Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Łój, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3687-5453

ResearcherID: brak

Scopus: 8837081400

PBN: 900433

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Analiza badań magnetycznych na przykładzie cmentarzyska ciałopalnego[Magnetic survey analysis on the example of cremation cementary] / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Piotr Janczewski // W: Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016 / red. Mirosław Furmanek, Tomasz Herbich, Maksym Mackiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Fundacja Nauki "Archaeologia Silesiae". — Wrocław : [s. n.], 2016. — ISBN: 978-83-61416-73-9. — S. 67–69. — Bibliogr. s. 69. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • An example of subsurface microgravimetric survey / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: SGEM 2015 : science and technologies in geology, exploration and mining : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, mineral processing, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-31-5. — S. 743–749. — Bibliogr. s. 749. Abstr.

 • keywords: geotechnics, microgravimetric, subsurface investigation

3
 • Application of geophysical methods to restore the sub-cretaceous surface of the Upper Nysa Kłodzka Graben / Janusz Badura, Olgierd Jamroz, Jan Farbisz, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: 14\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jarnołtówek, Poland, October 21–23, 2013 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2013]. — S. 8–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania grawimetryczne dla potrzeb budowy autostradGravity research fot the construction of highways / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 1, s. 63–68. — Bibliogr. s. 66–67, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metoda grawimetryczna, metoda mikrograwimetryczna, anomalia siły ciężkości, gęstosć objętościowa, strefy rozluźnień, deformacje ciągłe i nieciągłe

  keywords: gravity method, microgravity method, gravity anomaly, bulk density, loosened zone, continuous and discontinuous deformation

5
 • Elementy budowy geologicznej zachodniej części wielickiego złoża solnego w świetle badań grawimetrycznychElements of geological structure of the west part of Wieliczka salt deposit in the light of gravity survey / Monika ŁÓJ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 413–420. — Bibliogr. s. 420, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_47.pdf

 • słowa kluczowe: badania grawimetryczne, modelowanie grawimetryczne, rozkład rezydualny

  keywords: gravity survey, gravity modelling, schedule of residual gravity

6
 • Expected discontinuous terrain deformation with the microgravity method in a selected area of shallow coal extraction / M. ŁÓJ // W: Near Surface 2010 [Dokument elektroniczny] : 16\textsuperscript{th} European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-88-7. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Biliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Geophysical surveys and modelling for recognizing of gypsum karstBadania geofizyczne i modelowanie dla rozpoznania krasu gipsowego / Monika ŁÓJ, Tomisław Gołębiowski, Sławomir PORZUCEK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 83–97. — Bibliogr. s. 95–97, Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie, georadar, mikrograwimetria, kras gipsowy

  keywords: modelling, GPR, microgravimetry, gypsum karst

8
 • Gravity survey of Sudeten Marginal Fault between Złoty Stok – Srebrna Góra / MADEJ Janusz, ŁÓJ Monika, PORZUCEK Sławomir, Badura Janusz // W: The 11\textsuperscript{th} Czech–Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Třešt', Czech Republic, November 4–6, 2010 : abstracts. — [Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic], [2010]. — S. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Gravity vertical profiling in the shaft mining ”Sosnica – Makoszowy” / M. ŁÓJ // W: Near Surface Geoscience 2012 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : remote sensing workshop : 3–5 September 2012, Paris, France / European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Paris : s. n.], [2012]. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-90-73834-34-7. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — Afiliacja: University of Science & Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Grawimetryczne badania dynamiki rejonu wysadu solnego „Dębina”Gravity research on dynamics of the area salt dome “Dębina” / Monika ŁÓJ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 169–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_15.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Magnetic survey on the archaeological site - cremation burial case study / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Piotr Janczewski // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-00-3. — S. 221–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr.

 • keywords: magnetic method, burial cremation, magnetic vertical gradient

12
 • Microgravity estimation of raw materials dumps bulk density for example phosphate and potassium salt / Monika ŁÓJ // W: SGEM2013 : GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Hydrogeology; engineering geology and geotechnics; mineral processing; applied and environmental geophysics; oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-954-91818-8-3. — S. 815–822. — Bibliogr. s. 822, Abstr.

 • keywords: microgravity method, determination of the embankment from bulk density, Parasnis method, evaluation of the embankment from weight

13
 • Microgravity investigations of near surface geological structuresBadania mikrograwimetryczne przypowierzchniowych stref ośrodka geologicznego / Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 97–98. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Microgravity monitoring discontinuous terrain deformation in a selected area of shallow coal extraction / Monika ŁÓJ // W: SGEM2014 : GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-07-0. — S. 521–528. — Bibliogr. s. 528, Abstr.

 • keywords: microgravity method, discontinuous deformation, effects of shallow mining, microgravity monitoring

15
 • Modelowanie grawimetryczne stref rozluźnień rozwijających się nad pustką w skałach metamorficznychGravity modelling of loosening zone in metamorphic rock over hole / Janusz MADEJ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 411–418. — Bibliogr. s. 418, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_38.pdf

 • słowa kluczowe: geomechanika, geofizyka, mikrograwimetria, pustki skalne

  keywords: geomechanics, geophysics, microgravity

16
 • Modern geodetic measurement techniques in gravimetric studies - example of gypsum karst in the Siesławice region / Sławomir PORZUCEK, Monika ŁÓJ, Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Monitoring geodynamic processes using geodetic and gravimetric methods: an example from the Western Carpathians (South Poland)Monitoring procesów geodynamicznych z wykorzystaniem metod geodezyjnych i grawimetrycznych: przykład z Karpat Zachodnich (Polska południowa) / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Witold ZUCHIEWICZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2, s. 217–247, [2] k. złoż.. — Bibliogr. s. 239–245, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02/Geologia_2009_2_05.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zachodnie, Polska południowa, czasowe zmiany przyspieszenia siły ciężkości, neotektonika

  keywords: South Poland, neotectonics, Western Carpathians, temporal gravity changes

18
 • Neotectonics of the Western Carpathians of Poland inferred from geomorphic and gravimetric studies: an example from the Soła River valley / Janusz MADEJ, Witold ZUCHIEWICZ, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK // W: CETeG 2010 : 8\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Group studies (CETeG) : 22–25 April 2010, Mąchocice Kapitulne, Poland : conference proceedings / eds. Mirosław Ludwiniak, Andrzek Konon, Anna Żylińska. — Warsaw : University of Warsaw. Faculty of Geology : Polish Geological Institute –National Research Institute, 2010. — S. 94–96. — Bibliogr. s. 96. — Dod. afiliacja dla W. Zuchiewicz: Galicia Tectonic Group

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Periodic gravity changes in a study of young tectonic movements of a selected area of the Polish Western Carpathians / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Witold ZUCHIEWICZ // W: SlovTec 08 : 6\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : 23–26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia : proceedings and excursion guide / eds. Zoltán Németh, Dušan Plašienka. — Bratislava : State Geological Institute of Dionyz Stur, cop. 2008. — ISBN: 978-80-89343-01-0. — S. 79–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Precise gravimetric profiling in the region of Wilkanów tectonic fault, Lower Silesia, SW Poland / Olgierd Jamroz, Janusz Badura, Monika ŁÓJ, Sławomir PORZUCEK, Zbigniew Cymerman // W: 13\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Wrocław–Pawłowice, Poland, November 22–24, 2012 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. Section of the Geodynamics. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2012]. — S. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Recent tectonic activity of the Polish Western Outer Carpathians: geomorphic and gravimetric constraints / MADEJ J., ZUCHIEWICZ W., ŁÓJ M., PORZUCEK S. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 236–237. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Słownik z zakresu geologii podstawowej, geologii naftowej, inżynierii środowiska, geofizyki[Dictionary in the field of fundamental geology, oil and gas geology, environmental engineering, geophysics] / pod red. Lucyny NATKANIEC-NOWAK ; Krzysztof DUDEK, Paweł KOSAKOWSKI, Monika ŁÓJ, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Monika SZCZYGIEŁ ; tł. na jęz. ukr. Oleg Mandryk, Walery Omielczenko, tł. na jęz. ang. Olena IVASHKO. — Ivano-Frankivsk : Iwano-Frankiwsky Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, 2015. — 364 s.. — Bibliogr. s. 361–363. — ISBN: 978-966-694-252-7. — Terminy w jęz. pol.-ukr.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
24
 • Uskok sudecki brzeżny w badaniach grawimetrycznych w rejonie Bila VodaGravimetric studies of the Sudetic Marginal Fault near Bíla Voda / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Petra Štěpančíková // W: Neotektonika Europy Środkowej : VIII ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Szklarska Poręba–Turoszów, 24-27 czerwca 2009 r. : materiały konferencyjne / red. Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. — Wrocław : KN KBC PAN, 2009. — S. 36–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Współczesna geodynamika Podhala w świetle wyników badań grawimetrycznych i geodezyjnych : [abstrakt][Recent geodynamics of Podhale region in the light of gravimetric and geodetic studies] / Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Witold ZUCHIEWICZ // W: LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego : Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu : Bukowina Tatrzańska, 27–30 września 2009 r. : materiały konferenycjne / pod red. Alfreda Uchmana, Józefa Chowańca ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2009. — ISBN: 978-83-7538-636-3. — S. 211

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych