Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Kajor, mgr inż.

doktorant

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8991-6423 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57194563631

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • A deep learning approach for valve defect recognition in heart acoustic signal / Dariusz KUCHARSKI, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Eliasz KAŃTOCH // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017 : [September 17-19, 2017, Szklarska Poręba, Poland], Pt. 1 / eds. Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska. — Cham : Springer, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 655). — ISBN: 978-3-319-67219-9 ; e-ISBN: 978-3-319-67220-5. — S. 3–14. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-02. — Toż na CD

 • keywords: machine learning, signal processing, deep learning, heart sound classification, convolutional neural network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-67220-5_1

2
3
 • A novel method of temporomandibular joint hypermobility diagnosis based on signal analysis / Justyna Grochala, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Joanna IWANIEC, Jolanta E. Loster, Marek IWANIEC // Journal of Clinical Medicine [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2077-0383. — 2021 vol. 10 iss. 21 art. no. 5145, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-02. — tekst: https://www.mdpi.com/2077-0383/10/21/5145/pdf

 • keywords: signal analysis, auscultation, hypermobile temporomandibular joint movement, stethoscope, RDC/TMD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jcm10215145

4
 • A prototype of the mobile stethoscope for telemedical application / Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Marek IWANIEC, Eliasz KAŃTOCH, Dariusz KUCHARSKI // W: MEMSTECH 2018 [Dokument elektroniczny] : perspective technologies and methods in MEMS design : XIV\textsuperscript{th} international conference : Polyana, Ukraine, April 18–22, 2018 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIV-oï mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 18–22 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC Societies Joint Chapter. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — New York : IEEE, cop. 2018. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — e-ISBN: 978-1-5386-5880-2. — S. 5–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Dod. ISBN: 978-1-5386-5881-9. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047le03fe.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8365690

 • keywords: telemedicine, wearables, acoustic sensors, long-term monitoring, electronic stethoscope

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2018.8365690

5
 • A wearable multi-sensor solution for daily activities monitoring with an expanded respiratory part / Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Eliasz KAŃTOCH // W: MRW 2018 [Dokument elektroniczny] : 8th Microwave and Radar Week: MIKON 2018 : 22nd International Microwave and Radar Conference ; U. R. S. I. 2018 : Baltic URSI Symposium supported by National Committees of the Baltic Countries : Poznań May 14-17, 2018 / eds. Jacek Misiurewicz, Maciej Wielgo, Marek Ciesielski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], cop. 2018. — Dysk Flash. — e-ISBN 978-83-949421-0-6 (MIKON) ; 978-83-949421-2-0 (URSI). — e-ISBN: 978-83-949421-0-6. — S. 528–532. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 531–532, Abstr.. — Referat w części URSI. — Toż. w bazie IEEE. — S. 95–99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 98–99. — ISBN 978-8-3949-4213-7. — {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047780013.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8406720}

 • keywords: telemedicine, wearables, respiration monitoring, ADL

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/URSI.2018.8406720

6
 • Assisted living system architecture based on Bluetooth Low Energy and wearable sensors / Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Michał Grochala, Marek IWANIEC, Justyna Lemejda // W: MEMSTECH : 2020 IEEE XVI\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Lviv, April 22-26, 2020 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XVI-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 kvìtnâ, 2020, L'vìv, Ukraïna. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2020. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — ISBN: 978-1-7281-7179-1 ; e-ISBN: 978-1-7281-7180-7. — S. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047wz01c2.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9109466

 • keywords: telemedicine, Bluetooth Low Energy, assisted living systems, wearable sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH49584.2020.9109466

7
8
9
10
11
 • New methods for the acoustic-signal segmentation of the temporomandibular joint / Marcin KAJOR, Dariusz KUCHARSKI, Justyna Grochala, Jolanta E. Loster // Journal of Clinical Medicine [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2077-0383. — 2022 vol. 11 iss. 10 art. no. 2706, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-05-11. — tekst: https://www.mdpi.com/2077-0383/11/10/2706/pdf?version=1652256298

 • keywords: signal processing, segmentation, deep learning, auscultation, temporomandibular joints

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jcm11102706

12
 • Osłuchiwanie stawów skroniowo-żuchwowych – nowe rozwiązanieTemporomandibular joint auscultation – a novel approach / Dominik GROCHALA, Justyna Lemejda, Marcin KAJOR, Jolanta E. Loster // W: II zachodniopomorskie sympozjum młodych naukowców [Dokument elektroniczny] : Poland, Międzyzdroje, 01.06.2019 r. : program naukowy = II West Pomeranian of young scientist. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2019]. — S. 15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://docs.wixstatic.com/ugd/ce81b8_84d06d18776941949ddc0585186ff6ae.pdf [2019-07-11]. — Tekst pol.-ang.. — D. Grochala, M. Kajor – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, staw skroniowo-żuchwowy, osłuchiwanie, biosygnały akustyczne

  keywords: signal processing, auscultation, temporomandibular joint, bioacoustics signals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Preliminary investigation of temporomandibular joint acoustic effects / Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Justyna Lemejda, Marek IWANIEC, Jolanta E. Loster, Zofia Loster // W: MEMSTECH : 2019 IEEE XV\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Polyana, [Ukraina], May 22–26, 2019 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XV-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 travnâ, 2019, Polâna, Ukraïna. — L'vìv ; [Piscataway] : Nacìonal'nij unìversitet "L'vìvs'ka polìtehnìka" ; [IEEE], cop. 2019. — W WoS nr ISBN: 978-1-7281-4029-2; e-ISSN: 2573-5373. — Numer ISSN wg bazy WoS. — ISBN: 978-1-7281-4028-5. — ISSN 2573-5357. — S. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.. — Toż pod adresem {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047dm000b.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8817374}

 • keywords: signal processing, bioacoustics, auscultation, temporomandibular disorder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2019.8817374

14
15
 • Sensitive data transmission system for biopotential measurements in wearable application / Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Michał Grochala, Paweł Smoleń, Marek IWANIEC, Justyna Lemejda // W: MEMSTECH : 2020 IEEE XVI\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Lviv, April 22-26, 2020 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XVI-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 kvìtnâ, 2020, L'vìv, Ukraïna. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2020. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — ISBN: 978-1-7281-7179-1 ; e-ISBN: 978-1-7281-7180-7. — S. 111–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047wz01c2.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9109443

 • keywords: wearables, dry electrodes, sensitive data transfer, NFC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH49584.2020.9109443

16
 • Sygnały akustyczne pracy stawów skroniowo-żuchwowych – analiza i diagnostykaTemporomandibular joint bioacoustics signals – analysis and diagnosis / Justyna Lemejda, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Jolanta E. Loster // W: II zachodniopomorskie sympozjum młodych naukowców [Dokument elektroniczny] : Poland, Międzyzdroje, 01.06.2019 r. : program naukowy = II West Pomeranian of young scientist. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2019]. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://docs.wixstatic.com/ugd/ce81b8_84d06d18776941949ddc0585186ff6ae.pdf [2019-07-11]. — Tekst pol.-ang.. — D. Grochala, M. Kajor – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: diagnoza, osłuchiwanie, zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego

  keywords: diagnosis, auscultation, temporomandibular disorders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Synchronous auscultation of temporomandibular joints using electronic stethoscopes / Justyna Lemejda, Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Marek IWANIEC, Jolanta E. Loster // W: MEMSTECH : 2020 IEEE XVI\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Lviv, April 22-26, 2020 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XVI-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 kvìtnâ, 2020, L'vìv, Ukraïna. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2020. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — ISBN: 978-1-7281-7179-1 ; e-ISBN: 978-1-7281-7180-7. — S. 146–149. — Bibliogr. s. 149, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047wz01c2.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9109447

 • keywords: signal processing, TMD, electronic stethoscope, auscultation, TMJ

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH49584.2020.9109447

18
 • The prototype of wearable sensors system for supervision of patient rehabilitation using artificial intelligence methods / Eliasz KAŃTOCH, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Dariusz KUCHARSKI // W: Innovations in biomedical engineering / eds. Marek Gzik, Ewaryst Tkacz, Zbigniew Paszenda, Ewa Piętka. — Cham, Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 623). — ISBN: 978-3-319-70062-5 ; e-ISBN: 978-3-319-70063-2. — S. 205–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-70063-2.pdf

 • keywords: telemedicine, wearable system, body sensor network, biomedical sensors, patient rehabilitation, activity classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-70063-2_22

19
 • Tworzenie bazy dźwięków powstających w stawach skroniowo-żuchwowych[Creating a temporomandibular joints sound database] / Justyna Lemejda, Marcin KAJOR, Dominik GROCHALA, Jolanta E. Loster // W: X konferencja doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum [Dokument elektroniczny] : 23 maja 2020 r. : [abstrakty]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Uniwersytet Jagielloński], [2020]. — S. [56]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://doktorancka.cm-uj.krakow.pl/ [2020-06-17]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: