Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Lisiecki, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6503935770

PBN: 3996614

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Characterization of sintered glass-ceramic tile glazes containing wastes / WASYLAK J., REBEN M., LISIECKI M., KUCIŃSKI G // W: ICG Prague 2013 : the 23\textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 265 poz. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Hierarchiczne warstwy multifunkcyjne na szkleThe multifunctional hierarchical layers on glass / Marek LISIECKI, Joanna ZONTEK-WILKOWSKA, Jan WASYLAK // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Hybrid silica layers obtained by silkscreen printing technique / LISIECKI M., ZONTEK-WILKOWSKA J., WASYLAK J., REBEN M. // W: ICG Prague 2013 : the 23\textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 281 poz. 313

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Influence of chemical composition on properties of tellurite glass ${Yb^{3+}}$ doped / M. REBEN, J. WASYLAK, B. Burtan, J. Jaglarz, J. Cisowski, B. Jarząbek, M. LISIECKI // W: Optical fibers and their applications 2011 : 26–29 January 2011 : Białystok–Białowieża, Poland / eds. Jan Dorosz, Ryszard S. Romaniuk. — [Poland? : s. n.], [2011]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 8010). — ISBN: 978-0-8194-8584-7. — S. 80100L-1–80100L-8. — Bibliogr. s. 80100L-8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami zwiazków glinu z dodatkiem $TiO_{2}$Glass containers surface modification with nanoparticles of aluminium compounds dopped with titania / Krzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem $Li_{2}O$Surface modification of glass packaging by nanoparticles of aluminium compounds with the addition of $Li_{2}O$ / Krzysztof Czarnacki, Jan WASYLAK, Marek LISICKI, Grzegorz KUCIŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 14–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/xSIZiI

 • słowa kluczowe: nanocząstki, badania SEM, warstwy funkcyjne, uszlachetnianie powierzchni

  keywords: nanoparticles, functional coatings, SEM research, surface refinement

7
 • Optical fibre ${NO_{2}}$ sensor with nanoporous glass probeOptroda z nanoporowatego szkła jako czujnik ${NO_{2}}$ / Dominik Dorosz, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1331–1336. — Bibliogr. s. 1336

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnychCompaction of ashes produced during domestic rubbish combustion / Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnychMerging of fly ashes derived from the combustion of municipal waste / Jan WASYLAK, Grzegorz KUCIŃSKI, Marek LISIECKI, Tadeusz Wrześniak // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 1, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/hbLIQA

 • słowa kluczowe: pyły lotne, wymywalność jonów, tworzywa szkło-ceramiczne

  keywords: fly ash, leaching of ions, glass-ceramic materials

10
 • Spiekane materiały szkło-ceramiczne o podwyższonej wytrzymałości na zginanieSintered glass-ceramic materials with improved bending strength / Jan WASYLAK, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Sposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej do wytapiania szkła[Method for waste modification of cullet intended for melting glass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WASYLAK Jan, KUCIŃSKI Grzegorz, LISIECKI Marek. — Int.Cl.: C03C 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416591 A1 ; Opubl. 2017-09-25. — Zgłosz. nr P.416591 z dn. 2016-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 20, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416591A1.pdf

 • słowa kluczowe: stłuczka szklana, recykling szkła, modyfikacja stłuczki

  keywords: glass of cullet, recycling of glass, modification of cullet

12
 • Surowce odpadowe jako nukleatory krystalizacji stłuczki kineskopowejBy-products as precursors of crystallization of kinescope brekage / Manuela REBEN, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Magdalena Kosmal // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Surowce odpadowe jako nukleatory krystalizacji stłuczki kineskopowejWaste materials as a source of nucleating agents of crystallization for kinescope glass cullet / Manuela REBEN, Jan WASYLAK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI, Magda Kosmal // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 405–410. — Bibliogr. s. 409–410, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Synteza warstw ${CeO_{2}}$ dotowanych ${Sm_{2}O_{3}}$ metodą MOCVDSynthesis of ${CeO_{2}}$ doped with ${Sm_{2}O_{3}}$ layers by MOCVD method / Andrzej KWATERA, Agata SAWKA, Joanna Biedrońska, Marek LISIECKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 639–646. — Bibliogr. s. 646

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Szkło piankowe na bazie surowców odpadowychFoam glass based on raw material wastes / Bernadeta PROCYK, Leszek STOCH, Marek LISIECKI, Dominik Dorosz, Marek Pyda, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1159–1164. — Bibliogr. s. 1164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16