.09.2018] / eds. Anna Burduk [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 835). — ISBN: 978-3-319-97489-7 ; e-ISBN: 978-3-319-97490-3. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-01

  orcid iD
 • keywords: modelling, FlexSim, longwall complex, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-97490-3_10

9
 • Controling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczychControlling of human resources in the Polish mining companies / Mieczysław ŚLÓSARZ, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 79–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, zasoby ludzkie, controlling, mierniki

  keywords: mining, controlling, human resources, meters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Data Mining w przemyśle wydobywczymData mining in the mining industry / Marek KĘSEK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 157–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dekompozycja szeregów czasowych z wykorzystaniem metody DCTDecomposing of time series using DCT method / Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 15–17 września 2004 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — [Kraków : AGH WGiG], 2004. — Na s. tyt. dodatkowo: 10 lat – Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. — S. 243–250. — Bibliogr. s. 249, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Drzewa decyzyjne jako źródło pozyskiwania wiedzy o procesie produkcyjnym w kopalni węgla kamiennegoDecision trees as a source for knowledge of the production process in a coal mine / Marek KĘSEK // W: Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia / red. nauk. Anna Bluszcz. — Katowice : „Śląsk”, 2013. — ISBN: 978-83-7164-766-6. — S. 51–63. — Bibliogr. s. 62–63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Elastyczny system rejestracji danych[Extensible system for data registering] / Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — Praca zawiera referaty wygłoszone w ramach VIII Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie : 10–12 stycznia 2005, Zakopane. — S. 563–569. — Bibliogr. s. 569, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Funkcjonowanie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w PolsceThe functioning of European Employment Services in Poland / Artur BATOR, Marek KĘSEK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Język R w odkrywaniu wiedzy górniczejLanguage R in mining knowledge discovery / Marek KĘSEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 188–191. — Bibliogr. s. 191, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • słowa kluczowe: metody ilościowe, grupowanie przodków ścianowych, szeregi czasowe, język R

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Komputerowe monitorowanie i analiza pracy maszynComputer-aided monitoring and analysis of machine work / Marek KĘSEK, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2018 R. 25 nr 9 dod.: CD, s. 383–395. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 395, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bazy danych, wiedza, informacja, analiza efektywności, monitorowanie pracy

  keywords: databases, knowledge, information, work monitoring, efficiency analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym[Computer-aided management of selected areas of a coal mining enterprise] / Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. — ISBN: 978-83-930399-4-4. — S. 790–798. — Bibliogr. s. 797–798. — Afiliacja autorów: Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania rentownością przedsiębiorstwa górniczegoComputer-aided management of mining enterprise profitability / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 70–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennegoConcept of an integrated horizontal transport system in underground coal mines / Dariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 23–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: transport kopalniany, koleje podwieszane, zintegrowany system transportu poziomego

  keywords: mining transportation, integrated horizontal transport system, monorail locomotives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Konstrukcja ankiet dla badań porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych przodków ścianowychQuestionnaire for comparison researches on mining, geological, technical and organizational conditions of longwall faces / Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 37–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kontrola pracy kombajnu ścianowego z użyciem \emph{Visual Basic for Applications}Control of the work of the shearer using \emph{Visual Basic for Applications} / Marek KĘSEK, Klaudia Lach // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 9, s. 6–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kontrolowanie przebiegu produkcji, Visual Basic, aplikacja monitorująca pracę maszyny

  keywords: production process control, Visual Basic, machine monitoring application

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Method for determining the utilization rate of thin-deck shearers based on recorded electromotor loads / Marek KĘSEK, Romuald OGRODNIK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 13 art. no. 4059, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/13/4059/pdf

  orcid iD
 • keywords: data mining, underground mining, mining process, mining shearer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14134059

25
 • Metoda określania płynności bieżącej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu rozmytegoMethod of determination of the current liquidity radio with the use of fuzzy logic in hard coal mines / Marta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 76–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logika rozmyta, kopalnia węgla kamiennego, zbiory rozmyte, wskaźnik płynności bieżącej

  keywords: fuzzy sets, fuzzy logic, hard coal mine, current liquidity ratio

  cyfrowy identyfikator dokumentu: