Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Łojan, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Influence of mineral components on geochemistry of heavy metals in sediments of the Wilga River / ŁOJAN E., KUCHA H. // Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. — 2006 vol. 5, s. 66. — MSCC3 : 3rd Mineral Sciences in the Carpathians : international Conference : Miscolc, Hungary, 9–10 March 2006 : abstracts / eds. Gábor Papp, Béla Fehér, Ferenc Kristály. — Szeged : University of Szeged. Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Inwentaryzacja źródeł i ocena poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów dennych rzeki Prądnik-Białucha w Krakowie, celem określenia potencjału ekologicznego[Defining of the sources and the estimation of the pollution of heavy metals in the bottom sediments in the Prądnik-Białucha River in Krakow in order to determine ecological potential] / Marta WARDAS, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Elżbieta ŁOJAN, Piotr Woźniak, Łukasz Wolski // W: Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych : IV ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków 5–7 VI 2006 / red. Jacek Florek, Andrzej Strużyński ; Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Katedra Inżynierii Wodnej. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Dod. na okł.: Materiały IV ogólnopolskiej konferencji naukowej. — S. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Inwentaryzacja źródeł i ocena poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów dennych rzeki Prądnik-Białucha w Krakowie, celem określenia potencjału ekologicznegoInspection of sources and evaluation of the level of pollution with heavy metals of bottom sediments of the Prądnik-Białucha River in Cracow, for the assessment of its ecological potential / Marta WARDAS, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Elżbieta ŁOJAN, Piotr Woźniak, Łukasz Wolski // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2006 nr 4/3, s. 161–169. — Bibliogr. s. 167–168, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, osady denne, rzeka Prądnik-Białucha

  keywords: heavy metals, bottom sediments, the Pradnik-Bialucha River

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Minerals of heavy metals in sediments of the Wilga river, industrial area, Cracow / E. ŁOJAN, H. KUCHA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2006 Roč. 38 č. 4, s. 8 [różna numeracja stron]. — VII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Modra-Harmónia, 4.–6. máj 2006 : [abstracts] / [eds.] Marianna Kováčová [et al.]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Practical use of clay minerals and zeolites / W. Franus, A. Derkowski, E. ŁOJAN, M. WDOWIN // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 7. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Removal of ammonium ions by natural and synthetic zeolites and clay minerals / Wojciech Franus, Arkadiusz Derkowski, Magdalena WDOWIN, Elżbieta ŁOJAN, Małgorzata Franus // W: EUROCLAY 2007 : 22–27 July, Aveiro, Portugal : abstracts book / eds. Fernando Rocha, Denise Terroso, Ana Quintela ; Universidade de Aveiro [etc.]. — Aveiro, Portugal : Universidade de Aveiro, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-972-789-236-5. — S. 192. — Bibliogr. s. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Stan czystości rzeki Wilgi w aspekcie zmian zagospodarowania terenówState purity of Wilga River depends of changes in land development / Elżbieta ŁOJAN // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2005 R. 44 z. 1–2, s. 67–75. — Bibliogr. s. 74–75, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zmiany zagospodarowania terenów w dolinie rzeki Wilgi w obrębie Krakowa i ich wpływ na środowisko wodneChanges in land development in the valley of the Wilga River within Cracow area and their influence on the water environment / Marta WARDAS, Elżbieta ŁOJAN, Ewa Kuboń // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 2, s. 215–230. — Bibliogr. s. 229–230, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Kraków, ochrona środowiska, metale ciężkie, środowisko wodne

  keywords: heavy metals, land development, bottom sediments, water, suspended matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: