Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Leszek Kowalski, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2866-9000 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57216950055

PBN: 5e70938f878c28a0473acd30

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analysis of the influence of surface roughness of various types of wood on the results of their hardness measured by the Leeb method / Michał BEMBENEK, Łukasz KOWALSKI, Jan PAWLIK // W: Machine Modelling and Simulations 2021 : 26\textsuperscript{th} International Slovak-Polish Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations : 13-15 September 2021, Bardejovské Kúpele, Slovak Republic : book of abstracts / eds. Jozef Zajac [et al.]. — Košiciach : Technická Univerzita, 2021. — ISBN: 978-80-553-3938-2. — S. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the influence of surface roughness of various types of wood on the results of their hardness measured by the Leeb method / M. BEMBENEK, Ł. KOWALSKI, J. PAWLIK // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2021 vol. 1199 art. no. 012071, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-22. — MMS 2021 : the 26th international Slovak-Polish scientific conference on Machine Modelling and Simulations, 13\textsuperscript{th}-15\textsuperscript{th} September 2021, Bardejovské Kúpele, Slovak Republic. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1199/1/012071/pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1757-899X/1199/1/012071

3
4
5
 • Efekt sprężynowania belki zderzaka samochodu osobowego dla metody formowania na zimno i na gorącoSpringback phenomenon of vehicle's bumper in cold and hot forming methods / Paweł BAŁON, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Edward Rejman, Bartłomiej Kiełbasa, Robert Smusz, Janusz SZOTAK, Łukasz KOWALSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2019 R. 92 nr 7, s. 426–429. — Bibliogr. s. 429. — P. Bałon – dod. afiliacja: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz, Mielec

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sprężynowanie, formowanie na gorąco, formowanie na zimno, UHSS

  keywords: springback, hot forming, cold forming, UHSS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2019.7.48

6
 • Effect of synthesis conditions on capacitive properties of porous carbon derived from hemp bast fiber / Michał BEMBENEK, Volodymyr Kotsyubynsky, Volodymyra Boychuk, Bogdan Rachiy, Ivan Budzulyak, Łukasz KOWALSKI, Liubomyr Ropyak // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 22 art. no. 8761, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/22/8761/pdf?version=1669115897

  orcid iD
 • keywords: micropores, carbon nanomaterials, hemp, cannabis, capacitance, turbostratic carbon, pyrolysis technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15228761

7
 • Energia, koszt i zużycie materiału w technologii selektywnego spiekania laserowegoEnergy, cost and material usage in selective laser sintering / Piotr DUDEK, Krzysztof ZAGÓRSKI, Łukasz KOWALSKI // W: III Krajowa konferencja naukowa Szybkie prototypowanie : modelowanie - wytwarzanie - pomiary w strukturze Przemysłu 4.0 : Rzeszów, 12-14 września 2018 : materiały konferencyjne. — [Rzeszów : s. n.], [2018]. — S. 28. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: szybkie prototypowanie, energia, koszt, selektywne spiekanie laserowe

  keywords: costs, energy, additive manufacturing, selective laser sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Experimental and numerical characterization of thermal bridges in windows / Robert Smusz, Paweł BAŁON, Bartłomiej Kiełbasa, Edward Rejman, Michał BEMBENEK, Łukasz KOWALSKI // Advances in Science and Technology Research Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8624. — 2023 vol. 17 iss. 1, s. 315–331. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 330-331, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-02-01. — P. Bałon - dod. afiliacja: F. H. U. ATUT Marek i Alicja Janeczek, Mielec, Poland. — tekst: http://www.astrj.com/pdf-159070-86522?filename=Experimental%20and.pdf

  orcid iD
 • keywords: thermography, window frames, thermal bridges, window construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12913/22998624/159070

9
 • Forming using polyurethane plate for stamping various materials type austenitic steel, aluminium alloys, copper alloys / Paweł BAŁON, Bartłomiej Kiełbasa, Łukasz KOWALSKI, Janusz SZOSTAK // W: ESAFORM 2021 [Dokument elektroniczny] : 24th international conference on Material Forming : 14–16 April, 2021, online. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Liège : ESAFORM], [2021]. — ISBN: 978-2-87019-302-0 ; e-ISBN: 978-2-87019-303-7. — S. 1237/1–1237/7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1237/7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-22. — Referat w części Mini Symposia MS15 (Incremental Forming). — tekst: https://popups.uliege.be/esaform21/pdf.php?id=1237

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.25518/esaform21.1237

10
 • Multisensoryczna fuzja danych w celu poprawy jakości skanu 3DData fusion for better quality 3D scanning / Piotr DUDEK, Halina NIECIĄG, Jacek CIEŚLIK, Łukasz KOWALSKI // W: III Krajowa konferencja naukowa Szybkie prototypowanie : modelowanie - wytwarzanie - pomiary w strukturze Przemysłu 4.0 : Rzeszów, 12-14 września 2018 : materiały konferencyjne. — [Rzeszów : s. n.], [2018]. — S. 26. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: skanowanie, konsolidacja danych, rekonstrukcja powierzchni

  keywords: data fusion, 3D scan, surface reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Projektowanie i wytwarzanie niskokosztowych protez kończyn górnychDesign and manufacturing low cost upper limb prothesis / Piotr DUDEK, Krzysztof ZAGÓRSKI, Łukasz KOWALSKI // W: III Krajowa konferencja naukowa Szybkie prototypowanie : modelowanie - wytwarzanie - pomiary w strukturze Przemysłu 4.0 : Rzeszów, 12-14 września 2018 : materiały konferencyjne. — [Rzeszów : s. n.], [2018]. — S. 29. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: szybkie prototypowanie, protezy

  keywords: additive manufacturing, prosthesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Research and FEM analysis of the injection pump shaft for diesel enginesBadania i analiza MES wału rozdzielaczowej pompy wtryskowej do silników wysokoprężnych / Paweł BAŁON, Adam Kochman, Edward Rejman, Bartłomiej Kiełbasa, Robert Smusz, Adam Burek, Janusz SZOSTAK, Łukasz KOWALSKI, Andrzej Świątoniowski // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2019 nr 11, s. 714–716. — Bibliogr. s. 716. — P. Bałon – dod. afiliacja: Zakład Produkcyjno-Usługowy Mirosław Pogoda, Mielec ; A. Świątoniowski – afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: MES, wał, pompa wtryskowa, silnik wysokoprężny

  keywords: FEM, shaft, injection pump, diesel engine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2019.11.94

13
14
15
16
17
 • The influence of CNC turning with VBMT, RCMX, 3ER, and MGMN type indexable inserts on West African Ebony/\emph{Diospyros crassiflora}, San Domingo Boxwood/\emph{Phyllostylon brasiliense}, Rio Rosewood/\emph{Dalbergia nigra}, Beechwood/\emph{Fagus sylvatica}, Oakwood/\emph{Quercus robur}, and Pinewood/\emph{Pinus silvestris} surface roughness / Michał BEMBENEK, Rafał KUDELSKI, Jan PAWLIK, Łukasz KOWALSKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 19 art. no. 5625, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-27. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/19/5625/pdf

  orcid iD
 • keywords: TC inserts, surface roughness quality, CNC woodturning, West African Ebony/Diospyros crassiflora, San Domingo Boxwood/Phyllostylon brasiliense, Rio Rosewood/Dalbergia nigra, Pinewood/Pinus silvestris, Beechwood/Fagus sylvatica, Oakwood/Quercus robur surface roughness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14195625

18
19
20
21
22
23
 • Zastosowanie cienkościennych konstrukcji integralnych w lotnictwie na przykładzie projektu SAT-AM[The use of thin-walled integral structures in aviation on the example of the SAT-AM project] / Paweł BAŁON, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Edward Rejman, Bartłomiej Kiełbasa, Robert Smusz, Janusz SZOSTAK, Łukasz KOWALSKI, Natalia Bałon, Jacek CIEŚLIK // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; 300. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2020 t. 37 z. 92, s. 5-17. — Bibliogr. s. 16-17. — P. Bałon, A. Świątoniowski, J. Szostak, Ł. Kowalski, J. Cieślik – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; P. Bałon - dod. afiliacja: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz, Mielec ; B. Kiełbasa – afiliacja: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz, Mielec. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-f92662a1-8f64-4954-b093-c9a890983645/c/document.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: konstrukcje cienkościenne, konstrukcje integralne, frezowanie z dużą prędkością skrawania, HSM

  keywords: HSM, integral structures, thin-walled structures, milling with high cutting speed

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rm.2020.01