Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Renata Jaworska, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1240-2694 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 7004862773

PBN: 5e709291878c28a047398220

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
2
 • Badania wybranych właściwości materiałów ZrCu wytworzonych metodami ciśnieniowymi : [streszczenie][Tests of selected properties of manufactured ZrCu materials by pressure methods : abstract] / Adam ZWOLIŃSKI, Lucyna JAWORSKA, Tomasz SKRZEKUT, Piotr NOGA, Grzegorz BOCZKAL, Paweł PAŁKA, Marcin Podsiadło // W: „Materiały i technologie XXI wieku” : XXII międzynarodowa studencka sesja naukowa : Katowice, 28 maja 2021 r. / red. Łukasz Berestecki, Mateusz Kozioł ; Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. — Katowice : Studenckie Koło Naukowe „MATER-TECH”. Politechnika Śląska, [2021]. — ISBN: 978-83-7880-776-6. — S. 11. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania wybranych właściwości spieków cyrkonowych wytworzonych metodą HP-HT[Research of selected properties of zirconium sinters produced by HP-HT method] / Adam ZWOLIŃSKI, Lucyna JAWORSKA, Jolanta Cyboroń, Sławomir Cygan, Piotr NOGA, Tomasz SKRZEKUT // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characteristics and development on nickel-aluminum alloys (Al = 20-23 wt\%) by sintering process / P. Hyjek, I. Sulima, L. JAWORSKA // W: 9\textsuperscript{th} international conference engineering, computer science and education, 2016 : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences Krakow ; Institute of Technology. Pedagogical University, cop. 2016. — S. [1]

 • keywords: intermetallics, spark plasma sintering, nickel aluminum alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Characteristics of the $NiAl/Ni_3Al$ matrix composite with $TiB_2$ particles fabricated by high pressure - high temperature sintering / P. Hyjek, I. Sulima, L. JAWORSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 3, s. 1511-1520. — Bibliogr. s. 1519–1520. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol3_2017/15.pdf

  orcid iD
 • keywords: tribological properties, sintering, metal matrix composites, high pressure high temperature process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0234

6
 • Development of $TiAl–Si$ alloys – a review / Anna Knaislová, Pavel Novák, Marcello Cabibbo, Lucyna JAWORSKA, Dalibor Vojtěch // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 4 art. no. 1030, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/4/1030/pdf

  orcid iD
 • keywords: properties, titanium aluminide, synthesis, alloy, titanium silicide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14041030

7
8
9
 • Effect of reactive SPS on the microstructure and properties of a dual-phase $Ni-Al$ intermetallic compound and $Ni-Al-TiB_{2}$ composite / Paweł Hyjek, Iwona Sulima, Piotr Malczewski, Krzysztof Bryła, Lucyna JAWORSKA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 24 art. no. 5668, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/24/5668/pdf

  orcid iD
 • keywords: microstructure, physical, NiAl alloys, intermetallic matrix composite, FAST/SPS, mechanical and tribological properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13245668

10
11
 • Gęsty spiek na osnowie cyrkonu i sposób jego wytwarzania[Dense sinter on a zirconium matrix and method of its manufacturing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAWORSKA Lucyna, ONDERKA Bogusław, SKRZEKUT Tomasz, NOGA Piotr, STĘPIEŃ Michał, Podsiadło Marcin, PANASIUK Justyna, ZWOLIŃSKI Adam. — Int.Cl.: C22C 16/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 433029 A1 ; Opubl. 2021-08-30. — Zgłosz. nr P.433029 z dn. 2020-02-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 22, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL433029A1.pdf

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, cyrkon, SPS, gęstość, mangan, materiał spiekany

  keywords: density, powder metallurgy, zirconium, SPS, manganese, sintered materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Influence of high pressure-high temperature method on the selected mechanical properties of steel AlSl 316L with 2\% $TiB_{2}$ / P. Kurtyka, I. Sulima, P. Hyjek, L. JAWORSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2019 vol. 64 iss. 4, s. 1585–1592. — Bibliogr. s. 1592. — P. Hyjek - w publikacji błedna afiliacja AGH, powinno być: Pedagogical University of Krakow. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2019/49.pdf

  orcid iD
 • keywords: mechanical properties, high temperature, physical properties, titanium diboride, high pressure, steel matrix composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/amm.2019.130130

14
15
 • Influence of $ZrB_{2}$ on microstructure and properties of steel matrix composites prepared by Spark Plasma Sintering / Iwona Sulima, Paweł Hyjek, Lucyna JAWORSKA, Małgorzata PEREK-NOWAK // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 11 art. no. 2459, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/11/2459/pdf

  orcid iD
 • keywords: properties, spark plasma sintering, steel matrix composite, ZrB2, zirconium diboride, SPS/FAST

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13112459

16
17
18
 • Microstructure properties of spark plasma-sintered $ZrB_{2}-$ reinforced steel matrix composites / Iwona Sulima, Paweł Hyjek, Lucyna JAWORSKA, Małgorzata PEREK-NOWAK // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 290–291. — Bibliogr. s. 291

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modyfikowane materiały $WC-Co$ wytwarzane metodą Spark Plasma SinteringModified $WC-Co$ materials produced by the Spark Plasma Sintering method / Jolanta Laszkiewicz-Łukasik, Grzegorz Reszka, Piotr Klimczyk, Piotr Putyra, Piotr Wyżga, Paweł Figiel, Andrzej Kalinka, Lucyna JAWORSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2020 t. 72 nr 2, s. 91–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-01. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/article/view/148/116

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ceramika, spiekanie SPS, materiały narzędziowe, węgliki spiekane

  keywords: tool materials, spark plasma sintering, ceramic materials, hard metals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Możliwości konsolidacji proszków cyrkonu[Possibilities for consolidation of zirconium powders] / Adam ZWOLIŃSKI, Lucyna JAWORSKA, Jolanta Cyboroń, Sławomir Cygan, Piotr NOGA, Tomasz SKRZEKUT // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 95. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • New superhard composite materials based on cubic boron nitride / V. S. Urbanovich, L. JAWORSKA, P. Klimczyk, T. D. Malikina, P. Figel, S. V. Leonchik, N. V. Shipilo, V. S. Niss, J. Laszkiewicz-Lukasik // W: APSSP 2023 [Dokument elektroniczny] : X international scientific conference Actual Problems of Solid State Physics : [May 22-26 2023], Minsk, Belarus : book of abstracts = X meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ Aktual'nye Problemy Fiziki Tverdogo Tela : Minsk, Belarus' : sbornik tezisov. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belarus : Scientific-Practical Materials Research Centre of National Academy of Sciences of Belarus], [2023]. — S. 486. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://disk.yandex.ru/d/HW30BIiHI9497g [2023-07-20]. — Bibliogr. s. 486

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Possibilities of using surface texture analysis as an alternative method of open porosity measurement / Aneta Łętocha, Lucyna JAWORSKA, Piotr Putyra, Marcin Podsiadło // W: \emph{Inter}MST 2022 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} Interdisciplinary annual PhD conference on Material Science and Innovative Technologies : Kraków, 19–20 May 2022 : book of abstracts / eds. Tomasz Dudziak, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology, cop. 2022. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://intermst2022.iod.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/05/Book-of-Abstract_18052022_v2.pdf [2022-06-14]. — Bibliogr. s. 31. — A. Łętocha – afiliacja: Łukasiewicz Research Network - Krakow Institute of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Powder based on ReB2 / Kinga Czechowska, Adriana Wrona, Lucyna JAWORSKA // W: Ceramics in Europe 2022 [Dokument elektroniczny] : Kraków 10\textsuperscript{th} - 14\textsuperscript{th} July : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Symposium Cracoviense], [2022]. — e-ISBN: 978-83-942760-9-6. — S. 24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ceramicsineurope2022.org/conf-data/icc2022/files/Ceramics%20in%20Europe_abstracts_book.pdf [2022-07-12]. — K. Czechowska - afiliacja: Łukasiewicz Research Network — Institute of Non-Ferrous Metals, Gliwice, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Powder bed fusion additive manufacturing using critical raw materials: a review / Vladimir V. Popov, Maria Luisa Grilli, Andrey Koptyug, Lucyna JAWORSKA, Alexander Katz-Demyanetz, Damjan Klobčar, Sebastian Balos, Bogdan O. Postolnyi, Saurav Goel // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 4 art. no. 909, s. 1–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 27–37, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/4/909/pdf

  orcid iD
 • keywords: CRM, critical raw materials, additive manufacturing, powder bed fusion, recyclability, powders for additive manufacturing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14040909

25