Wykaz publikacji wybranego autora

Patrycja Lipnicka, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 1, z ogólnej liczby 1 publikacji Autora


1
  • Mineralizacja serca i naczyń : wstępne wyniki rozpuszczania syntetycznego hydroksyapatytu[Mineralization of heart and vessels : preliminary results of synthetic hydroxyapathite dissolution] / Patrycja LIPNICKA // W: HERL'ANY 2002 : slovensko-česko-pol'ské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni : 27.–29. august 2002, Herl'any, SR : zborník abstraktov : exkurzný sprievodca. — [Košice : Technical University], [2002]. — S. 27. — Bibliogr. s. 27, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: