Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Macherzyńska, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6505523082

PBN: 901089

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
2
 • Alumina-zirconia composites produced by filter pressing of nanometric powders / ZYCH L., Azar M., Chevalier J., Garnier V. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 135. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 553–559. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers). — Bibliogr. s. 559, Abstr. — Nazwiska autorów: Ł. ZYCH, M. Azar, J. Chevalier, V. Garnier, B. MACHERZYŃSKA

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alumina-zirconia composites produced by filter pressing of zirconia and transition alumina nanopowdersKompozyty ${Al_2O_3–ZrO_2}$ wytwarzane za pomocą prasowania filtracyjnego nanoproszków dwutlenku cyrkonu i przejściowych form tlenku glinu / Łukasz ZYCH, Mirella Azar, Jerome Chevalier, Vincent Garnier, Beata MACHERZYŃSKA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 3, s. 264–271. — Bibliogr. s. 271, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/zQSv9q

 • słowa kluczowe: zawiesina, nanoproszki, przejściowy tlenek glinu, kompozyty ZTA, prasowanie filtracyjne

  keywords: suspension, nanopowders, transition alumina, ZTA composites, filter pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Densification of submicrometric composites in $Al_{2}O_{3}-ZRO_{2}$ system prepared formed by different techniques / PĘDZICH Z., MACHERZYŃSKA B. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 225–226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Effect of intercalation on electrical and mechanical properties of carbon – carbon composites : [abstract] / B. MACHERZYŃSKA, S. BŁAŻEWICZ // W: ISIC 12 : 12\textsuperscript{th} International Symposium on Intercalation Compounds : 1–5 June 2003, Poznań, Poland : symposium proceedings / Poznań University of Technology. Faculty of Chemical Technology. — [Poland] : [s. n.], [2003]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Effect of sintering atmosphere on the selected properties of the natural origin hydroxyapatite materials / BRZEZIŃSKA-MIECZNIK J., MACHERZYŃSKA B., BUĆKO M. M., MOZGAWA W., PYDA A., HABERKO K., Strojny A. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 120. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 460–462. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers). — Bibliogr. s. 462, Abstr.. — Błąd w nazwisku współautora: Macierzyńska B.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effect of sintering atmosphere on the selected properties of the natural origin hydroxyapatite materialsWpływ atmosfery spiekania na wybrane właściwości materiałów otrzymywanych z hydroksyapatytu naturalnego / Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Beata MACHERZYŃSKA, Krzysztof HABERKO, Agata Strojny, Włodzimierz MOZGAWA, Mirosław M. BUĆKO, Anna PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 3, s. 363–365. — Bibliogr. s. 365, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Jak z proszku otrzymać lity materiał ceramiczny?[How to obtain a solid ceramic material from the powder?] / Magdalena ZARZECKA-NAPIERAŁA, Beata MACHERZYŃSKA // Powder & Bulk = Materiały Sypkie i Masowe ; ISSN 1899-2021. — 2018 nr 1, s. 35–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mechanical properties of polyoxymethylene/functionalized hydroxyapatite nanocomposites / Beata MACHERZYŃSKA, Klaudia KRÓL-MORKISZ, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA // Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology ; ISSN 2324-8777. — 2018 vol. 7, s. 103. — 24\textsuperscript{th} world nano conference : May 7–8, 2018, Rome, Italy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Microscopic studies of the GC/poly-$NiTMHPP$/Nafion electrochemical nitric oxide sensor / M. MACHERZYŃSKI, A. Kowal, B. MACHERZYŃSKA, J. GOŁAŚ // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2006 vol. 518, s. 277–282. — Bibliogr. s. 282, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-07-15. — Recent developments in advanced materials and processes : [YUCOMAT VII : the 7th conference of the Yugoslav Materials Research Society : Herceg Novi, Serbia and Montenegro, September 12–16, 2005 / eds. Dragan P. Uskokovic, Slobodan K. Milonjic, Dejan I. Rakovic]. — Aedermannsdorf ; Brookfield, Vt. : Trans Tech Publications, 2006. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xjwr015b.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.518.277.pdf

 • keywords: SEM, AFM, modified sensor, electropolymerization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.518.277

12
13
 • Ocena struktury, modułu Younga oraz cytotoksyczności kompozytów na bazie chitozanuStructural properties, Young's modulus and cytotoxicity assessment of chitosan-based composites / Agata Przekora, Krzysztof Pałka, Beata MACHERZYŃSKA, Grażyna Ginalska // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 114, s. 52–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów w układzie $HAP/ZrO_{2}$Preparation and characteristics of $HAP/ZrO_{2}$ composites / Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Beata MACHERZYŃSKA, Bożena Jagło, Anna Hojoł, Krzysztof HABERKO // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Otrzymywanie kompozytów $W/W_{x}C$ metodą SPSManufacturing of $W/W_{x}C$ composites with SPS method / Beata MACHERZYŃSKA, Kiyotaka Matsuura // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2007 R. 59 nr 3, s. 118–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Polyurethane/graphene nanocomposites as phase change materials for thermal energy storage / Kinga PIELICHOWSKA, Piotr SZATKOWSKI, Marcel Zambrzycki, Beata MACHERZYŃSKA // W: IEEE NANO 2015 : 15th international conference on Nanotechnology : Rome, 27\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} July, 2015 : conference digest. — [Rome] : IEEE, cop. 2015. — ISBN: 978-1-4673-8156-7 ; e-ISBN: 978-1-4673-8155-0. — S. 42. — Pełny tekst W: Proceedings of the 15th IEEE international conference on Nanotechnology [Dokument elektoniczny] : July 27–30, 2015, Rome Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. 105–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 108, Abstr. — Tryb dostępu: {http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==7388808} [2016-02-11]

 • keywords: nanocomposites, graphene, polyurethane, thermal energy storage, phase change material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/NANO.2015.7388808

17
 • Preparation and properties of composities in the HAP/zirconia system / Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Beata MACHERZYŃSKA, Bożena Jagło, Krzysztof HABERKO // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Preparatyka i właściwości kompozytów w układzie hydroksyapatyt – $ZrO_{2}$Preparation and properties of composites in the hydroxyapatite – $ZrO_{2}$ system / BRZEZIŃSKA-MIECZNIK J., Hojoł A., BUĆKO M. M., MACHERZYŃSKA B. // W: Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — ISBN: 978-83-60958-62-9. — S. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Spiekanie swobodne kompozytów w układzie hydroksyapatyt – $ZrO_{2}$Pressure-less sintering of composites in the hydroxyapatite – $ZrO_{2}$ / Jadwiga BRZEZIŃSKA-MIECZNIK, Radosław LACH, Beata MACHERZYŃSKA, Czesława Paluszkiewicz // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Study of densification of $SiC$ system formed by isostatic pressing : poster abstract / Beata MACHERZYŃSKA // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Poster 2304. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Study of densification of uniaxial pressing SiC system by ultrasonic measurements / MACHERZYŃSKA Beata, GUBERNAT Agnieszka, MACHERZYŃSKI Mariusz // W: ICFM'2009 : International Conference “Functional Materials” : October 5–10, 2009 : Partenit, Crimea, Ukraine. — Simferopol : Taurida National V. I. Vernadsky University, 2009. — ISBN: 978-966-491-078-8. — S. 454

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Study on densification and elastic properties of SiC formed by the uniaxial pressing / MACHERZYŃSKA B., GUBERNAT A. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • The influence of nanohydroxyapatite on the thermal, mechanical, and tribological properties of polyoxymethylene nanocomposites / Kinga PIELICHOWSKA, Dariusz Bieliński, Michał DWORAK, Ewelina Kilian, Beata MACHERZYŃSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ // International Journal of Polymer Science ; ISSN 1687-9422. — 2017 article ID 9051914, s. 1–11. — Bibliogr. s. 9–11. — M. Dworak - dod. afiliacja: Institute of Materials Science, Faculty of Computer Science and Materials Science, University of Silesia, Chorzów. — tekst: https://goo.gl/ZACWAV

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1155/2017/9051914