Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Łochańska, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909479

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza czynności roboczych jednonaczyniowej koparki i ładowarek w górnictwie skalnymAnalysis of operation of a single-bucket excavator and the wheel loaders in rock materials mining / Michał PATYK, Adrian BORCZ, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 30–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, koparki jednonaczyniowe, ładowarki łyżkowe

  keywords: surface mining, rock materials, wheel loaders, single-bucket excavators

2
 • Dynamika rozwoju budownictwa i drogownictwa w Polsce[The development dynamics of building and road industry in Poland] / Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2010 R. 5 nr 3, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Energochłonność procesów wydobywczych w kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych : [streszczenie][Energy consumption of extraction processes in gravel and sand aggregates mine] / Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Górnictwo odkrywkowe kopalin okruchowych - spojrzenie geoprzestrzenneMining of clastic mineral - geospatial analysis / Łukasz MACHNIAK, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 92–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, piaski i żwiry, kopaliny okruchowe, struktura wielkości złóż

  keywords: opencast mining, clastic minerals, sand and gravel, the size structure of deposits

5
 • Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu[Natural aggregates in the regions of Małopolska and Podkarpacie] / Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2011 R. 6 nr 5, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36. — Afiliacja: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Metoda oceny roli i funkcji regionów surowców skalnych w gospodarce krajuMethods of estimating the role and function of rock materials regions in the country's economy / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: Górnictwo i geologia XVII = Mining and geology XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 134. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 41). — S. 275–284. — Bibliogr. s. 284

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Ocena metod bilansowania popytu z produkcją surowców skalnychEstimating methods of balancing demand with rock materials production / Dorota ŁOCHAŃSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 399–407. — Bibliogr. s. 407, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_29.pdf

 • słowa kluczowe: popyt, surowce skalne, region

  keywords: demand, rock materials, region

8
 • Ocena układów technologicznych złóż blocznych[Assessment of technological systems block deposits] / R. Chulist, D. ŁOCHAŃSKA, M. STRYSZEWSKI // W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — Na okł.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. — ISBN: 978-83-7783-044-4. — S. 147–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Optymalizacja bilansowania podaży z popytem na kruszywa naturalneOptimization of balancing supply and demand for natural aggregates / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, prawo, działalność przedsiębiorców górniczych

  keywords: demand, supply, transport of aggregates, crushed aggregates, regionalization of production, gravel-sand aggregates

10
 • Optymalizacja struktury produkcji na przykładzie kopalniOptimizing of production structure on an example of mine / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dorota ŁOCHAŃSKA, Andrzej ŻAK, Tomasz Starzykiewicz // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, programowanie liniowe, struktura produkcji

  keywords: optimization, linear programming, the structure of production

11
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie małopolskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in małopolskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013 + CD. — 173 s.. — Bibliogr. s. 170–173. — ISBN: 978-83-60905-37-1. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in opolskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 149 s.. — Bibliogr. s. 141–144. — ISBN: 978-83-60905-57-9. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie podkarpackim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in podkarpackie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013 + CD. — 155 s.. — Bibliogr. s. 147–150. — ISBN: 978-83-60905-53-1. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in śląskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 169 s.. — Bibliogr. s. 160–163. — ISBN: 978-83-60905-69-2. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Struktura popytu na kruszywo piaskowo-żwirowe w relacji do regionalizacji wydobycia - podstawowe trendyThe structure of demand for sand and gravel aggregate in relation to regionalization of extraction - basic trends / Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ, Michał PATYK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: popyt, podaż, kruszywa piaskowo-żwirowe, transport kruszyw, regionalizacja produkcji

  keywords: demand, supply, transport of aggregates, sand and gravel aggregates, regionalization of production

16
 • Transport jako czynnik regionalizacji produkcji górniczej surowców skalnychTransport as a regionalization factor of rock materials mining production / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 5–6, s. 146–150. — Bibliogr. s. 150

 • słowa kluczowe: popyt, podaż, kruszywa piaskowo-żwirowe, kruszywa łamane, transport kruszyw, regionalizacja produkcji

  keywords: demand, supply, broken aggregates, transport of aggregates, regionalization of production, sand-gravel aggregates

17
 • Układy obróbcze[Machining systems] / W. Frankiewicz, D. ŁOCHAŃSKA // W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — Na okł.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. — ISBN: 978-83-7783-044-4. — S. 123–146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Układy technologiczne w zakładach obróbki skał[The technological systems in processing plants of rocks] / Dorota ŁOCHAŃSKA, Rafał Chulist, Marek STRYSZEWSKI // W: Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bednarczyka ; POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2014. — Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”. — ISBN: 978-83-60905-85-2. — S. 99–107. — Bibliogr. dla całości s. 244–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Uwarunkowania logistyczne pokrycia zapotrzebowania na surowce skalne w zależności od rodzaju, jakości oraz optymalizacji dróg i środkówLogistics considerations as for satisfying a demand for rock material depending on its kind, quality as well as optimization of roads and resources / Dorota ŁOCHAŃSKA, Marek STRYSZEWSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 6, s. 96–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Uwarunkowania rozwoju bazy surowcowej kruszyw naturalnych w regionie małopolsko-podkarpackimDevelopment conditions of the resource base of natural aggregate in the region of Małopolska and Podkarpacie / Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 6, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Zagospodarowanie złóż surowców skalnych – aspekt ekonomiczny i organizacyjny[Management of rock resources – an economic and organizing aspect] / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: Kruszywa, cement, wapno : XVI sympozjum naukowo-techniczne : 7–9 października 2009 Kraków : katalog. — [Kraków : BMP sp. z o. o., [2009]. — S. 33–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Zagospodarowanie złóż surowców skalnych – aspekt ekonomiczny i organizacyjny[Development of deposits of rock resources – aspect of economic and organizational] / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2009 nr 5, s. 73–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Znaczenie regionów surowców skalnych w gospodarce kraju[The importance of regional rock materials in the country's economy] / Marek STRYSZEWSKI, DOROTA ŁOCHAŃSKA // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2013 nr 2, s. 64–68. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych