Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Suder, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6279-7359 orcid iD

ResearcherID: ABF-8935-2020

Scopus: 57193137001

PBN: 5e70923a878c28a0473920a0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
2
 • Calendar and seasonal effects on the size of withdrawals from ATMs managed by Euronet / Henryk GURGUL, Marcin SUDER // Statistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2016 vol. 17 no. 4, s. 691–722. — Bibliogr. s. 720–722, Abstr.

 • keywords: replenishment management, seasonal effects, calendar effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Comparison of lifestyle of Catholics and Seventh-day Adventists and the relationship with homocysteine as risk factor for cardiovascular diseases, a cross-sectional study in Polish males and females / Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska, Anna Kurowska, Marcin SUDER // International Journal of Environmental Research and Public Health [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1660-4601. — 2021 vol. 18 iss. 1 art. no. 309, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-04. — tekst: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/1/309/pdf

  orcid iD
 • keywords: cardiovascular disease, life style, homocysteine, Catholics, Seventh-day Adventists

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijerph18010309

5
6
 • Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród osób wyznających islam i judaizm w Polsce – badania wstępneCardiovascular disease risk factors among Muslims and Jews in Poland – preliminary research / Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska, Marcin SUDER // Problemy Higieny i Epidemiologii : organ Polskiego Towarzystwa Higienicznego ; ISSN 1895-4316. — 2018 t. 99 nr 3, s. 276–283. — Bibliogr. s. 282–283. — tekst: http://www.phie.pl/pdf/phe-2018/phe-2018-3-276.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: czynniki ryzyka, Muzułmanie, Żydzi, choroby układu sercowo-naczyniowego

  keywords: Jews, risk factors, cardiovascular diseases, Muslims

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Developing digital economy and society in the light of the issue of digital convergence of the markets in the European Union countries / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska, Jolanta Maroń, Marcin SUDER, Agnieszka Thier, Katarzyna Żmija // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 9 art. no. 2717, s. 1-26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23-26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2717/pdf

  orcid iD
 • keywords: clusters, convergence, DESI, digitalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14092717

8
 • Development of roadmap for photovoltaic solar technologies and market in Poland / Joanna DUDA, Rafał KUSA, Stanisław Pietruszko, Marzena Smol, Marcin SUDER, Janusz TENETA, Tomasz WÓJTOWICZ, Tadeusz Żdanowicz // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 1 art. no. 174, s. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/1/174/pdf

  orcid iD
 • keywords: photovoltaics, renewable energy sources, Poland, solar energy, technology roadmapping methodology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15010174

9
 • Digital technology and new relationship between learners and education providers [Dokument elektroniczny] : report III : Adult Social Inclusion in a Digital Environment [ASIDE]: exchange of good practices: 2019-1-PL01-KA204-065689 / Emil Velinov, Renata Ochoa-Dąderska, Luis Ochoa Siguencia, Javier Sanchez Garcia, Yeliz Nur Akarçay, Zofia Gródek-Szostak, Marcin SUDER, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec, Jakub Sikora, Karolina Kotulewicz-Wisińska, Agnieszka Chęcińska-Kopiec. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland : CERN Data Centre], 2021. — 27 s.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–26. — Projekt realizowany od września 2020 do marca 2021. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-18. — M. Suder – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: https://zenodo.org/record/4616165/files/aside_rep_3.pdf?download=1

 • keywords: adult education, ASIDE, INBIE, social inclusion, digital environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5281/zenodo.4616165

10
 • Digital technology and new relationship between learners and education providers: the Polish case / Renata Ochoa-Dąderska, Gabriela Ochoa-Dąderska, Yeliz Nur Akarçay, Emil Velinov, Iva Brozova, Javier Sanchez Garcia, Zofia Gródek-Szostak, Agnieszka Chęcińska-Kopiec, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec, Jakub Sikora, Agata Niemczyk, Karolina Kotulewicz-Wisińska, Marcin SUDER, Luis Ochoa Siguencia // W: ASIDE [Dokument elektroniczny] : Adult Social Inclusion in a Digital Environment : exchange of good practices. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Częstochowa : Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 2021. — e-ISBN: 978-83-960065-0-9. — S. 62–69. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 79–82. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-25. — M. Suder - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — tekst: https://zenodo.org/record/5516367#.YWBaMVVBwdV

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Efekt kalendarza wypłat z bankomatów sieci EuronetCalendar effect of withdrawals from ATM ”Euronet” network / Grzegorz Gurgul, Marcin SUDER // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2012 nr 8, s. 25–42. — Bibliogr. s. 41–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Effectiveness of instruments supporting inter-organizational cooperation in the RES market in Europe : case study of enterprise Europe network / Zofia Gródek-Szostak, Marcin SUDER, Rafał KUSA, Jakub Sikora, Marcin Niemiec // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 23 art. no. 6443, s. 1-19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17-19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-05. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/23/6443/pdf

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, management, effectiveness, promotion, interorganizational cooperation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13236443

15
16
 • Empirical distributions of daily returns on the example of the exchange rate of an American dollarEmpiryczne rozkłady dziennych stóp zwrotu na przykładzie kursu wymiany dolara amerykańskiego / Marcin SUDER // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 = Enterprise management : theory and practice : IX international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-098-7. — S. 159–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Energy conservation behaviors and awareness of Polish, Czech and Ukrainian students: a case study / Zofia Gródek-Szostak, Mateusz Malinowski, Marcin SUDER, Klaudia Kwiecień, Stanisław Bodziacki, Magdalena D. Vaverková, Alżbeta Maxianová, Anna Krakowiak-Bal, Urszula Ziemiańczyk, Hrihorii Uskij, Karolina Kotulewicz-Wisińska, Rafał Lisiakiewicz, Agata Niemczyk, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 18 art. no. 5599, s. 1-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18-21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5599/pdf

  orcid iD
 • keywords: energy consumption, management, higher education, energy conservation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14185599

18
19
 • Examining moderating effect of environmental dynamism and hostility on entrepreneurial orientation/performance relationshipBadanie moderującego wpływu dynamiki i wrogości otoczenia na relację orientacja przedsiębiorcza/wyniki organizacji / SUDER M., Okręglicka M. // Polish Journal of Management Studies ; ISSN 2081-7452. — 2023 vol. 28 no. 2, s. 305–322. — Bibliogr. s. 318–321, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-21. — tekst: https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=617156

  orcid iD
 • słowa kluczowe: orientacja przedsiębiorcza, dynamika otoczenia, wrogość otoczenia, modelowanie równań strukturalnych

  keywords: entrepreneurial orientation, structural equation modeling, environmental hostility, environmental dynamism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/pjms.2023.28.2.18

20
21
22
 • Fraktalne własności wielkości obrotów indeksów WIG20, ATX i CAC40: analiza porównawczaFractal properties of trading volume of indexes WIG20, ATX and CAC40: comparative analysis / Henryk GURGUL, Marcin SUDER // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2010 nr 8, s. 125–144. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2010-08/EM_08.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Hard cash in hard times – the effect of institutional support for businesses shaken by COVID-19 / Zofia Gródek-Szostak, Jadwiga Adamczyk, Małgorzata Luc, Marcin SUDER, Justyna TORA, Karolina Kotulewicz-Wisińska, Wojciech Zysk, Anna Szeląg-Sikora // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2022 vol. 14 iss. 8 art. no. 4399, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-07. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4399/pdf

  orcid iD
 • keywords: sustainable development, subsidies, COVID-19, business competitiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su14084399

24
25