Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Marta Piwowarczyk, mgr inż.

poprzednio: Zawartka

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (50%)


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4467-9636 połącz konto z ORCID

ResearcherID: DNZ-8012-2022

Scopus: brak

PBN: 5e70938f878c28a0473acd1b

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Aktywne i semi-aktywne metody sterowania zawieszeniem pojazdu[Active and semi-active methods of vehicle suspension control] / Janusz KOWAL, Jarosław KONIECZNY, Bogdan SAPIŃSKI, Marek SIBIELAK, Paweł MARTYNOWICZ, Magdalena PIWOWARCZYK, Adam SMOTER // W: Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : zagadnienia wybrane : [praca zbiorowa] / pod red. Krzysztofa Mendroka. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2022. — Materiały z konferencji jubileuszowej 70-lecia WIMiR "Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki" : 26–27 maja 2022, Kraków. — Na okł. tytuł "Badanie naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki". — ISBN: 978-83-965598-0-7. — S. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zawieszenie semiaktywne, LQR, sky-hook, ground hook, zawieszenie aktywne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Design and modelling of a vibration exciter based on electro-hydraulic servo-actuator / Jarosław KONIECZNY, Roman KORZENIOWSKI, Magdalena ZAWARTKA, Waldemar RĄCZKA, Marek SIBIELAK // W: 12th conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Krynica Zdroj, Poland, 08–11 June 2015 : proceedings / ed. Marcin Apostoł ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control, Committee on Mechanics of the Polish Academy of Science. — [Kraków] : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, [2015]. — ISBN: 978-83-64755-08-8. — S. 15. — Bibliogr. s. 15

 • keywords: exciter, hydraulic pump, electrohydraulic servo actuator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Experimental research of the controllable suspension strut / Magdalena PIWOWARCZYK, Jarosław KONIECZNY // W: ICCC 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 20\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Kraków – Wieliczka, May 26–29, 2019 / eds. Andrzej Kot, Agata Nawrocka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-7281-0701-1. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-18. — W bazie Web of Science zakres stron: 566–571. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047is0021.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8766017

 • keywords: vibration control, laboratory tests, controllable shock absorber, suspension efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CarpathianCC.2019.8766017

5
 • Model reference sliding mode control for vehicle suspension / Magdalena ZAWARTKA, Marek SIBIELAK, Jarosław KONIECZNY // W: KraSyNT 2016 : 3\textsuperscript{rd} Krakow Symposium on Science and Technology : Kraków Wieliczka, Poland September 26, 2016 / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-25-5. — S. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modelowanie, analiza i synteza sterowania zawieszeniami pojazdów – wybrane zagadnienia[Modeling, analysis and synthesis of suspension vehicles control - selected problems] / red. Jarosław KONIECZNY ; [aut.]: Janusz KOWAL, Jarosław KONIECZNY, Jacek SNAMINA, Marek SIBIELAK, Bolesław KARWAT, Waldemar RĄCZKA, Roman KORZENIOWSKI, Paweł ORKISZ, Magdalena ZAWARTKA, Adam SMOTER. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Automatyzacji Procesów, 2016. — 158, [1]  s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ; 17). — Bibliogr. s. 155–[159]. — ISBN: 978-83-64755-19-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przegląd algorytmów sterowania zawieszeniem pojazduSurvey of vehicle suspension control algorithms / Magdalena PIWOWARCZYK // W: Technologie XXI wieku - aktualne problemy i nowe wyzwania [Dokument elektroniczny], T. 3 / red. Alicja Danielewska, Izabela Mołdoch-Mendoń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2021. — e-ISBN: 978-83-67104-07-4. — S. 43–56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/681/Technologie%20XXI%20wieku%20-%20aktualne%20problemy%20i%20nowe%20wyzwania.%20Tom%203.pdf [2021-12-28]. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zawieszenie semiaktywne, sky-hook, ground hook, algorytm mieszny

  keywords: semiactive suspension, sky-hook, ground hook, mixed algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Sensitivity analysis of the MR damper model parameters on the vibration transmissibility characteristic / Magdalena ZAWARTKA // W: ICCC 2014 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 15\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference (ICCC) : Velke Karlovice, Czech Republic, May 28–30, 2014 / eds. Ivo Petráš [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — Dod. ISBN 978-1-4799-3528-4. — e-ISBN: 978-1-4799-3527-7. — S. 699–704. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 704, Abstr.

 • keywords: suspension, magnetorheological damper, hysteresis, transmissibility characteristic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843695

10
 • Sliding mode and LQR approach to control of active vehicle suspension / ZAWARTKA Magdalena, KONIECZNY Jarosław, SIBIELAK Marek, RĄCZKA Waldemar // W: 13th conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Kraków – Kazimierz Dolny, Poland, 12–14 June 2017 : proceedings / ed. Marcin Apostoł ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control, Committee on Machine Building of the Polish Academy of Science. — [Kraków] : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, [2017]. — ISBN: 978-83-64755-27-9. — S. 38

 • keywords: sliding mode control, active suspension, model reference control, LQR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sterowanie aktywnym zawieszeniem pojazdu z uwzględnieniem regulatora liniowo-kwadratowego oraz algorytmu ślizgowegoControl of the active suspension of the vehicle including the linear-quadratic regulator and the sliding mode algorithm / Magdalena ZAWARTKA // W: Cywilizacja XXI w. - nowe rozwiązania technologiczne [Dokument elektroniczny] / red. Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2017. — e-ISBN: 978-83-65598-98-1 . — S. 80-101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 100-101, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/212/Cywilizacja%20XXI%20w.%20%E2%80%93%20nowe%20rozwi%C4%85zania%20technologiczne.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: