Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Marcak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • 3D GPR measurements for sinkholes detection – case studies from selected sites in Poland / H. MARCAK, T. GOŁĘBIOWSKI, S. TOMECKA-SUCHOŃ // W: Near Surface 2008 [Dokument elektroniczny] : 14th European meeting of Environmental and engineering geophysics : 15–17 September 2008 Kraków, Poland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2008. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-56-6. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aiding of the GPR method by other measurement techniques for liquid contamination detection / Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Henryk MARCAK, Bogdan Zogala // W: GPR 2010 [Dokument elektroniczny] : XIII international conference on Ground Penetrating Radar : Lecce/21–25 June 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : IEEE], 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-1-4244-4605-6. — S. 610–615. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 615, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości detekcyjnych metody GPR dla zmiennej geometrii układu pomiarowego[The GPR detection ability for the various geometry of the measurement set] / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // W: Geofizyka w geologii i górnictwie : tom poświęcony Jubileuszowi Profesora Wacława M. Zuberka : [Jubileuszowa Konferencja : Sosnowiec–Zawiercie, 15–17 września 2010 r.] / red. Jerzy Cabała. — [Katowice] : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, [etc.], cop. 2010. — ISBN: 978-83-61644-13-2. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przestrzenno-czasowa danych georadarowych dla oceny ryzyka wystąpienia pustek poeksploatacyjnychSpace-time analysis of georadar data for assessment a risk of sinkhole appearance / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // W: Warsztaty Górnicze 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 4–6 czerwca 2007, Ślesin k. Konina : materiały konferencji naukowej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wyższy Urząd Górniczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : WUG, 2007. — 1 dysk optyczny. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 69). — ISBN: 978-83-60195-35-2. — S. 309–324. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 323–324, Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”). — CD-ROM towarzyszy czasop.: WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza przestrzenno-czasowa danych georadarowych dla oceny ryzyka wystąpienia pustek poeksploatacyjnychSpace-time analysis of georadar data for assessment a risk of sinkhole appearance / Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 6, s. 52–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2007 / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of GPR trace attributes and spectra for LNAPL contaminated ground / H. MARCAK, T. GOŁĘBIOWSKI // W: Near surface 2006 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 4–6 September 2006, Helsinki, Finland : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — The Netherlands : EAGE, 2006. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. [1–5], P020. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • A geophysical model for the analysis of seismic emissions in the area of rock beam splitting caused by mining operations / Henryk MARCAK // W: New technological solutions in underground mining : international mining forum 2006 / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.] : Taylor & Francis Group, 2006. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 0-415-40117-8. — S. 73–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • A stochastic interpretation of GPR data concerning the location of hydrocarbon plumes / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI // Near Surface Geophysics ; ISSN 1569-4445. — 2006 vol. 4 iss. 3, s. 163–176. — Bibliogr. s. 175–176, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
 • Fizyczne podstawy użycia metod geofizycznych w badaniach naprężeń w skałachThe physical base of the geophysical measurements in rocks under stresses / Henryk MARCAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/3, s. 177–198. — Bibliogr. s. 196–197, Streszcz., Abstr.. — WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” pod patronatem Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda : konferencja naukowa : Baranów Sandomierski, 18–20 czerwca 2008 / Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: mining geophysics, fracturing, dylatancy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geofizyczne i hydrogeologiczne badania zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego w otoczeniu składowisk odpadów górniczych : monografiaGeophysical and hydrogeological studies on pollution of soil-water environment in the surroundings of mine waste deposits / red. nauk. Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Robert ZDECHLIK ; autorzy: Henryk MARCAK, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Robert ZDECHLIK, Wacław Zuberek, Bogdan Żogała. — Kraków : [s. n.], 2011. — 114 s.. — Bibliogr. s. 110–114, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geomechaniczna interpretacja struktury danych geofizycznych, w szczególności sejsmologicznych, gromadzonych dla oceny hazardu sejsmicznegoGeomechanical interpretation of geophysical data structure, particularly the seismological data for an assessment of seismic hazard / Henryk MARCAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geomechaniczna interpretacja struktury danych geofizycznych w szczególności sejsmologicznych gromadzonych dla oceny hazardu sejsmicznegoGeomechanical interpretation of geophysical data structure, particularly the seismological data, for an assesment of seismic hazard / Henryk MARCAK // W: Warsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 180–197. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 196, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geotechnical analysis and 4D GPR measurements for the assessment of the risk of sinkholes occuring in a Polish mining area / Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // Near Surface Geophysics ; ISSN 1569-4445. — 2008 vol. 6 no. 4, s. 233–243. — Bibliogr. s. 242–243, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Interpretation of ground penetrating radar attributes in identifying the risk of mining subsidenceUżycie atrybutów GPR do wyznaczania rejonów zagrożonych pojawieniem się pustek poeksploatacyjnych / Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Henryk MARCAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 2, s. 645–656. — Bibliogr. s. 655–656

 • słowa kluczowe: metoda georadarowa, pustki wędrujące, atrybuty georadarowe

  keywords: GPR method, sinkholes, GPR attributes, geophysics in mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2015-00042

18
 • Inverse problems in modelling mining shocksZagadnienia odwrotne w modelowaniu wstrząsów górniczych / Henryk MARCAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 217–225. — Bibliogr. s. 223–224, Abstr., Streszcz.

 • keywords: geophysical measurements, seismic discontinous surfaces, miozofractivies closing, seismic migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Komputerowe przetwarzanie i analiza danych georadarowych [Dokument elektroniczny] : monografiaComputer processing and analysis of ground-penetrating radar data / red. nauk.: Piotr SZYMCZYK, Magdalena SZYMCZYK ; aut. Piotr SZYMCZYK, Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Magdalena SZYMCZYK, Mirosław GAJER, Tomasz Gołębiowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe IAE, 2015. — 1 dysk optyczny. — 144 s.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 137–144. — e-ISBN: 978-83-65003-00-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Lokalizacja zanieczyszczeń węglowodorowych w gruncie metodami geofizycznymi i atmogeochemicznymi : praca zbiorowaLocalization of hydrocarbon contamination in ground with use of geophysical and atmogeochemical methods / Zbigniew FĄFARA, Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Henryk MARCAK, Stanisław NAGY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Tadeusz SOLECKI, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ ; pod red. Henryka MARCAKA i Tomisława GOŁĘBIOWSKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 154, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0239). — Bibliogr. s. 150–[155], Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-7464-103-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mechanizm głębokich wstrząsów sejsmicznych aktywowanych eksploatacją górniczą w obszarze dna niecki bytomskiejMechanism of depth seismic events activated by mining exploitation in the bottom of Bytom syncline / Henryk MARCAK, Grzegorz Mutke // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 10, s. 7–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Możliwości wykorzystania satelitarnej interferometrii radarowej InSAR w monitorowaniu zagrożeń górniczychThe possibilities of using satellite radar interferometry InSAR in mining threats monitoring / Edward POPIOŁEK, Henryk MARCAK, Artur KRAWCZYK // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2006 nr 6, s. 16–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz.. — X Warsztaty Górnicze 2006 : zagrożenia naturalne w górnictwie : jubileusz 10. lecia = 10 Years jubilee of Mining Workshop : rozwiązania inżynierskie i badania naukowe w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice 12–14 czerwca 2006 / WUG. — Katowice : WUG, 2006. — Opis częśc. wg wstępu. — Praca zawiera omówienia niektórych referatów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości wykorzystania satelitarnej interferometrii radarowej InSAR w monitorowaniu zagrożeń górniczychThe possibilities of using satellite radar interferometry InSAR in mining threats monitoring / Edward POPIOŁEK, Henryk MARCAK, Artur KRAWCZYK // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389174294. — S. 339–352. — Bibliogr. s. 352, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Parameters of a ground motion model induced by mining exploitationParametry modelu drgań gruntu wywołanych eksploatacją górniczą / Henryk MARCAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2008 vol. 53 iss. 3, s. 335–348. — Bibliogr. s. 347–348. — Opis konf. na obwolucie. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : contribution of strata mechanics to mining technology and work safety : Kraków, Poland 10.09.2008. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2008. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/542/553

 • keywords: underground mining excavation, dynamic hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Podzemnye gazohraniliŝa v otrabotannyh ugol'nyh šahtah : monografiâUnderground gas storage in abandoned coal mines : textbook / pod red. G. G. Pivnâka, J. SIEMKA ; [aut.] G. G. Pivnâk, [et al.], J. SIEMEK, [et al.], S. STRYCZEK, S. NAGY ; pozostali współaut.: Jacek BLICHARSKI, [et al.], Mariusz ŁACIAK, Jan MACUDA, Henryk MARCAK, [et al.], Andrzej PALIŃSKI, Czesław RYBICKI, Stanisław RYCHLICKI, [et al.], Ludwik ZAWISZA, [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy, Nacional'nyj gornyj universitet, AGH-Naučno-tehničeskij universitet. — Dnepropetrovsk ; Krakov : Nacíonal'nij girničij uníversitet, 2008, 2008. — [238] s.. — Bibliogr. s. 229–237. — ISBN: 978-966-350-106-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: