Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Woźniak, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8520-6443 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57214526654

PBN: 5e70923a878c28a0473920aa

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 71, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • Access of enterprises to bank credit in Poland before and after economic crises / Maciej WOŹNIAK // W: Expectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-52-2. — S. 117–124. — Bibliogr. s. 123–124, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adoption of Halal standard in Malaysian food industry: a case of small and medium enterprises / F. R. Azmi, A. Abdullah, S. H. Yahaya, M. WOŹNIAK, M. R. A. Purnomo // Journal of Advanced Manufacturing Technology ; ISSN 1985-3157. — 2019 vol. 13 no. 3, s. 37–49. — Bibliogr. s. 48–49. — tekst: https://jamt.utem.edu.my/jamt/article/view/5736/3881

  orcid iD
 • keywords: medium enterprises, small enterprises, Halal, exploratory factor analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An assessment of regional sustainability via the maturity level of entrepreneurial ecosystems / Tatyana Tolstykh, Leyla Gamidullaeva, Nadezhda Shmeleva, Maciej WOŹNIAK, Sergey Vasin // Journal of Open Innovation [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : technology, market, and complexity ; ISSN 2199-8531. — 2021 vol. 7 iss. 1 art. no. 5, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-25. — tekst: https://www.mdpi.com/2199-8531/7/1/5/pdf

  orcid iD
 • keywords: sustainable development, region, open innovation, innovation ecosystem, territory, ecosystem maturity, entrepreneurial ecosystems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/joitmc7010005

4
 • Bank policies towards SME sector in Poland and selected countries worldwide / Joanna DUDA, Maciej WOŹNIAK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2018 vol. 19 no. 1, s. 25–47. — Bibliogr. s. 45–47, Summ.

  orcid iD
 • keywords: bank credit, SMEs, policy of banks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2018.19.1.25

5
 • Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstwBarriers of running and growing of small and medium-sized enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstwBarriers of running and growing of small and medium-sized enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary managerial concepts in theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-369-6. — S. 71–94. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznychBarriers of development of small and medium-sized enterprises on public procurement market / Maciej WOŹNIAK // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam Peszko. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — Dod. ISBN: 837464009X. — ISBN10: 8374640355. — S. 211–220. — Bibliogr. s. 220, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Benchmarking as a method to improve performance of support instruments for SMEsBenchmarking jako sposób poprawiania wydajności instrumentów wsparcia dl MSP / Maciej WOŹNIAK // Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review ; ISSN 2544-221X. — Tytuł poprz.: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego ; ISSN: 1897-7480. — 2018 nr 30, s. 91–103. — Bibliogr. s. 102–103. — tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE_30_DRUK.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: benchmarking, polityka gospodarcza, ewaluacja, instrumenty wsparcia, średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa

  keywords: benchmarking, evaluation, public policy, support instruments, medium enterprises, small enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Best practices of microloan schemes for SMEs in Central and Eastern Europe: chosen examples / Maciej WOŹNIAK // W: CIEMB 2019 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} international Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business : November 26\textsuperscript{th}-27\textsuperscript{th}, Hanoi, Vietnam : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Hanoi : National Economics University Publishing House, [2019]. — e-ISBN: 978-604-946-741-7. — S. 1609–1630. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1fpLM-EXR02UI8BwBcCc6ZZzy3VBrhxSG/view [2022-08-26]. — Bibliogr. s. 1626–1629, Abstr.

 • keywords: benchmarking, SMEs, public policy, support instruments, medium enterprises, small enterprises, microloan schemes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Business angels źródłem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw[Business angels as a small and medium-sized enterprises financing source] / Maciej WOŹNIAK // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii ; ISSN 1644-499X. — 2005 t. 4, s. 257–262. — Bibliogr. s. 262

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Business incubators as drivers for development of enterprisesInkubatory przedsiębiorczości jako czynniki rozwoju firm / Maciej WOŹNIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 390–399. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 398–399, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: polityka gospodarcza, inkubatory przedsiębiorczości, średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa

  keywords: economic policy, business incubators, medium enterprises, small enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Circular economy in the European Union : organisational practice and future directions in Germany, Poland and Spain / Dagmara LEWICKA, Joanna Zarębska, Roman BATKO, Beata TARCZYDŁO, Maciej WOŹNIAK, Dariusz CICHOŃ, Monika PEC. — [London] : Routledge, cop. 2023. — 280 s.. — (Routledge Research in Sustainability and Business). — ISBN: 9781032532745

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Cost-effectiveness analysis of financial support instruments for small and medium-sized enterprises in the European UnionAnaliza efektywności kosztowej finansowych instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej / Maciej WOŹNIAK, Marek Matejun // Acta Universitatis Lodziensis [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-7663. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2018 vol. 6 no. 339, s. 41–56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 54–56, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/2568/pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: polityka gospodarcza, średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, efektywność kosztowa, instrumenty wsparcia MSP

  keywords: economic policy, medium enterprises, small enterprises, cost‑effectiveness analysis, support instruments for SMEs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/0208-6018.339.03

15
 • Credit guarantee schemes – are they efficient? : experience from European Union countriesCzy programy gwarancji kredytowych są efektywne? : doświadczenia krajów Unii Europejskiej / Halina Waniak‑Michalak, Maciej WOŹNIAK, Robert LISOWSKI // Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe ; ISSN 1508-2008. — 2022 vol. 25 no. 4, s. 87-107. — Bibliogr. s. 103-106, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-16. — tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/15753/15252

  orcid iD
 • słowa kluczowe: efektywność, organizacje pozarządowe, Unia Europejska, model biznesowy, średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, programy gwarancji kredytowych

  keywords: efficiency, European Union, business model, medium enterprises, small enterprises, credit guarantee schemes, non governmental organisations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/1508-2008.25.31

16
 • Crowdfunding jako nowe źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstwCrowdfunding as new source for finance of small and medium-sized enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Paweł Krzemiński. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. — ISBN: 978-83-65907-04-2 ; e-ISBN: 978-83-65907-05-9. — S. 149–159. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Development of small and medium-sized enterprises on the ecosystem based: Russian Federation and Polish Republic Experiences / Maciej WOŹNIAK, Tatyana Tolstykh, Nadezhda Shmeleva, Natalya Fomenko, Radim Lenort // W: Proceedings of the 35\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 1–2 April 2020, Seville, Spain : education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2020. — Dod. ISBN 978-0-9998551-4-0. — e-ISBN: 978-0-9998551-4-1. — S. 15885–15894. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7 [2020-07-14]. — Bibliogr. s. 15893–15894, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: ecosystem, medium enterprises, small enterprises, gross domestic product, innovation models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
 • Financial instruments supporting access of small and medium-sized enterprises to foreign capital in Poland and other European Union countriesInstrumenty finansowe wspierające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału obcego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / Maciej WOŹNIAK // W: Contemporary issues in economy : international conference : 20–21 November 2009, Toruń, Poland : [abstracts] / eds. Adam P. Balcerzak, Jerzy Boehlke, Elżbieta Rogalska ; Polish Economic Society Branch in Toruń, Nicolaus Copernicus University. The Faculty of Economic Sciences and Management. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2009] + CD-ROM. — Na dołączonym CD-ROM-ie załączono również pełne teksty referatów. — Dod. ISBN 978-83-231-2424-5. — ISBN: 978-83-62049-00-4. — S. 248–249. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Financial sources and instruments for public grants and financial facilities of SMEs in EU / Simeon Karafolas, Maciej WOŹNIAK // World Academy of Science, Engineering and Technology ; ISSN 2010-376X. — 2014 vol. 8 no. 8, s. 2540–2546. — Bibliogr. s. 2546, Abstr.. — Artykuł w części: International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. — Maciej Woźniak – dod. afiliacja: MEERI, Polish Academy of Sciences

 • keywords: SMEs, DIFASS, financing, grants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Financial support for sustainable development of industrial SMEs in Poland / WOŹNIAK Maciej, SALA Dariusz // W: Vzglâd molodyh učenyh na problemy ustojčivogo razvitiâ : sbornik naučnyh statej po rezul'tatam IV Meždunarodnogo kongressa molodyh učenyh po problemam ustojčivogo razvitiâ : ustojčivoe razvitie promyšlennosti i umnyj êkonomičeskij rost = view of young scientists on the problems of sustainable development : collection of scientific articles according to the results of the IV international congress of young scientists on sustainable development : sustainable industrial development and smart economic growth / pod red. V. V. Ponkratova, [et al.] ; Sovet Molodyh Učenyh. — Moskva : RUSAJNS, 2019. — ISBN: 978-5-4365-3450-3. — S. 283–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr.. — Toż online: {http://www.fa.ru/science/smu/SiteAssets/Pages/4mk/3%20%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf#page=283}

  orcid iD
 • keywords: financial support, sustainable development, economic policy, SMEs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Finansowe instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w PolsceFinancial instruments which support small and medium-sized enterprises in European Union and in Poland / Maciej WOŹNIAK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 2: Ekonomia, s. 721–732. — Bibliogr. s. 732

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: