Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Łopaciński, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Ceramic Functionally Gradient Materials for armour applications / Michał ŁOPACIŃSKI, Jerzy LIS // W: ECerS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 10\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : June 17–21, 2007 Berlin / eds. J. G. Heinrich, C. G. Aneziris. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Baden-Baden : Göller Verlag GmbH, 2007. — 1 dysk optyczny. — Na obwol. CD-ROMu rok wyd. 2008. — e-ISBN10: 3-87264-022-4. — S. 1279–1284. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1284, Abstr.. — Tytuł przejęto ze strony tyt. (po wybraniu opcji Author index)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Ceramiczne warstwowe materiały gradientowe do zastosowań antybalistycznych[Ceramic layered gradient materials for anti-ballistic application] / Michał ŁOPACIŃSKI, Jerzy LIS // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 342–349. — Bibliogr. s. 349, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie i optymalizacja tworzyw gradientowych (FGM)[Modeling and optimisation of Functionally Gradient Materials (FGM)] / Michał ŁOPACIŃSKI // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 377–380. — Bibliogr. 380, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modelowanie naprężeń w ceramicznych materiałach gradientowych[Modelling of stress state in ceramic functionally gradiented ceramics] / Michał ŁOPACIŃSKI, Jerzy LIS // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modelowanie naprężeń w ceramicznych materiałach gradientowychModelling of stress state in ceramic functionally gradiented ceramics / Michał ŁOPACIŃSKI, Jerzy LIS // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/2). — ISBN10: 8371080921. — S. 749–755. — Bibliogr. s. 755, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelowanie wieloskładnikowych materiałów gradientowych w układzie $Al_{2}O_{3}-SiC-Ti_{3}SiC_{2}$Modelling of multicomponent gradient materials in the $Al_{2}O_{3}-SiC-Ti_{3}SiC_{2}$ system / Michał ŁOPACIŃSKI // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5.X.2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicjatyw Ekologicznych], [2001]. — ISBN10: 8387331287. — S. 297–302. — Bibliogr. s. 302, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Processing of titanium-based layered ceramics using SHS techniqueRéalisation de céramiques stratifiées base titane par synthèse par autocombustion / Jerzy LIS, Dariusz KATA, Leszek CHLUBNY, Michał ŁOPACIŃSKI, Dariusz ZIENTARA // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2008 vol. 28 suppl. 1, s. S115–S122. — Bibliogr. s. S122, Abstr. Rés.. — 13th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : FPSRS 13 : Cluny, France, September 3–5, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa SHS jako metoda wytwarzania potrójnych węglików tytanowo-glinowych[Self-propagating high-temperature synthesis as a method for preparation of triple $Ti-Al$ carbides] / Michał ŁOPACIŃSKI, Jan Puszyński, Jerzy LIS // W: Polska Ceramika 2000 : materiały I międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Polska Ceramika 2000” : Spała 2000 / pod red. J. Lisa. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 60). — ISBN10: 83-7108-074-3. — S. 409–415. — Bibliogr. s. 415. — Abstrakt W: Polska Ceramika 2000 = Polish Ceramics 2000 : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = the international conference : Opoczno–Spała 29–31 maja 2000 r. : streszczenia = abstracts / Opoczno S. A. ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: