Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Florkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4539-1749 orcid iD

ResearcherID: AAD-1984-2020

Scopus: 55933661300

PBN: 5e7093b9878c28a0473afb8f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 185 publikacji Autora


1
2
 • Anomaly detection, trend evolution, and feature extraction in partial discharge patterns / Marek FLORKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 13 art. no. 3886, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/13/3886/pdf

  orcid iD
 • keywords: diagnostics, machine learning, image processing, optical flow, partial discharges, deep learning, convolutional neural network, phase-resolved patterns, high voltage insulation systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14133886

3
4
5
 • Classification of partial discharge images using deep convolutional neural networks / Marek FLORKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 20 art. no. 5496, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-20. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/20/5496/pdf

  orcid iD
 • keywords: diagnostics, machine learning, partial discharges, high voltage insulation, deep learning, convolutional neural network, phase-resolved patterns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13205496

6
7
8
9
10
11
 • Influence of insulating material properties on partial discharges at DC voltage / Marek FLORKOWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 17 art. no. 4305, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-19. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/17/4305/pdf

  orcid iD
 • keywords: diagnostics, partial discharges, high voltage insulation, DC voltage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13174305

12
 • Laboratorium Wysokich Napięć na Wydziale Elektrycznym AGH – historia i działalnośćHigh Voltage Laboratory at the Faculty of Electrical Engineering AGH - history and activity / Barbara FLORKOWSKA, Romuald WŁODEK, Marek FLORKOWSKI, Paweł ZYDROŃ // W: Nauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 4. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — Materiały z konferencji naukowej "Wydział Elektryczny AGH – Wczoraj, Dziś i Jutro" : 23 czerwca 2022, Kraków. — ISBN: 978-83-66727-88-5 ; e-ISBN: 978-83-66727-89-2. — S. 17–33. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0601/NTT_tom4_017.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: izolacja elektryczna, wyładowania niezupełne, procesy starzeniowe, narażenia eksploatacyjne, dielektryki, inżynieria wysokonapięciowa, laboratorium wysokich napięć

  keywords: partial discharges, dielectrics, electrical insulation, aging processes, operational exposures, high voltage engineering, high voltage laboratory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-66727-89-2_1

13
 • Lightning impulse overvoltage propagation in HVDC meshed grid / Marek FLORKOWSKI, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 11 art. no. 3047, s. 1-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23-24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3047/pdf

  orcid iD
 • keywords: high voltage, meshed HVDC grids, lightning impulse, overvoltage propagation, flashover, DC transmission, electromagnetic transient simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14113047

14
15
 • Materiały i nowoczesne techniki badawcze – Komitet Studiów D1Materials and emerging test techniques – Study Committee D16 / Marek FLORKOWSKI // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2021 nr 3, s. 313–318. — Bibliogr. s. 318. — 48. Sesja CIGRE 2020 : 23 sierpnia – 3 września 2020 : online

  orcid iD
 • słowa kluczowe: diagnostyka i monitoring urządzeń elektroenergetycznych, badania materiałów izolacyjnych w warunkach narażeń eksploatacyjnych, zaawansowane układy elektroizolacyjne, ograniczanie SF6

  keywords: diagnostics and monitoring of power equipment, testing of insulation materials in conditions of operational risk exposures, advanced electrical insulating systems SF6 reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Overvoltage impact on internal insulation systems of transformers in electrical networks with vacuum circuit breakers / Marek FLORKOWSKI, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 23 art. no. 6380, s. 1-14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/23/6380/pdf

  orcid iD
 • keywords: switching overvoltages, transformers, vacuum circuit breakers, overvoltage protection, winding insulation systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13236380

19
 • Partial discharge imaging correlated with phase-resolved patterns in non-uniform electric fields with various dielectric barrier materials / Marek FLORKOWSKI, Dariusz Krześniak, Maciej KUNIEWSKI, Paweł ZYDROŃ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 11, art. no. 2676, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/11/2676/pdf

  orcid iD
 • keywords: imaging, partial discharges, corona discharges, non uniform electric field

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13112676

20
 • Partial discharges in high-voltage insulating systems : mechanisms, processing and analytics / Marek FLORKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — 569, [1] s.. — Bibliogr. s. 511–566. — ISBN: 978-83-66364-75-2 ; e-ISBN: 978-83-66364-76-9

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Propagation of overvoltages in the form of impulse, chopped and oscillating waveforms in transformer windings – time and frequency domain approach / Marek FLORKOWSKI, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 2 art. no. 304, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-08. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/2/304/pdf

  orcid iD
 • keywords: transformer windings, overvoltages, lightning, chopped, oscillating impulse, modulated wavelet, non standard voltage waveforms

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13020304

23
 • Rozwój badań wyładowań niezupełnych w kablach elektroenergetycznych wysokiego napięcia w ramach prób poprodukcyjnychThe characteristics of the partial discharge tests introduced in the subsequent stages of the production of power cables with insulation made of impregnated paper and polyethylene / Barbara FLORKOWSKA, Marek FLORKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2022 R. 98 nr 4, s. 154–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2022/4/32.pdf

 • słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, wysokie napięcie, kable elektroenergetyczne, współczynnik strat dielektrycznych

  keywords: partial discharges, high voltage, power cables, loss factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2022.04.32

24
25
 • Wybrane problemy inżynierii i diagnostyki wysokonapięciowej we współczesnej elektroenergetyceSelected problems of HV engineering and diagnostics in modern electrical power engineering / Marek FLORKOWSKI, Jakub FURGAŁ, Paweł ZYDROŃ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK, Józef ROEHRICH, Michał BONK, Paweł MIKRUT // W: Nauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 4. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — Materiały z konferencji naukowej "Wydział Elektryczny AGH – Wczoraj, Dziś i Jutro" : 23 czerwca 2022, Kraków. — ISBN: 978-83-66727-88-5 ; e-ISBN: 978-83-66727-89-2. — S. 65–77. — Bibliogr. s. 73–77, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0601/NTT_tom4_065.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: diagnostyka, wyładowania piorunowe, izolacja elektryczna, przepięcia, ochrona przepięciowa, narażenia eksploatacyjne, dielektryki, inżynieria wysokich napięć

  keywords: diagnostics, dielectrics, lightning, overvoltage protection, overvoltage, electrical insulation, high voltage engineering, operational stresses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-66727-89-2_4