Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Stawiarski, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kan, * Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • A photovoltaic source I/U model suitable for hardware in the loop application / Robert STALA, Adam PENCZEK, Andrzej MONDZIK, Łukasz STAWIARSKI // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2017 vol. 66 iss. 4, s. 773–786. — Bibliogr. s. 785–786, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-09

 • keywords: mathematical modeling, PV array, photovoltaic characteristic, PV simulations, HIL, hardware in loop

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/aee-2017-0059

2
 • Active power decoupling topology for AC-DC and DC-AC single-phase systems with decoupling capacitor minimization / Łukasz STAWIARSKI, Stanisław Piróg // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2018 vol. 67 iss. 1, s. 193-205. — Bibliogr. s. 204–205, Abstr.

 • keywords: power factor correction, active power decoupling, capacitance reduction, microgrid converter, double-line frequency ripple power, single phase systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/119001

3
 • Hardware-in-the-Loop FPGA-based simulations of switch-mode converters for research and educational purposesSymulacje czasu rzeczywistego przekształtników impulsowych, zrealizowane w układach FPGA, dla celów badawczych i edukacyjnych / Adam PENCZEK, Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2011 R. 87 nr 11, s. 194–200. — Bibliogr. s. 199–200, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: FPGA, symulacje, czas rzeczywisty, przekształtnik DC-DC typu boost

  keywords: FPGA, DC-DC boost converter, real time model, hardware in loop simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Jednofazowy system fotowoltaiczny dołączany do linii elektroenergetycznejSingle-phase Grid-connected photovoltaic system / Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK, Andrzej MONDZIK, Robert STALA, Adam PENCZEK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 2, s. 218–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: fotowoltaika, jednofazowy system dołączony do sieci, MPPT, synchronizacja fazowa PLL

  keywords: photovoltaic, single phase grid connected system, MPPT, phase-locked loop

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Jednofazowy system fotowoltaiczny o zmiennej strukturze sterowania, dołączany do linii elektroenergetycznejSingle-phase grid-connected photovoltaic system with variable control structure / Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK, Andrzej MONDZIK, Adam PENCZEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 2a, s. 34–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: fotowoltaika, jednofazowy system dołączony do sieci elektroenergetycznej

  keywords: MPPT - Incremental Conductance (IC)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Minimalizacja parametrów kondensatora bilansującego oraz eliminacja składowej podwójnej częstotliwości po stronie DC w jednofazowym przekształtniku DC-ACMinimizing the energy parameters of the decoupling capacitor and elimination of a double frequency component on the DC side in a single phase DC-AC converter / Łukasz STAWIARSKI, Stanisław PIRÓG // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 80–87. — Bibliogr. s. 86–87, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/21.pdf

 • słowa kluczowe: aktywne magazynowanie energii bilansującej, jednostkowy współczynnik mocy, kondensator pośredniczący, jednofazowy przekształtnik DC-AC, eliminacja składowych podwójnej częstotliwości

  keywords: active power decoupling, unity power factor, DC-link capacitor, double frequency component elimination, single phase DC-AC converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.05.21

7
 • Minimalizacja parametrów kondensatora bilansującego w jednofazowym przekształtniku AC-DCMinimizing the energy parameters of the decoupling capacitor in a single phase AC-DC converter / Łukasz STAWIARSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 10, s. 192–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — IW-2014 : konferencja „Inżynieria Wysokich Napięć”. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/10/47.pdf

 • słowa kluczowe: jednofazowy przekształtnik AC-DC, aktywne magazynowanie energii bilansującej, PFC, jednostkowy współczynnik mocy, kondensator pośredniczący

  keywords: single phase AC-DC converter, active power decoupling, PFC, unity power factor, DC-link capacitor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.10.47

8
 • Modele czasu rzeczywistego ogniw fotowoltaicznych zrealizowane w układach FPGAReal-time model of PV arrays implemented in FPGAs / Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI // W: SENE 2009 [Dokument elektroniczny] : IX krajowa konferencja naukowa : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : Łódź, 18–20 listopada 2009 / Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : IA PŁ], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — e-ISBN: 978-83-7283-319-8. — [1–7] s.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Streszcz., Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Przyjęte artykuły)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modele czasu rzeczywistego ogniw fotowoltaicznych zrealizowane w układach FPGAReal-time models of PV arrays implemented in FPGAs / Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 2, s. 358–363. — Bibliogr. s. 363, Streszcz., Abstr.

 • keywords: FPGA, photovoltaic, PV array, PV, real time models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie i realizacja praktyczna symulatora sprzętowego systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem układów FPGAModeling and practical realization of hardware-in-the-loop FPGA based photovoltaic system simulator / Adam PENCZEK, Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK, Andrzej MONDZIK // W: SENE 2011 [Dokument elektroniczny] : X krajowa konferencja naukowa : sterowanie w energoelektronice i napędzie elektrycznym : Łódź, 16–18 listopada 2011 / Politechnika Łódzka, Instytut Automatyki ; przy współpr. PTETiS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : PŁ], [2011]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7283-439-3. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Streszcz., Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: artykuły)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie i realizacja praktyczna symulatora sprzętowego systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem układów FPGAModeling and practical realization of Hardware-in-the-Loop FPGA based photovoltaic system simulator / Adam PENCZEK, Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK, Andrzej MONDZIK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 4b, s. 175–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Power electronic converter for photovoltaic systems with the use of FPGA-based real-time modeling of single phase grid-connected systems / S. PIRÓG, R. STALA, Ł. STAWIARSKI // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2009 vol. 57 no. 4, s. 345–354. — Bibliogr. s. 353–354, Abstr.

 • keywords: FPGA, photovoltaic, DSP, generation of electrical energy, renewable energy systems, digital control, power electronic converters, real time simulation, PV

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10175-010-0137-9

13
 • Realization of modified ripple-based MPPT in a single-phase single-stage grid-connected photovoltaic system / Robert STALA, Krzysztof Koska, Łukasz STAWIARSKI // W: ISIE 2011 [Dokument elektroniczny] : 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics : Gdańsk, Poland, 27–30 June, 2011 : CDROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland] : IEEE, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-1-4244-9311-1. — S. [1106]–1111. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 1111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Single phase Grid-connected PV system with time-sharing modulation and PI-type regulators for DC-DC boost converter and full-bridge inverter / Robert STALA, Łukasz STAWIARSKI, Miłosz SZAREK // W: EPE–PEMC 2010 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international power electronics and motion control conference : 6–8. September 2010, Ohrid, Macedonia : final programme / Ss. Cyril and Methodius University. Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, MAK ZEEPU Macedonian Society of Power Electronics. Drives and Control. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-1-4244-7855-2 ; e-ISBN: 978-1-4244-7854-5. — S. T12-68–T12-75. — Bibliogr. s. T12-75, Abstr.

 • keywords: photovoltaic, DSP, FPGA based real time simulation, generation of electrical energy, renewable energy systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: