Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Jaskowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Charakterystyki mechaniczne i struktura drutu Al 99,7\% wyciskanego metodą KoBoMechanical characteristics and structure of Al 99.7\% wire extruded by KoBo method / Marcin JASKOWSKI, Adelajda BRZOSTOWICZ, Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL, Krzysztof PIEŁA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 7, s. 437–443. — Bibliogr. s. 442–443

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effects of extrusion parameters by KoBo method on the mechanical properties and microstructure of aluminumWpływ parametrów wyciskania metodą KoBo na własności mechaniczne i strukturę aluminium / K. PIEŁA, L. BŁAŻ, M. JASKOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 683–689. — Bibliogr. s. 688–689

 • keywords: KoBo extrusion, electrical resistivity, work hardening, aluminum

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0055

3
4
 • Lüders effect in Al 99.7\% extruded via the KoBo method / Adelajda Weronika BRZOSTOWICZ, Marcin JASKOWSKI, Włodzimierz BOCHNIAK, Krzysztof PIEŁA, Andrzej Brzostowicz // International Journal of Materials Research ; ISSN 1862-5282. — Tytuł poprz.: Zeitschrift für Metallkunde. — 2014 vol. 105 iss. 9, s. 894–899. — Bibliogr. s. 899

 • keywords: microstructure, KoBo extrusion, aluminum, Lüders phenomenon

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3139/146.111094

5
6
 • Porównanie własności mechanicznych prasówki aluminium otrzymanej drogą konwencjonalną i metodą KoBo[Comparison of the mechanical properties of aluminium extrudate obtained by conventional extrusion and KoBo method] / Marcin JASKOWSKI, Krzysztof PIEŁA // W: Dokonania naukowe doktorantów : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 20.04.2013 r. : materiały konferencyjne – streszczenia. — Kraków : CreativeTime, 2013. — ISBN: 978-83-63058-36-4. — S. 136. — Pełny tekst W: Dokonania naukowe doktorantów [Dokument elektroniczny] : Kraków, 20.04.2013 : materiały konferencyjne – streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : CreativeTime], cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. 262–263. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — ISBN 978-83-63058-37-1. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Procesy wydzielania w stopie aluminium 7075 po dużej deformacji plastycznej w cyklicznie zmiennym schemacie obciążenia : [abstract][Precipitation processes in 7075 aluminium alloy after severe plastic deformation in cyclically varied load scheme] / Marcin JASKOWSKI, Krzysztof PIEŁA, Adelajda BRZOSTOWICZ // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rola wanadu w stopach aluminium z serii 1XXXRole of vanadium addition in 1XXX aluminium alloy / Teresa SAK, Krzysztof PIEŁA, Małgorzata Kamińska, Marcin JASKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 7, s. 338–343. — Bibliogr. s. 343

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, rekrystalizacja, aluminium, struktura, dodatek wanadu, mikrosegregacja, zdrowienie

  keywords: mechanical properties, recrystallization, recovery, electrical properties, aluminum, structure, vanadium additions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Structure and mechanical properties of AlMg4.5 and AlMg4.5Mn wires extruded by KoBo methodStruktura i własności mechaniczne drutów AlMg4.5 i AlMg4.5Mn otrzymanych metodą KoBo / M. JASKOWSKI, K. PIEŁA, L. BŁAŻ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 473–479. — Bibliogr. s. 479

 • keywords: aluminium alloys, extrusion, mechanical properties, work hardening, structure, KoBo method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0078

11
 • Warunki występowania i charakterystyka efektu Lüdersa w Al 99,7\% wyciśniętym metodą KoBo : streszczenie[Terms of occurrence and characteristic of Lüders effect in Al 99,7\% extruded using KoBo method : abstract] / A. BRZOSTOWICZ, M. JASKOWSKI, W. BOCHNIAK // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : Kraków–Krynica, 24–27 IX 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.sim.agh.edu.pl/001.pdf [2014-01-14]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Własności mechaniczne i elektryczne prasówki $Al$ wyciskanej metodą KoBo : wpływ intensywności procesu odkształcenia plastycznegoMechanical and electrical properties of KoBo – extruded $Al$ : the influence of intensity of plastic flow / Marcin JASKOWSKI, Krzysztof PIEŁA, Ludwik BŁAŻ, Adelajda BRZOSTOWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 3, s. 103–109. — Bibliogr. s. 109

 • słowa kluczowe: aluminium, struktura, wyciskanie, oporność elektryczna, metoda KoBo, umocnienie odkształceniowe

  keywords: aluminium, extrusion, electrical resistivity, work hardening, structure, KoBo method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Wpływ parametrów elektroosadzania na właściwości powłok Zn wzmacnianych mikrocząstkami SiCOn the influence of electrodeposition parameters on properties of Zn protective layers reinforced with SiC microparticles / MECH K., JASKOWSKI M., MARZEC M., SZACIŁOWSKI K. // W: XLVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków, 25-27 IX 2019 : materiały konferencyjne / opiekun naukowy konferencji Piotr Bała ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2019]. — ISBN: 978-83-65955-43-2. — S. 30. — Bibliogr. s. 30. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ technologii wyciskania metodą KoBo na własności prasówki Al 99,7\% : streszczenie[Influence of extrusion technology by KoBo method on the properties of Al 99,7\% extrudate : abstract] / M. JASKOWSKI, A. BRZOSTOWICZ, K. PIEŁA // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : Kraków–Krynica, 24–27 IX 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.sim.agh.edu.pl/002.pdf [2014-01-14]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ technologii wyciskania na własności prasówki Al 99.7 \%Influence of extrusion technology on a properties of 99.7 \% Al extrudate / Marcin JASKOWSKI, Krzysztof PIEŁA // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zinc subjected to plastic deformation by complex loading and conventional extrusion: comparison of the microstructure and mechanical properties / K. PIEŁA, M. WRÓBEL, K. Sztwiertnia, M. JASKOWSKI, J. Kawałko, M. Bieda, M. KIPER, A. Jarzębska // Materials and Design ; ISSN 0264-1275. — Tytuł poprz.: Materials in Engineering ; ISSN: 0261-3069. — 2017 vol. 117, s. 111–120. — Bibliogr. s. 120, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-27. — tekst: https://goo.gl/8gDojI

 • keywords: extrusion, mechanical properties, zinc, microstructure formation, complex deformation paths

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.matdes.2016.12.056