Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bednarski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5404-9921 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 24365952700

PBN: 5e709208878c28a04738eed0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 80, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • About distributed internal and surface strain measurements within prestressed concrete truck scale platforms / Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI, Tomasz Howiacki // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: The more you save the Earth the more you get wealth : eco-friendly symposium - WMCAUS. — S. [378]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • About distributed internal and surface strain measurements within prestressed concrete truck scale platforms / Rafal Sienko, Łukasz BEDNARSKI, Tomasz Howiacki // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2019 vol. 471 art. no. 052074, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-28. — WMCAUS 2018 : 3rd World Multidisciplinary Civil engineering, Architecture, Urban planning Symposium : 18–22 June 2018, Prague, Czech Republic. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/5/052074/pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1757-899X/471/5/052074

3
 • Analysis of post-tensioned girders structural behaviour using continuous temperature and strain monitoring / Ł. BEDNARSKI, R. Sieńko, T. Howiacki // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2017 vol. 92 art. no. 012003, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-02. — AEE 2017 : 1st international conference on Advances in Environmental Engineering : 28–30 November 2017, Ostrava, Czech Republic. — tekst: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/92/1/012003/pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1755-1315/92/1/012003

4
 • Analysis of rheological phenomena in reinforced concrete cross-section of Rędziński Bridge pylon based on in situ measurements / Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki // W: MATBUD'2015 : 7th scientific-technical conference on Material problems in civil engineering : 22–24 June 2015 Cracow, Poland : book of abstracts / ed. Tomasz Tracz, Izabela Hager. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2015]. — S. 82

 • keywords: structural health monitoring, creep of concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Antyrezonansowy rewersyjny przenośnik wibracyjny[Anti-resonance reversible vibrating conveyor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Grzegorz CIEPLOK, Łukasz BEDNARSKI, Piotr CZUBAK. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 440604 A1 ; Opubl. 2023-09-11. — Zgłosz. nr P.440604 z dn. 2022-03-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL440604A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of distributed optical fibre sensor for strain and temperature monitoring within continuous flight auger columns (CFA) / Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI, Piotr Kanty, Tomasz Howiacki // W: WMESS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 03–07 September 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — S. [54]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of distributed optical fibre sensor for strain and temperature monitoring within continuous flight auger columns / Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI, Piotr Kanty, Tomasz Howiacki // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 221 art. no. 012006, S. 1–11. — Bibliogr. s. 9–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-04. — World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018) : 3–7 September 2018, Prague, Czech Republic. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/221/1/012006/pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1755-1315/221/1/012006

10
 • Application of structure monitoring systems to the assessment of the behaviour of bridges in mining areas / Beata Parkasiewicz, Marta Kadela, Piotr Bętkowski, Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2017 vol. 245 no. 3 art. no. 032018, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — WMCAUS : World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium : 12–16 June 2017, Prague, Czech Republic. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/3/032018/pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1757-899X/245/3/032018

11
 • Behaviour of bridges in mining areas recorded with the use of vibrating wire sensors / Marta Kadela, Beata Parkasiewicz, Piotr Bętkowski, Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI // W: WMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-270-1974-8. — S. [215]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Composite and monolithic DFOS sensors for load tests and long-term structural monitoring of road infrastructure / Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI, Tomasz Howiacki, Katarzyna Zuziak // W: European Workshop on Structural Health Monitoring : EWSHM 2022 : [10th European Workshop on Structural Health Monitoring : Palermo, Italy, 4-7 July 2022], Vol. 1 / eds. Piervincenzo Rizzo, Alberto Milazzo. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2023. — (Lecture Notes in Civil Engineering ; ISSN 2366-2557 ; vol. 253). — ISBN: 978-3-031-07253-6 ; e-ISBN: 978-3-031-07254-3. — S. 595–605. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-19

  orcid iD
 • keywords: monitoring, displacements, strains, measurements, DFOS, distributed sensing, monolithic sensors, composite sensors, road infrastructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-07254-3_60

13
14
 • Crack shape coefficient: comparison between different DFOS tools embedded for crack monitoring in concrete / Tomasz Howiacki, Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI, Katarzyna Zuziak // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2023 vol. 23 iss. 2 art. no. 566, s. 1-34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 31-34, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-04. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/2/566/pdf?version=1672821545

  orcid iD
 • keywords: strains, cracks, layered cables, monolithic sensors, composite sensors, distributed fibre optic sensing, sensing cables, crack shape coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s23020566

15
 • Cracks detection during early-age concrete hydration using distributed fibre optic sensing: from laboratory to field applications / Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI, Tomasz Howiacki, Kamil Badura // W: SynerCrete’23 : international RILEM Conference on Synergising Expertise towards Sustainability and Robustness of Cement-based Materials and Concrete Structures : [14-16 June 2023, Milos, Greece], Vol. 1 / eds. Agnieszka Jędrzejewska, [et al.]. — Cham : Springer, cop. 2023. — (RILEM Bookseries ; ISSN 2211-0844 ; vol. 43). — ISBN: 978-3-031-33210-4 ; e-ISBN: 978-3-031-33211-1. — S. 1069–1080. — Bibliogr., Abstr.

  orcid iD
 • keywords: strains, hydration, concrete, crack detection, distributed sensing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-33211-1_96

16
 • Determination of vertical and horizontal soil displacements in automated measuring systems on the basis of angular measurementsWyznaczanie pionowych i poziomych przemieszczeń gruntu w automatycznych systemach pomiarowych na podstawie pomiarów kątowych / Łukasz BEDNARSKI, Sławomir Milewski, Rafał Sieńko // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 21. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 6-B, s. 3–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: inklinometry, interpolacja sklejana, pomiary deformacji gruntu

  keywords: soil deformation measurements, inclinometers, spline interpolation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Distributed fibre optic sensing (DFOS) for deformation assessment of composite collectors and pipelines / Bartosz Bednarz, Paweł Popielski, Rafał Sieńko, Tomasz Howiacki, Łukasz BEDNARSKI // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2021 vol. 21 iss. 17 art. no. 5904, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/17/5904/pdf

  orcid iD
 • keywords: displacements, strains, glass fibres, mechanical testing, process monitoring, distributed fibre optic sensors, stress concentrations, shape sensing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s21175904

18
 • Distributed fibre optic sensing for safety monitoring of concrete, steel and composite bridges / R. Sieńko, Ł. BEDNARSKI, T. Howiacki // W: BARCELONA IABMAS 2022 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on Bridge safety, maintenance, management, life-cycle, resilience and sustainability : Barcelona, 11–15 July, 2022 / eds. Joan-Ramon Casas, Dan M. Frangopol, Jose Turmo. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : IABMAS International Association for Bridge Maintenance and Safety ; Taylor & Francis Group ; CRC Press, cop. 2022. — Dysk flash. — e-ISBN: 978-1-032-35623-5. — S. 1612–1620. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1619–1620, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/9781003322641-199

19
20
21
 • Distributed optical fibre sensors for strain and temperature monitoring of early-age concrete: laboratory and in-situ examples / Rafał Sieńko, Łukasz BEDNARSKI, Tomasz Howiacki // W: CRC 2021 : international RILEM conference on early-age and long-term Cracking in RC structures : [9 April 2021, France] / eds. Fragkoulis Kanavaris, Farid Benboudjema, Miguel Azenha. — Cham : Springer, cop. 2021. — (RILEM Bookseries ; ISSN 2211-0844 ; vol. 31). — ISBN: 978-3-030-72920-2 ; e-ISBN: 978-3-030-72921-9. — S. 77–87. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-19

  orcid iD
 • keywords: temperature, strain, optical fibres, early-age concrete, distributed measurements, DFOS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-72921-9_7

22
 • Doświadczenia z użytkowania systemu monitorowania konstrukcji mostu kolejowego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczejExperiences from making use of structural health monitoring of a rail bridge structure impacted by mining deformations / Piotr Bętkowski, Łukasz BEDNARSKI, Rafał Sieńko // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 3, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: SHM, teren górniczy, wiadukt kolejowy, deformacje terenu, systemy monitorowania konstrukcji

  keywords: SHM, area deformation, mining area, railway bridge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Forcing the startup of vibratory machines by means of small power motorsForsowanie rozruchu maszyn wibracyjnych silnikami małej mocy / Jerzy MICHALCZYK, Grzegorz CIEPLOK, Łukasz BEDNARSKI // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2006 vol. 53 no. 4, s. 379–395. — Bibliogr. s. 394–395, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Graniczne przypadki rozruchu przenośnika wibracyjnego[Utmost cases of startup of vibartory conveyors] / Jerzy MICHALCZYK, Łukasz BEDNARSKI // W: Procesy wibroakustyczne w technice i środowisku : praca zbiorowa / pod red.: Wojciecha Batko, Zbigniewa Dąbrowskiego. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2006. — Monografia zawiera wybrane materiały prezentowane podczas: XII Konferencji naukowej Wibroakustyki i wibrotechniki oraz VII Ogólnopolskiego seminarium Wibroakustyki w systemach technicznych WIBROTECH 2006. — ISBN10: 8389772310. — S. 181–191. — Bibliogr. s. 191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: