Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Marek Słoboda, mgr inż.

specjalista

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2336-4259 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57193886734

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zastosowania zaawansowanych metod utleniania do dezynfekcji ścieków komunalnychAnalysis of possibility to apply the advanced oxidation processes to disinfect municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9773–9779. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9778–9779, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: promieniowanie UV, dezynfekcja ścieków, forokataliza, zaawansowane procesy utleniania

  keywords: photocatalysis, UV irradiation, wastewater disinfection, advanced oxidation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of possibility of using the process of photocatalysis for disinfection of municipal wastewaterAnaliza możliwości zastosowania procesu fotokatalizy do dezynfekcji ścieków komunalnych / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4891–4896. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4895–4896, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: dezynfekcja ścieków komunalnych, promieniowanie UV, procesy fotokatalizy

  keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of possibility of using the processes of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 98

 • keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of possibility to apply the advanced oxidation processes to disinfect municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 104

 • keywords: UV irradiation, photocatalysis process, wastewater disinfection, advanced oxidation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania laboratoryjne nad wykorzystaniem rożnych metod do dezynfekcji ściekówLaboratory studies on the use of variety of methods for wastewater disinfection / M. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER, M. NOWAK-BATOR // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [167]–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania laboratoryjne nad wykorzystaniem różnych metod do dezynfekcji ściekówLaboratory studies on the use of variety of methods for wastewater disinfection / M. SŁOBODA, A. WŁODYKA-BERGIER // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Photodegradation of selected pharmaceuticals with the use of TiO2 and UV-C radiation / Jagoda WOREK, Maciej SŁOBODA, Anna BIAŁAS, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Katarzyna STYSZKO // W: 1\textsuperscript{st} international conference Strategies toward Green Deal Implementation – water and raw materials [Dokument elektroniczny] : 14–16 December 2020, online : conference proceedings / scientific ed. Marzena Smol ; Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cracow : Publishing House. Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences, 2020. — e-ISBN: 978-83-959215-5-1. — S. 160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://greendeal2020.pl/wp-content/uploads/2021/01/Conference-proceedings_GreenDeal2020-1.pdf [2021-01-08]

 • keywords: titanium dioxide, pharmaceuticals, diclofenac, photocatalytic degradation, carbamazepine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pollution of artesian wells in the urban areas of Krakow, Europe / Lukasz J. Binkowski, Maciej SŁOBODA, Pawel Dudzik, Magdalena Klak, Robert Stawarz // Fresenius Environmental Bulletin ; ISSN 1018-4619. — 2017 vol. 26 no. 1a, s. 846–853. — Bibliogr. s. 852–853, Abstr.

 • keywords: pollution, ground water, metals, water, artesian wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The use of photocatalysis process to disinfect treated municipal wastewater : [abstract] / Maciej SŁOBODA // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 32–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ dawki ${H_2O_2}$ na efektywność dezynfekcji oczyszczonych ścieków komunalnych w układzie ${H_2O_2/UV}$Effect of ${H_2O_2}$ dose on disinfection efficiency of treated municipal wastewater in ${H_2O_2/UV}$ method / Maciej SŁOBODA, Marta NOWAK-BATOR // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-946-9. — S. 43–51. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: promieniowanie UV, dezynfekcja ścieków, zaawansowane procesy utleniania, fotoliza H2O2

  keywords: UV irradiation, wastewater disinfection, advanced oxidation processes, photolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ dawki $H_{2}O_{2}$ na efektywność dezynfekcji oczyszczonych ścieków komunalnych w układzie $H_{2}O_{2}/UV$[Effect of ${H_2O_2}$ dose on disinfection efficiency of treated municipal wastewater in ${H_2O_2/UV}$ method] / Maciej SŁOBODA, Marta NOWAK-BATOR // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków 21–22 września 2017 : program konferencji, streszczenia referatów i posterów. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-955-1. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ pH na efektywność dezynfekcji oczyszczonych ścieków komunalnych w układzie ${H_2O_2/UV}$Effect of pH on disinfection efficiency of treated municipal wastewater in ${H_2O_2/UV}$ method / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-946-9. — S. 53–61. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: promieniowanie UV, dezynfekcja ścieków, zaawansowane procesy utleniania, fotoliza H2O2

  keywords: UV irradiation, wastewater disinfection, advanced oxidation processes, photolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ pH na efektywność dezynfekcji oczyszczonych ścieków komunalnych w układzie $H_{2}O_{2}/UV$[Effect of pH on disinfection efficiency of treated municipal wastewater in ${H_2O_2/UV}$ method] / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków 21–22 września 2017 : program konferencji, streszczenia referatów i posterów. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-955-1. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wybrane zagadnienia inżynierii mechanicznej, materiałowej i środowiskowej[Selected issues of mechanical, material and environmental engineering] / red. Stanisław FLAGA ; aut.: Marcin APOSTOŁ, Andrzej Bąkowski, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Jan Monieta, Robert OLENIACZ, Leszek Radziszewski, Mateusz RZESZUTEK, Maciej SŁOBODA. — Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015. — 103 s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64755-16-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: