Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bojko, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kpem, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6024-458X orcid iD

ResearcherID: DWP-5408-2022

Scopus: 55847607700

PBN: 5e709298878c28a047398b91

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 82 publikacji Autora


1
 • A biometrological procedure preceding the resurfacing / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2016 vol. 23 no. 1, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-26

 • keywords: modelling, computed tomography, resurfacing, biometrology, cox-arthrosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mms-2016-0002

2
 • Analiza metrologiczna statycznych wad kończyn dolnych[The metrology analysis of static deficiencies of lower limbs] / Andrzej Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wiktoria Gołębiowska, Ksenia Ostrowska, Anna PUKALUK // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 179–180. — Bibliogr. s. 180. — A. M. Ryniewicz, Ł. Bojko, A. Pukaluk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie 3D, punkty charakterystyczne, scanning laserowy, linie odniesienia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of surface microgeometry and structure of layered biomaterials used for prosthetic constructions in digital technologiesAnaliza mikrogeometrii powierzchni i struktury biomateriałów warstwowych stosowanych na konstrukcje protetyczne w technologiach cyfrowych / Wojciech Ryniewicz, Anna M. Ryniewicz, Łukasz BOJKO, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Andrzej Ryniewicz // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2019 vol. 287 no. 5, s. 101–113. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-31. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=196096

  orcid iD
 • słowa kluczowe: struktura, chropowatość, konstrukcja protetyczna, podbudowa, warstwa licująca, mikrogeometria

  keywords: structure, roughness, prosthetic construction, substructure, veneering layer, microgeometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.6567

4
 • Analysis of the accuracy of mapping in computed tomographyAnaliza dokładności odwzorowania w tomografii komputerowej / Andrzej Ryniewicz, Konrad Rysz, Łukasz BOJKO // Journal of Engineering, Energy and Informatics ; ISSN 2720-4162. — 2021 nr 1, s. 53–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://jeei.pwsz-ns.edu.pl/images/pdf/2022/nr1/jeei-1-5-ryniewicz-rysz-bojko.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: pomiary, kształt, gęstość radiologiczna, fantomy, obrazowanie tomograficzne

  keywords: measurements, shape, phantoms, radiological density, tomographic imaging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of the impact of biomaterial and the technology of prosthetic crowns manufacturing on the connection with veneering ceramicsAnaliza wpływu biomateriału i technologii wytworzenia koron protetycznych na łączenie z ceramiką licującą / Anna M. Ryniewicz, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2020 vol. 293 no. 5, s. 17–25. — Bibliogr. s. 24–25, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-26. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=212810

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mikrotwardość, SLM, struktury warstwowe, frezowanie CAD/CAM, styk skoncentrowany

  keywords: microhardness, layered structures, SLM, CAD/CAM milling, concentrated contact

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0014.6954

6
 • Aplikacja bezstykowych metod pomiarowych do oceny odwzorowania kształtu brył obrotowychApplication of non-contact measurement methods for the evaluation of mapping the shape of solids of revolution / Andrzej Ryniewicz, Ksenia Ostrowska, Łukasz BOJKO, Jerzy Sładek // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIV sympozjum : Krynica Zdrój, 17–21 maja 2015 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : XIV symposium : Krynica Zdrój 2015, May 17–21 : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015. — ISBN: 978-83-61528-44-9. — S. 37–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dokładność, odwzorowanie, kształt

  keywords: accuracy, mapping, shape

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Aplikacja bezstykowych metod pomiarowych do oceny odwzorowania kształtu brył obrotowychApplication of non-contact measurement methods for the evaluation of mapping the shape of solids of revolution / Andrzej Ryniewicz, Ksenia Ostrowska, Łukasz BOJKO, Jerzy Sładek // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/6.pdf

 • słowa kluczowe: dokładność, odwzorowanie, kształt, skanowanie

  keywords: accuracy, mapping, shape, scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.05.06

8
 • Badania biomateriałów metalowych do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania stałych konstrukcji protetycznychTests metallic biomaterials for computer-aided design and manufacturing of fixed prosthetic restorations / Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz, Paweł PAŁKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 82, s. 225–234. — Bibliogr. s. 234, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, DMLS, mikrotwardość, moduł Younga, protetyka stomatologiczna, CAD/CAM, tytan i jego stopy

  keywords: microstructure, microhardness, Direct Metal Laser Sintering (DMLS), Young's modulus, dental prosthetics, CAD/CAM, titanium and titanium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania mikrostrukturalne biomateriałów tytanowych przeznaczonych na konstrukcje protetyczneMicrostructural tests of titanium biomaterials intended for prosthetic reconstructions / Anna M. RYNIEWICZ, Ł. BOJKO, Wojciech Ryniewicz // W: Biomateriały i mechanika w stomatologii : program i streszczenia referatów XIV konferencji : Ustroń, 9–12 października 2014 / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [s. n.], 2014. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania mikrostrukturalne i mikromechaniczne koron tytanowych[Microstructural and micromechanical tests of titanium crowns] / Wojciech Ryniewicz, Łukasz BOJKO, Paweł PAŁKA, Piotr OSADA, Andrzej Ryniewicz // W: XL JST [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne XL jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna 2022 : 13-16 września 2022 r., Bukowina Tatrzańska / red. Marcin Kot, Janusz Krawczyk, Sławomir Zimowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2022]. — e-ISBN: 978-83-67427-09-8. — S. 35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.tribologia2022.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/Materialy-Konferencyjne-XL-JST-2022.pdf [2022-09-21]

 • słowa kluczowe: stop tytanu, biomechanika, protetyka, technologia cyfrowa, konstrukcja stała

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowegoMicrostructural and strength studies $Co-Cr-Mo$ alloy on prosthetic reconstructions in casting technology and laser sintering / Łukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIV sympozjum : Krynica Zdrój, 17–21 maja 2015 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : XIV symposium : Krynica Zdrój 2015, May 17–21 : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015. — ISBN: 978-83-61528-44-9. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr.. — Anna M. Ryniewicz – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, protetyka stomatologiczna

  keywords: microstructure, dental prosthetics, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowegoMicrostructural and strength studies $Co-Cr-Mo$ alloy on prosthetic reconstruction in casting technology and laser sintering / Łukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.. — Anna M. Ryniewicz – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/8.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, protetyka stomatologiczna, Co-Cr-Mo

  keywords: microstructure, dental prosthetics, Co-Cr-Mo, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.05.08

13
 • Badania warstw licujących podbudowy protetyczne wytwarzane metodą CAD/CAMResearch of veneering layers of prosthetic foundations manufactured by the CAD/CAM method / Wojciech Ryniewicz, Anna M. Ryniewicz, Łukasz BOJKO, Małgorzata Pihut // W: Biomateriały i mechanika w stomatologii : Ustroń, 10–13 października 2019 r. : program i materiały XIX konferencji / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej. Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach], [etc.], 2019. — S. 64. — Anna M. Ryniewicz – afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie wybranych właściwości mechanicznych tytanu do zastosowań rekonstrukcyjnych w implantoprotetyce stomatologicznejSelected mechanical properties of titanium in dental impantology reconstruction procedure / Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 112, s. 48–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — Anna M. Ryniewicz – dodatkowa afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Protetyki Stomatologicznej. — tekst: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0043-0029/c/48-112F.pdf

 • słowa kluczowe: zużycie, tytan, mikrotwardość, moduł Younga, system CAD/CAM

  keywords: titanium, wear, microhardness, Young's modulus, CAD/CAM system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • Experimental research and modeling of selected layers of the trachea based on EBUS / Andrzej Ryniewicz, Jerzy Soja, Wojciech Ryniewicz, Krzysztof Sładek, Łukasz BOJKO // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2015 vol. 11 iss. 4, s. 217–222. — Bibliogr. s. 222, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-11-17

 • keywords: modelling, ultrasound, trachea, biomeasurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bams-2015-0039

18
 • Function of the menisci in the load transfer within the knee jointFunkcja łąkotek w przenoszeniu obciążeń w stawie kolanowym / Andrzej Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MACHNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2018 vol. 4, s. 81–88. — Bibliogr. s. 87–88, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=182821

  orcid iD
 • słowa kluczowe: łąkotki, badania zmęczeniowe, deformacja stawu, ocena struktur

  keywords: fatigue testing, assessment of structures, joint deformation, menisci

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Grafen w zastosowaniach medycznychGraphene in medical applications / Łukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2014. — ISBN: 978-83-61528-40-1. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.. — A. M. Ryniewicz – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • słowa kluczowe: podawanie leków i genów, nanoplatformy, terapia nowotworów, skafoldy

  keywords: scaffolds, cancer therapy, drug/gene delivery, nanoplatforms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Identyfikacja przyczyny złamania szyjki trzpienia w endoprotezie stawu biodrowego[The identification of the cause of the stem neck fracture in the hip joint endoprosthesis] / Anna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO, Paweł PAŁKA, Wojciech Ryniewicz // W: XXVIII Sympozjon PKM : XXVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Koszalin – Darłowo, 19–23 września 2017 : streszczenia referatów / Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7365-469-3. — S. 50

 • słowa kluczowe: MES, SEM, protezoplastyka, konstrukcja trzpienia, złom zmęczeniowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Influence of the position of the mandible on stresses and displacements within the structures of the temporomandibular jointWpływ położenia żuchwy na naprężenia i przemieszczenia w strukturach stawu skroniowo-żuchwowego / Anna M. Ryniewicz, Konrad Mazur, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2020 vol. 293 no. 5, s. 27–38. — Bibliogr. s. 37–38, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-26. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=212814

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie, staw skroniowo-żuchwowy, symulacje wytrzymałościowe

  keywords: modelling, temporomandibular joint, strength simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0014.6956

23
 • Metrologiczna i numeryczna ocena kształtu stopnia w zębach odbudowanych koroną metalowo-ceramiczną[The metrological and numerical evaluation of the stair-step chamfer in teeth enclosed by metal-ceramic crowns] / Wojciech Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Anna PUKALUK // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 189–190. — Bibliogr. s. 190. — A. M. Ryniewicz, Ł. Bojko, A. Pukaluk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie, korona, filar zębowy, dokładność odwzorowania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metrologiczna i numeryczna ocena kształtu stopnia w zębach odbudowanych koroną metalowo-ceramicznąThe metrological and numerical evaluation of the stair-step chamfer in teeth enclosed by metal-ceramic crowns / Wojciech Ryniewicz, Anna RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO // W: Biomateriały i mechanika w stomatologii : Ustroń, 12–15 października 2017 : program i materiały XVII konferencji / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [s. n.], 2017. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Micro structural tests of titanium and its alloy used in the making of prosthetic reconstructions / Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz, Andrzej Ryniewicz, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA // International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) ; ISSN 2277-3754. — 2014 vol. 3 iss. 10, s. 175–180. — Bibliogr. s. 179, Abstr.. — Anna M. Ryniewicz – dod. afiliacja: Jagiellonian University Medical College

 • keywords: microstructure, Direct Metal Laser Sintering (DMLS), dental prosthetics, titanium and its alloys, CAD/CAM system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: