Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Bodzoń, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Analiza powierzchni ziaren osnowy poddanej regeneracji termicznejThe analysis of sand grain surface exerted upon the thermal reclamation process / Mariusz ŁUCARZ, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO, Leszek BODZOŃ // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2001 vol. 21 nr 1, s. 79–88. — Bibliogr. s. 87–88, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza powierzchni ziaren osnowy poddanej regeneracji termicznej[The analysis of sand grain surface exerted upon the thermal reclamation process] / Mariusz ŁUCARZ, Józef DAŃKO, Leszek BODZOŃ, Rafał DAŃKO // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2001 vol. 21 nr spec., s. 198. — Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : V [piąta] konferencja : Poznań–Kołobrzeg 2001 : zbiór referatów / Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN ; Komisja Budowy Maszyn PAN. Oddział w Poznaniu ; Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001. — Opis częśc. wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza właściwości technologicznych masy sporządzanej na bazie zregenerowanej termicznie osnowyAnalysis of technological properties of moulding sand prepared on basis of thermally reclaimed sand / ŁUCARZ M., DAŃKO J., BODZOŃ L., DAŃKO R. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 122–127. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyki robocze doświadczalnego stanowiska regeneracji termicznejOperational characteristic of experimental stand for thermal reclamation / Leszek BODZOŃ, Mariusz ŁUCARZ, Rafał DAŃKO, Andrzej SROCZYŃSKI // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 = Modern foundry technologies – environmental protection : III International Conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-904341-9-9. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Podstawowe czynniki oceny technologicznej linii odlewniczychGeneral factors of casting lines technological evaluation / Aleksander FEDORYSZYN, Józef DAŃKO, Krzysztof SMYKSY, Leszek BODZOŃ // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 1999 R. 1 nr 41, s. 42–48 [tekst pol.], 176–178 [tekst ang.]. — Bibliogr. s. 48. — „Automatyzacja i ekologia procesów odlewniczych podstawą sukcesu w Unii Europejskiej” = “Automation and ecology of foundry process as a base of success in European Community” : międzynarodowa konferencja naukowa = international scientific conference : Rzeszów, 20. 11. 1999. — Katowice ; Opole : Komisja Odlewnictwa Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1999. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/1069/podsta-wowe-czynniki-oceny-technologicznej-linii-odlewniczych.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Porównanie efektów regeneracji termicznej dla różnych warunków prowadzenia procesuA comparative study of thermal reclamation effectiveness for various conditions of reclamation process execution / DAŃKO J., ŁUCARZ M., BODZOŃ L., DAŃKO R. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 105–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Segment regenerujący odśrodkowego urządzenia do regeneracji osnowy ze zużytej masy formierskiej lub rdzeniowej[Regenerating segment for centrifugal recovery of base material from used moulding orcore sand mixes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef DAŃKO, Stanisław Ludwin, Mariusz ŁUCARZ, Andrzej Gadocha, Leszek BODZOŃ, Adam SROCZYŃSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B22C 5/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 180254 B1 ; Udziel. 2000-06-07 ; Opubl. 2001-01-31. — Zgłosz. nr P.317676 z dn. 1996-12-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL180254B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ sposobu mechanicznej regeneracji zużytej masy cementowej na stopień uwolnienia osnowy z otoczek materiału wiążącegoAn influence of the mechanical reclamation treatment of the used cement sand on the grains liberation degree from unactive bonding material / DAŃKO J., ŁUCARZ M., BODZOŃ L. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 87–92. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wstępne badania regeneracji termicznej mas formierskich i rdzeniowych w urządzeniu doświadczalnym[Primary testing of thermal reclamation of foundry used sands in experimental reclaimer] / Leszek BODZOŃ, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO, Mariusz ŁUCARZ // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 55–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: