Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Marecka, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56024174200

PBN: 909965

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Application of activated carbons for the removal of volatile organic compounds in the automotive sector / A. MARECKA // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 51–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: activated carbon, adsorption properties, carbon canisters, VOCs emissions

2
 • Badania układu węgiel kamienny – gaz w aspekcie geologicznej sekwestracji ditlenku węglaAn experimental study of coal – gas sorption system related to the carbon dioxide sequestration / A. MARECKA // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 433–442. — Bibliogr. s. 442, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, dyfuzja CO2, II prawo Ficka

  keywords: coal, sorption, diffusion of CO2, Fick's II law

3
 • Badania układu węgiel kamienny – gaz w aspekcie geologicznej sekwestracji ditlenku węgla[An experimental study of coal – gas sorption system related to the carbon dioxide sequestration] / Aleksandra MARECKA // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Effect of pressure and temperature on sorption and diffusion of ${CO_{2}}$ into Polish coals related to the carbon dioxide sequestration / Aleksandra MARECKA // W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 18–22 września 2011 : materiały zjazdowe. — [Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2011]. — ISBN: 978-83-60988-08-4. — S. 200–201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Influence of temperature on sorption of carbon dioxide in coals / Aleksandra MARECKA // W: 18\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 29.–31.5.2014, Ostrava, Czech Republic, Pt. 1 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. — ISBN: 978-80-248-3426-9. — S. 119–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

 • keywords: coal, CO2 sequestration, isosteric heat of sorption

6
 • Influence of temperature on sorption of carbon dioxide in coals / Aleksandra MARECKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sekwestracja CO2, izosteryczne ciepło sorpcji

  keywords: CO2, coal, sequestration, isosteric heat of sorption

7
 • Investigations of carbon dioxide sorption/desorption on Polish coals under low gas pressures / Aleksandra MARECKA // W: 16\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 7–9.6.2012, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VSB, 2012. — ISBN: 978-80-248-2688-2. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Methane and carbon dioxide sorption – diffusion experiments on Polish bituminous coal / Aleksandra MARECKA // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 253, S07_P20. — „Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Methane and carbon dioxide sorption kinetics in Polish coalsKinetyka sorpcji metanu i dwutlenku węgla na węglach polskich / Aleksandra MARECKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2013 R. 14 nr 2, s. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel, sekwestracja CO2, kinetyka sorpcji

  keywords: coal, CO2 sequestration, sorption kinetics

10
 • Porównawcza analiza metod wyznaczania współczynników dyfuzji na przykładzie sorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ w węglach kamiennychComparative analysis of methods for determination of diffusion coefficients as exemplified by the studies on $CO_{2}$ and $CH_{4}$ sorption on coals / Aleksandra MARECKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 11, s. 1953–1959. — Bibliogr. s. 1959

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Some experiments in laboratory to determine the sorption properties of coal / Aleksandra MARECKA // W: 15\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 8.–10.6.2011, Ostrava, Pt. 2 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [S. l. : s. n.], 2011. — ISBN: 978-80-248-2388-1. — S. 429–434. — Bibliogr. s 434, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ on Polish coals in the aspect of carbon dioxide sequestration : [streszczenie] / Aleksandra MARECKA // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Study of micropore structure of zeolites using adsorption of gases with different molecular diameters / Aleksandra MARECKA // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • The application of activated carbons for the removal of volatile pollutants in the motorization sector – selected aspects / Aleksandra MARECKA, Adam Semik // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • The characteristic of coal-gases systems based on isotherms of sorption process / Aleksandra MARECKA // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • The isokinetic effect as related to the activation energy for the gases diffusion in coal at ambient temperatures. Pt. 2, Fick's diffusion and isokinetic effect / A. Mianowski, Aleksandra MARECKA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2009 vol. 96 iss. 2, s. 495–499. — Bibliogr. s. 499. — Publikacja dostępna online od: 2008-08-13. — tekst: http://link.springer.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs10973-008-9059-2.pdf

 • keywords: coal, activation energy, isokinetic effect, sorption process

17
 • The isokinetic effect as related to the activation energy for the gases diffusion in coal at ambient temperatures. Pt. 1, Fick's diffusion parameter estimated from kinetic curves / A. Mianowski, Aleksandra MARECKA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2009 vol. 95 iss. 1, s. 285–292. — Bibliogr. s. 291–292. — Publikacja dostępna online od: 2008-10-12. — tekst: http://link.springer.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs10973-008-9058-3.pdf

 • keywords: coal, sorption, diffusion coefficient, Fick's II law, gases