Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Malinowski, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • A new multifunctional subresonant and resonant mechanical spectrometer / L. B. MAGALAS, T. MALINOWSKI // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2003 vol. 89, s. 349–354. — Bibliogr. s. 354, Abstr.. — Druga edycja w 2003 roku. — Mechanical Spectroscopy II MS-2 : proceedings of the 2nd International School on Mechanical Spectroscopy : Kraków–Krynica, Poland, December 3–8, 2000 / ed. L. B. Magalas. — Switzerland : Scitec Publications Ltd., 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania rurociągów i walczaków w Elektrowni Turów S. A. metodą szumu Barkhausena z wykorzystaniem transformaty falkowej i trójwymiarowych obrazów magnetycznych IBNInspection of pipelines and boilers in Turów Power Plant by the three dimensional magnetic imaging – IBN obtained from the wavelet transform of the Barkhausen noise signal : new analysis – new paradigms / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI, Janusz Jabłoński, Jan Wyszyński // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2000 nr 5, s. 241–246. — Bibliogr. s. 243–244, Summ.. — 29 KKBN : 29 [Dwudziesta dziewiąta] Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Krynica 07–09 listopad 2000 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Detekcja atmosfer Cottrella i martenzytu : ocena degradacji stali na walczaki metodą spektroskopii mechanicznejDetection of Cottrell atmospheres and martensite : degradation of steel used for boilers by mechanical spectroscopy / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2001 nr 6, s. 275–280. — Bibliogr. s. 280, Abstr.. — 30 KKBN : 30 [trzydziesta] Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Szczyrk 23–25 października 2001 r / kom. red. Leonard Runkiewicz [et al.]. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Możliwości pomiarowe i zastosowania uniwersalnego spektrometru mechanicznegoDesign and applications of a new multifunctional mechanical spectrometer / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI, Adam PIŁAT // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2001 nr 6, s. 257–260. — Bibliogr. s. 260, Abstr.. — 30 KKBN : 30 [trzydziesta] Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Szczyrk 23–25 października 2001 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Porównanie zalet rezonansowej i subrezonansowej spektroskopii mechanicznej na przykładzie badań blach i rur kotłowych eksploatowanych w Elektrowni Turów S. AAdvantages of resonant and subresonant mechanical spectroscopy : selected examples for steel sheets and tubes used in Turów power plant / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI, Manfred Wuttig, Yiting Wen, Janusz Jabłoński, Jan Wyszyński // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2000 nr 5, s. 217–222. — Bibliogr. s. 219–220, Summ.. — 29 KKBN : 29 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Krynica 07–09 listopad 2000 r. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Uniwersalny spektrometr dla subrezonansowej i rezonansowej spektroskopii mechanicznejMaster mechanical spectrometer for subresonant and resonant mode / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI, Adam PIŁAT // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2000 nr 5, s. 233–236. — Bibliogr. s. 235, Summ.. — 29 KKBN : 29 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Krynica 07–09 listopad 2000 r. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wybrane przykłady zastosowań subrezonansowego spektrometru mechanicznegoSelected applications of a subresonant mechanical spectrometer / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI, Adam PIŁAT // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2002 nr 7, s. 261–264. — Bibliogr. s. 264, Abstr.. — 31 KKBN : 31 [trzydziesta pierwsza] Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Szczyrk 22–24 października 2002 r. / kom. red. Leonard Runkiewicz [et al.]. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie efektu Barkhausena oraz transformaty falkowej i trójwymiarowych obrazów magnetycznych IBN [Identified Barkhausen Noise] do badań rur kotłowychApplication of the Barkhausen noise supported by the wavelet transform and the three dimensional magnetic imaging – IBN to study degradation of boiler tubes / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2001 nr 6, s. 261–266. — Bibliogr. s. 264, Abstr.. — 30 KKBN : 30 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Szczyrk, 23–25 października 2001 r. / kom. red. Leonard Runkiewicz [et al.]. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie przenośnej cyfrowej mikroskopii optycznej do polowych badań mikrostruktury opancerzenia obwodowego i płyt bijaków w młynach wentylatorowych Elektrowni Turów S. A. ; Analiza koncentracji węgla rozpuszczonego w austenicie staliwa HadfieldaApplication of portable digital optical microscopy to microstructure analysis of grinding liners and beaters in Turów power plant ; Detection of carbon concentration dissolved in austenite of Hadfield steel / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI, Janusz Jabłoński, Jan Wyszyński // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2000 nr 5, s. 227–232. — Bibliogr. s. 230, Summ.. — 29 KKBN : 29 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Krynica 07–09 listopad 2000 r. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie spektroskopii mechanicznej do badań nieniszczących powierzchni blach walcowanych na zimnoApplication of mechanical spectroscopy for nondestructive testing of surface steel sheets after cold rolling / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI, Serge Etienne, Laurent David, Jerzy Kostro // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2000 nr 5, s. 223–226. — Bibliogr. s. 225, Summ.. — 29 KKBN : 29 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Krynica 07–09 listopad 2000 r. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: