Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Kulińska, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, *Katedra Politologii i Historii Najnowszej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / historia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 91 publikacji Autora


1
 • 80 rocznica zabójstwa ministra Bronisława Pierackiego[80-th anniversary of the murder of the the Polish Minister of International Affairs Bronisław Pieracki] / Lucyna KULIŃSKA // W: Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w optyce historycznej i współczesnej : [XI Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej – XI konferencja popularno-naukowa : Kędzierzyn Koźle, 7 i 8 czerwiec 2014 r.] / red. t. Witold Listowski. — Kędzierzyn Koźle ; Żyrardów : Stowarzyszenie Kresowian ; ARSGRAF, 2014. — (Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich ; 6). — ISBN: 978-83-63999-09-4. — s. 7–26. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943–1944 : zestawienie ofiar[The antipolish action of Ukrainian nationalists in Eastern Malopolska and in Volhynia in view of Central Welfare Council files 1943–1944 : list of the victims] / pod red. Lucyny KULIŃSKIEJ i Adama Rolińskiego. — Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2012. — XXXV, [1], 386, [1] s.. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 34) ; (Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939–1945 ; t. 3). — Indeks. — ISBN: 978-83-7188-725-3. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania nad rozmiarami strat polskich spowodowanych ludobójczą akcją nacjonalistów ukraińskich w latach II wojny światowej[Studies on losses of the Polish population caused by the Ukrainian nationalistes during the second world war] / Lucyna KULIŃSKA // Wołyń i Polesie ; ISSN 1425-0098. — 2013 R. 20 nr 5, s. 11–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bibliografia do raportu na temat wdrażania i wykorzystania funduszy unijnych w Małopolsce[Bibliography to the report on the impact the implementation and utilization union funds in Malopolska] / Lucyna KULIŃSKA // W: Małopolska w Europie : raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004–2006 / pod red. Roberta Borkowskiego i Roberta Lisowskiego. — Kraków : Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych, 2006. — S. 134–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bieda w czasach globalnej obfitościPoverty in the times of global abundance / Lucyna KULIŃSKA // W: Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożenia = Globalopolis : cosmic village : chances and threats / pod red. Roberta Borkowskiego. — Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. — ISBN10: 8321116671. — S. 146–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bieda w dobie Internetu – zjawisko biedy w krajach ZachoduPoverty in the era of the Internet – the phenomenon of poverty in the countries of the West / Lucyna KULIŃSKA // Transformacje ; ISSN 1230-0292. — 2001 nr 1-4 i 2002 nr 1-4, s. 400–404. — Bibliogr. s. 404

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Blaski i cienie globalizacjiGood and bad sides of globalisation / Lucyna KULIŃSKA // W: Wymiary globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / pod red. nauk. Mariana Duczmala ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o., 2002. — ISBN10: 83-88980-02-5. — S. 42–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Czy Polacy powinni czuć się winni z powodu zrealizowania „Operacji Wisła”? : szkic[Should the Poles feel guilty for carrying out the operation Vistula? : draft] / Lucyna KULIŃSKA // Polityka Polska ; ISSN 2449-6278. — 2017 nr 4, s. 64–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Czy Polacy w polityce wschodniej są skazani na powtarzanie błędów?[Are Poles condemned to repeat the errors of the past in regard to contemporary policy, political relations and cooperation with Eastern neighbours?] / Lucyna KULIŃSKA // Polityka Polska ; ISSN 2449-6278. — 2016 nr 9–10, s. 66–75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Czy Polacy w polityce wschodniej są skazani na powtarzanie błędów?[Are Poles condemned to repeat the errors of the past in regard to contemporary eastern policy?] / Lucyna KULIŃSKA // W: Kresy : trudne sąsiedztwo : materiały z konferencji zorganizowanej 9 lipca 2016 roku / red. pracy zbiorowej: Krzysztof Bąkała, Tadeusz Skoczek. — Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. — ISBN: 978-83-65439-14-7. — S. 29–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dlaczego ludobójstwo?[Why the genocide?] / Lucyna KULIŃSKA // Kwarta : pismo historyczno-społeczne ; ISSN 2084-803X. — 2013 nr 3, s. 59–68. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dowody zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich z formacji OUN-UPA na ludności żydowskiej w świetle ukraińskich dokumentów archiwalnych zgromadzonych przez Wiktora Poliszczuka[Evidence of the crime committed by Ukrainian nationalists from the OUN-UPA organisations on the Jewish population in the light of the Ukrainian archival documents collected by Victor Poliszczuk] / Lucyna KULIŃSKA // W: OUN, UPA i zagłada Żydów / pod red. Andrzeja A. Zięby. — Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Księgarnia Akademicka, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7638-682-9. — S. 67–103. — Bibliogr. w formie przypisów. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dyskusja wokół ustalenia rozmiarów strat ludności polskiej województw wschodnich II RP - ofiar ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny światowej[Discussion to determine the size of the losses of the Polish population in the Eastern provinces - victims of the Ukrainian nationalists during the Second World War] / Lucyna KULIŃSKA // W: W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku : 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej : [13 czerwca 2013 r., Katowice] = In the shadow of 1943 Volyn tragedy : 70th anniversary of genocide on Poles in South-Eastern borderlands / pod red. Ewy Żurawskiej, Jerzego Sperki. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 3313). — ISBN: 978-83-8012-433-2 ; e-ISBN: 978-83-8012-434-9. — S. 167–185. — Bibliogr. w postaci przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Działalność terrorystyczna ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w Polsce w okresie międzywojennym[Terrorism of Ukrainian nationalist organisations in Poland during the inter-war years] / Lucyna KULIŃSKA // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej ; ISSN 1641-9561. — 2010 nr 7–8, s. 41–57. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dzieci kresów I[Children of South-Eastern Poland I] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwo Jagiellonia SA, 2009. — 177 s.. — ISBN: 978-83-85729-75-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dzieci Kresów II[Children of South-Eastern Poland II] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwo Jagiellonia SA, 2006. — 304 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dzieci kresów III[Children of South-Eastern Poland III] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwo Jagiellonia SA, 2009. — 474 s.. — ISBN: 978-83-85729-76-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dzieci Kresów IV[Children of South-Eastern Poland IV] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : [s. n.], 2013. — 253, [2] s.. — Bibliogr. w formie przypisów. — ISBN: 978-83-934587-1-4. — W książce błędny ISBN: 978-83-93-45-87-1-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947, T. 1[The history of Committee for Eastern Territories and the fate of Polish population in Eastern Territories in the period 1943-1947, Vol. 1] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2002. — 547 s.. — Bibliogr. s. 447–494, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943–1947. T. 2, Dokumenty i materiały zgromadzone przez działaczy i członków KZW[The history of Committee for Eastern Territories and the fate of Polish population in Eastern Territories in the period 1943–1947. Vol. 2 : Documents and sources gathered by Committee for Eastern Territories members and supporters] / Lucyna KULIŃSKA. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. — 1057 s.. — ISBN10: 83-858-27-72-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Eurosceptycyzm : zagrożenia dla integracji Polski z Unią Europejską ze strony ugrupowań głoszących hasła skrajnie narodoweEuro-scepticism : threat to Polish integration with EU (European Union) from the groups expressing radically nationalist views / Lucyna KULIŃSKA // W: Wokół problematyki integracji europejskiej / pod red. Stefana Bielańskiego i Tadeusza Biernata. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. — ISBN10: 83-7174-541-9. — S. 60–78. — Bibliogr. s. 77–78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Internet i polityka : (badania nad wykorzystywaniem internetu jako żródła informacji politycznej przez studentów AGH)Internet and politics : (research into Internet utilisation as a source of political information by the University of Mining and Metallurgy students) / Robert BORKOWSKI, Lucyna KULIŃSKA, Włodzimierz PATEREK, Barbara Kozielska // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 443–451. — Bibliogr. s. 451, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Komitet Ziem Wschodnich – zapomniana organizacja (1943–1947)[Committee for Eastern Territories – a forgotten organization (1943–1947) / Lucyna KULIŃSKA // W: Narodowa demokracja XIX–XXI wiek : dzieje ruchu politycznego : księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931–2008). T. 2, Działalność / pod red. Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora. — Wyd. 2. popr. i uzup.. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. — ISBN: 978-83-7780-297-7. — S. 285–323. — Afiliacja: Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Koncepcje demokracji w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego w Polsce : programy i publicystyka lat 1928–1947The concept of democracy in the political ideas of Polish National Democratic Party : programs and political pamphlets in years 1928–1947 / Lucyna KULIŃSKA // W: Demokracja : teoria, idee, instytucje : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Biernata i Anny Siwik. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. — ISBN10: 83-7174-824-8. — S. 121–149. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Konflikty i punkty zapalne w Europie[Conflicts and sore points in Europe] / Lucyna KULIŃSKA // W: Konflikty współczesnego świata / pod red. Roberta Borkowskiego ; [aut.] Regina Artymiak [et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0037). — ISBN10: 8388408178. — S. 52–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: