Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Majchrowska, dr inż.

poprzednio: Suśniak

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7977-3211

ResearcherID: X-1675-2018

Scopus: 55817403400

PBN: 3956170

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • An experimental study of aluminum alloy matrix composite reinforced SiC made by hot pressing methodBadania kompozytu na osnowie stopu aluminium wzmacnianego SiC otrzymanego metodą prasowania na gorąco / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J.Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2B, s. 1523–1527. — Bibliogr. s. 1527. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, hot pressing, Al/SiC composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.10515/amm-2015-0165

2
 • An experimental study of SiC addition to recycled aluminium alloy / SUŚNIAK Magdalena, KARWAN-BACZEWSKA Joanna, Dutkiewicz Jan // W: ICCS 17 – International Conference on Composite Structures : Porto, Portugal, 17–21 June 2013 : book of abstracts / ed. A. J. M. Ferreira. — [Porto : Universidade do Porto], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 124, 3745

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza doświadczalna procesu konsolidacji proszku kompozytowego wytwarzanego z materiałów odpadowych na osnowie stopów aluminiumExperimental analysis of the consolidation process of composite powder produced from recycled aluminum alloy chips / Magdalena SUŚNIAK // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 56. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza strukturalna proszku kompozytowego otrzymanego z wiór stopu AlSi5Cu2[Structural analysis of composite powder obtained from AlSi5Cu2 aluminium alloy chips] / Magdalena SUŚNIAK // W: Nauka i przemysł : VI ogólnopolska konferencja naukowa : VI konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki : Kraków, dn. 25 listopada 2011 : materiały konferencyjne / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Samorząd Doktorantów. — [Kraków : PK], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 135–141. — Bibliogr. s. 141. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of reinforcing effect for the wear resistance of Al/SiC composite : [abstract] / SUŚNIAK Magdalena, KARWAN-BACZEWSKA Joanna, Sulima Iwona // W: ICCS19 : 19th International Conference on Composite Structures : [Porto, Portugal], 5–8 September, 2016 : proceedings / ed. by Antonio J. M. Ferreira. — [Portugal : s. n.], 2016. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-88-7488-977-8. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of the time effect on microstructure and properties of $Al-Fe$ powder composite after centrifuging and sintering process / Magdalena SUŚNIAK, Konrad Lasek, Maja Nowak, Paweł PAŁKA, Bartosz SUŁKOWSKI // W: ICCS20 : 20th International Conference on Composite Structures : Paris, France, 4–7 September 2017 : proceedings / ed. in chief Francesco Tornabene. — Bologna : Societá Editrice Esculapio, 2017. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-889-385-041-4. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15651/978-88-938-5041-4

7
 • Characteristics of $Al-Fe$ sinters made by the powder metallurgy routeCharakterystyka spieków $Al-Fe$ wytworzonych metodą metalurgii proszków / Magdalena MAJCHROWSKA, Konrad Lasek, Maja Nowak, Paweł PAŁKA, Bartosz SUŁKOWSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2018 vol. 44 no. 4, s. 195–203. — Bibliogr. s. 203, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/mafe/article/view/3464/2325

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, metalurgia proszków, związki międzymetaliczne, spieki Al/Fe, interfejs

  keywords: microstructure, intermetallic compounds, interface, powder metallurgy, Al/Fe sinters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2018.44.4.195

8
 • Charakterystyka wiór odpadowych ze stopów aluminium i metoda wytwarzania z nich proszku i spiekówCharacteristics of waste metal chips from aluminum alloys and a method for making powder and sinters from them / Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Krystyna Pietrzak, Jan Dutkiewicz, Anna JAREK, Magdalena SUŚNIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 8, s. 565–573. — Bibliogr. s. 573

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka właściwości kompozytu AK52/SiC uzyskanego metodą impulsowo-plazmowego spiekaniaCharacteristics of AK52/SiC aluminium composite made by spark plasma sintering method / Magdalena SUŚNIAK, Dariusz Kołacz, Marcin Lis, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Tomasz SKRZEKUT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 8, s. 447–453. — Bibliogr. s. 453

 • słowa kluczowe: recykling, metalurgia proszków, mechaniczna synteza, spiekanie impulsowo-plazmowe, kompozyty aluminiowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect of \emph{SiC} addition on the structure and mechanical properties of \emph{Al-SiC} compositeWpływ dodatku \emph{SiC} na strukturę i właściwości mechaniczne kompozytu \emph{Al-SiC} / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: IMT 2014 : Innovative Manufacturing Technology : international conference : Zakopane 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} December 2014 : abstracts = Innowacyjne technologie wytwarzania / red. Magdalena Szutkowska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2014. — ISBN: 978-83-931339-9-4. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effect of reinforcement volume fraction on the evolution of tribological properties of sintered $Al-SiC$ composites / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA // W: [Międzynarodowa Konferencja] - Przetwórstwo metali nieżelaznych : technologie – urządzenia – materiały – zastosowania : Kraków, 25–27 październik 2017 : streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 28–29. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of SiC addition and sintering temperature on the structure and properties of P/M aluminium matrix composite / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Iwona Sulima // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of \emph {SiC} addition on the structure and mechanical properties of \emph {Al-SiC} compositeWpływ dodatku \emph {SiC} na strukturę i właściwości mechaniczne kompozytu \emph {Al-SiC} / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2015 R. 88 nr 2 dod.: CD, s. 271. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — IMT 2014 : międzynarodowa konferencja Innovative Manufacturing Technology : 3–5 grudnia 2014, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Influence of milling time on the crystallite size of AlSi5Cu2/SiC composite powder / M. SUŚNIAK, P. PAŁKA, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 iss. 2B, s. 977–980. — Bibliogr. s. 980. — tekst: https://goo.gl/hRCRW0

 • keywords: X-ray diffraction, mechanical alloying, nanocomposite, Al/SiC composites, crystallite size determination, Scherrer equation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0166

15
 • Influence of \emph{SiC} addition on crystallite size of aluminum during mechanical alloying processWpływ dodatku \emph{SiC} na wielkość krystalitów tlenku glinu podczas procesu stopowania mechanicznego / Magdalena SUŚNIAK, Paweł PAŁKA, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: IMT 2014 : Innovative Manufacturing Technology : international conference : Zakopane 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} December 2014 : abstracts = Innowacyjne technologie wytwarzania / red. Magdalena Szutkowska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2014. — ISBN: 978-83-931339-9-4. — S. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Influence of \emph {SiC} addition on crystallite size of aluminum during mechanical alloying processWpływ dodatku \emph {SiC} na wielkość krystalitów tlenku glinu podczas procesu stopowania mechanicznego / Magdalena SUŚNIAK, Paweł PAŁKA, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2015 R. 88 nr 2 dod.: CD, s. 273. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — IMT 2014 : międzynarodowa konferencja Innovative Manufacturing Technology : 3–5 grudnia 2014, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Influence of SiC particles on tribological properties in aluminum based composites / SUŚNIAK Magdalena, KARWAN-BACZEWSKA Joanna // W: ICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures [Dokument elektroniczny] : Lisbon, Portugal, June 15–18, 2015 : [book of abstracts] / ed. António Joaquim Mendes Ferreira. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 211–212 (abstr. no. 8286). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://events.mercatura.pt/iccs18/iccs18proceedingsbook.pdf [2015-06-18]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Investigation of aluminum matrix components prepared from recycle materials strengthened with $WC-Co$ coating / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Krystyna Pietrzak, Adam Klasik, Andrzej Wojciechowski, Anna Olbrycht // W: ICCS20 : 20th International Conference on Composite Structures : Paris, France, 4–7 September 2017 : proceedings / ed. in chief Francesco Tornabene. — Bologna : Societá Editrice Esculapio, 2017. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-889-385-041-4. — S. 180–181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15651/978-88-938-5041-4

19
 • Microstructure and properties of $Al/SiC$ composite fabricated by spark plasma sintering method / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Iwona Sulima // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Microstructure and tribological properties of aluminum matrix composite / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Iwona Sulima // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 30–38. — Bibliogr. s. 37–38, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies, June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.30.pdf

 • keywords: mechanical alloying, spark plasma sintering, aluminium matrix composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.30

21
 • Microstructure of $Al-Fe$ material prepared by powder metallurgy route / MAJCHROWSKA Magdalena, Nowak Maja, Lasek Konrad, SUŁKOWSKI Bartosz, PAŁKA Paweł, KARWAN-BACZEWSKA Joanna // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [43]

 • keywords: powder metallurgy, Al-Fe material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mikrostruktura i odporność na zużycie spieków otrzymanych na bazie stopów Al pochodzących z recyklinguMicrostructure and wear resistance of sinters derived from recycled Al alloys / Krystyna Pietrzak, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Adam Klasik, Magdalena SUŚNIAK, Andrzej Wojciechowski, Anna Olbrycht, Michał Szczeblewski // IP Inżynieria Powierzchni ; ISSN 1426-1723. — 2017 nr 1, s. 11–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: spiekanie, mikrostruktura, recykling, właściwości, powłoki

  keywords: microstructure, coatings, sintering, recycling, properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelling mechanical properties of aluminum matrix composite by counter propagation network / B. SUŁKOWSKI, M. MAJCHROWSKA // W: Thirteenth ACC Cyfronet AGH HPC users' conference : Zakopane, 4-6 March 2020 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2020. — ISBN: 978-83-61433-34-7. — S. 27–28. — Bibliogr. s. 28

 • keywords: microstructure, properties, powder metallurgy, aluminium matrix, counter propagation network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Odporność na zużycie spieków wytworzonych metodą SPS na bazie aluminium pochodzącego z recyklinguWear resistance of sinters produced by SPS method based on Al alloys recycled / Krystyna Pietrzak, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Adam Klasik, Dariusz Kołacz, Magdalena SUŚNIAK, Andrzej Wojciechowski // IP Inżynieria Powierzchni ; ISSN 1426-1723. — 2017 nr 2, s. 3–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: spiekanie, mikrostruktura, właściwości, odzysk materiałowy

  keywords: microstructure, sintering, properties, material recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • SiC-reinforced aluminium composite by hot pressing method / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J. Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso // W: ISNNM-2014 [Dokument elektroniczny] : the 13th International Symposium on Novel and Nano Materials : June 29–July 4, 2014, Krakow, Poland : abstract book / The Korean Powder Metallurgy Institute, AGH University of Science and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. 258. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, hot pressing, Al/SiC composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: