Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Marecka, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56024174200

PBN: 909965

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Application of activated carbons for the removal of volatile organic compounds in the automotive sector / A. MARECKA // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 51–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: activated carbon, adsorption properties, carbon canisters, VOCs emissions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-11

2
 • Application of the fast stage, according to Fick's II law for the description of the sorption process of simple gases on highly metamorphized coal in ambient conditions : [abstract] / Andrzej Mianowski, Aleksandra MARECKA // W: Carbon'03 : an international conference on Carbon : July 6–10, 2003 : program / eds. Ángel Linares-Solano, Diego Cazorla-Amorós ; Spanish Carbon Group. — Oviedo : [s. n.], 2003. — S. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania niskociśnieniowej sorpcji w układzie węgiel kamienny – $CO_{2}$[A study of the low – pressure sorption in the system: hard coal – $CO_{2}$] / A. MARECKA, G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 906. — Bibliogr. s. 906

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania układu węgiel kamienny – gaz w aspekcie geologicznej sekwestracji ditlenku węglaAn experimental study of coal – gas sorption system related to the carbon dioxide sequestration / A. MARECKA // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 433–442. — Bibliogr. s. 442, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, dyfuzja CO2, II prawo Ficka

  keywords: coal, sorption, diffusion of CO2, Fick's II law

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania układu węgiel kamienny – gaz w aspekcie geologicznej sekwestracji ditlenku węgla[An experimental study of coal – gas sorption system related to the carbon dioxide sequestration] / Aleksandra MARECKA // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Coal – ${CO_{2}}$ system in the aspect of underground storage of carbon dioxide / Aleksandra MARECKA // W: 50\textsuperscript{th} Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11\textsuperscript{th} EuCheMS – DCE : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 163, S5-CL-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effect of pressure and temperature on sorption and diffusion of ${CO_{2}}$ into Polish coals related to the carbon dioxide sequestration / Aleksandra MARECKA // W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 18–22 września 2011 : materiały zjazdowe. — [Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2011]. — ISBN: 978-83-60988-08-4. — S. 200–201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Energetic effects of low-pressure sorption kinetics of simple gases in coal : [abstract] / Aleksandra MARECKA // W: Carbon'03 : an international conference on Carbon : July 6–10, 2003 : program / eds. Ángel Linares-Solano, Diego Cazorla-Amorós ; Spanish Carbon Group. — Oviedo : [s. n.], 2003. — S. 133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Energetyka i kinetyka sorpcji gazów w węglach kamiennych : [abstrakt][Energetics and sorption kinetics of gases in coals : abstract] / A. MARECKA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — ISBN10: 8390184478. — S. 736

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Estimation of the kinetic parameters based on Fick's II law for sorption of methane in coal : [abstract] / Andrzej Mianowski, Aleksandra MARECKA // W: Carbon'03 : an international conference on Carbon : July 6–10, 2003 : program / eds. Ángel Linares-Solano, Diego Cazorla-Amorós ; Spanish Carbon Group. — Oviedo : [s. n.], 2003. — S. 231

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of temperature on sorption of carbon dioxide in coals / Aleksandra MARECKA // W: 18\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 29.–31.5.2014, Ostrava, Czech Republic, Pt. 1 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2014. — ISBN: 978-80-248-3426-9. — S. 119–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

 • keywords: coal, CO2 sequestration, isosteric heat of sorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of temperature on sorption of carbon dioxide in coals / Aleksandra MARECKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sekwestracja CO2, izosteryczne ciepło sorpcji

  keywords: CO2, coal, sequestration, isosteric heat of sorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Investigations of carbon dioxide sorption/desorption on Polish coals under low gas pressures / Aleksandra MARECKA // W: 16\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 7–9.6.2012, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VSB, 2012. — ISBN: 978-80-248-2688-2. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Investigations of the equilibria and adsorption kinetics of gas in synthetic and natural zeolites / Aleksandra MARECKA // W: 50\textsuperscript{th} Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11\textsuperscript{th} EuCheMS – DCE : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 169, S5-PS1-13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kinetic sorption and surface thermodynamics for $CO_{2}$ and $CH_{4}$ sorption in coals / Aleksandra MARECKA // W: New carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3\textsuperscript{rd} international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. [1], P. II. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kinetyka sorpcji w układzie węgiel kamienny – $CO_{2}/CH_{4}$ : [abstrakt][Sorption kinetics in coal – $CO_{2}/CH_{4}$ system : abstract] / Andrzej Mianowski, Aleksandra MARECKA // W: Konferencja naukowo-techniczna „Koksownictwo' 2003” : Lądek Zdrój 1–3 października 2003 r. : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Karbochemii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. — [Polska : s. n.], [2003]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Methane and carbon dioxide sorption – diffusion experiments on Polish bituminous coal / Aleksandra MARECKA // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 253, S07_P20. — „Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Methane and carbon dioxide sorption kinetics in Polish coalsKinetyka sorpcji metanu i dwutlenku węgla na węglach polskich / Aleksandra MARECKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2013 R. 14 nr 2, s. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel, sekwestracja CO2, kinetyka sorpcji

  keywords: coal, CO2 sequestration, sorption kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • O zbieżności i rozbieżności parametrów kinetycznych wynikających z badań sorpcji w układzie węgiel kamienny – gazy prosteOn convergence and divergence of kinetic parameters determined in the sorption investigations in the system coal – simple gases / Aleksandra MARECKA, Andrzej Mianowski // W: Nowe materiały węglowe i polimerowe 2001 : postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu : II [druga] międzynarodowa konferencja : Ustroń – Zawodzie 27–30 maj, 2001. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Porównawcza analiza metod wyznaczania współczynników dyfuzji na przykładzie sorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ w węglach kamiennychComparative analysis of methods for determination of diffusion coefficients as exemplified by the studies on $CO_{2}$ and $CH_{4}$ sorption on coals / Aleksandra MARECKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 11, s. 1953–1959. — Bibliogr. s. 1959

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12916/przemchem.2014.1953

21
 • Praktyczne aspekty modelowania kinetyki sorpcji gazów w węglu kamiennym[Practical aspects of modelling the sorption kinetics of gases in coal] / Aleksandra MARECKA // W: Konferencja naukowo-techniczna „Koksownictwo' 2005” : 5–7 października, Polanica Zdrój : materiały konferencyjne / Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Karbochemii. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Relation between the methods of kinetic parameters determination basing on the gases sorption investigations on high rank coal / Andrzej Mianowski, Aleksandra MARECKA // W: Carbon'02 : an international conference on Carbon : 15–19 September 2002 Beijing, China : program and short abstract / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research ; Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry ; Tsinghua University. — [China : s. n.], [2002]. — s. 156–157. — Toż. na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Relationships between the Arrhenius equation kinetic parameters in the sorption of $CO{_2}$ and $CH_{4}$ in coal / Andrzej Mianowski, Aleksandra MARECKA // W: New carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3\textsuperscript{rd} international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. [1], L.20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Review of the possibility of practical application of coal mining wastes / Aleksandra MARECKA, Hanna Jaworska // W: 50\textsuperscript{th} Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11\textsuperscript{th} EuCheMS – DCE : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 256, S7.7-PS1-42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Some experiments in laboratory to determine the sorption properties of coal / Aleksandra MARECKA // W: 15\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 8.–10.6.2011, Ostrava, Pt. 2 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [S. l. : s. n.], 2011. — ISBN: 978-80-248-2388-1. — S. 429–434. — Bibliogr. s 434, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: