Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Mączyńska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Accuracy of determination of the running of the shore line on orthophotomap / Aneta MĄCZYŃSKA, Anita KWARTNIK-PRUC // W: ”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25\textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 346–353. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php/conference-proceedings-2018 [2018-09-10]. — Bibliogr. s. 353, Abstr.

 • keywords: shore line, bank edge, land registry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Akt własności ziemi podstawą regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na obszarach rolnychLand ovnership act basis for regulating legal status of real property located in agricultural areas / Anita KWARTNIK-PRUC, Aneta MĄCZYŃSKA // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 64–65. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: akt własności ziemi, stan prawny nieruchomości, obszary rolne

  keywords: land overship act, real estate legal status, agricultural areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An analysis of the correctness of the data disclosed in the land register and buildings in the area of water flowing on the example of SmykówAnaliza poprawności danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie wód płynących na przykładzie gminy Smyków / Aneta MĄCZYŃSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 2, s. 53–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/HySqYV

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, ustawa Prawo wodne, linia brzegu

  keywords: the Water Law, the register of land and buildings, the shoreline

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.2.53

4
 • An analysis of usefulness of prewar unification maps in selected procedures determining the course of borders on the example of Matyniów district / MĄCZYŃSKA Aneta // W: Innovations in geodesy, cartography, real estate management and surface water protection : III international scientific technical conference : Janów Lubelski, 6–8 June 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk, Przemysław Leń ; University of Life Sciences in Lublin. Department of Environmental Engineering and Geodesy, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-63657-97-0. — S. 49

 • keywords: cadastre, boundary course, unification maps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza warunków wykorzystywania przepisów Kodeksu Cywilnego Napoleona jako podstawy wpisu w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu PaństwaConditions analysis for the use of the Napoleonic Code as a basis for the entry in the land and mortgage register of the ownership right to the state treasury / Anita KWARTNIK-PRUC, Aneta MĄCZYŃSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum ; ISSN 1644-0749. — 2019 vol. 18 iss. 3, s. 285–295. — Bibliogr. s. 293–295, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: księgi wieczyste, Kodeks Napoleona, regulacja stanu prawnego gruntów państwowych

  keywords: Napoleonic Code, land and mortgage register, regulation of state legal status of state lands

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31648/aspal.4189

6
7
 • Land ownership act as a basis for legal status regulation of real estate located in rural areas / Aneta MĄCZYŃSKA, Anita KWARTNIK-PRUC // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2017 no. IV/1, s. 1493–1506. — Bibliogr. s. 1503–1505, Abstr.

 • keywords: regulation of legal status, land register, land ownership

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2017.4.1.114

8
9
 • Praktyczne problemy realizacji wybranych procedur określających przebieg granic : [streszczenie][Practical problems of implementation of selected procedures determining course of borders : abstract] / Aneta MĄCZYŃSKA // W: Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji : II konferencja naukowo-techniczna : [Lublin – Białka – Urszulin, 22–24 maja 2017 r.] / red. Krzysztof Jóźwiakowski, Przemysław Leń, Agnieszka Listosz. — Lublin : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-930973-8-8. — S. 64

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, ustalenie granic, wyznaczenie granic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The accuracy of determination of shoreline of Drzewiczka river based on the orthophotomap / Aneta MĄCZYŃSKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-68-5. — S. 36. — A. Mączyńska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Usefulness analysis of pre-war consolidation maps in selected procedures determining course of borders on example of Matyniów and Czarniecka Góra UnitsAnaliza przydatności przedwojennych map scaleniowych w wybranych procedurach określających przebieg granic na przykładzie obrębu Matyniów oraz Czarniecka Góra / Aneta MĄCZYŃSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2018 vol. 12 no. 4, s. 69–82. — Bibliogr. s. 80–82, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2018.12.4/geom.2018.12.4.69.pdf

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów, wznowienie znaków granicznych, przedwojenne scalenia

  keywords: land registry, pre-war consolidations , resumption of border marks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2018.12.4.69

12
 • Wybór optymalnego algorytmu do określenia linii brzegowej rzeki Drzewiczka na podstawie ortofotomapy[Selection of the optimal algorithm to determine the shoreline of the Drzewiczka river on the basis of an orthophotomap] / Aneta MĄCZYŃSKA // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: