Wykaz publikacji wybranego autora

Leopold Staszczak, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości uzyskania wysokich właściwości wytrzymałościowych odlewniczych stopów Al–Cu[Analysis of obtaining high resistance qualities in Al–Cu casting alloys / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 109–114. — Bibliogr. s. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości zwiększenia właściwości mechanicznych odlewów ze stopów na osnowie $Al-Zn-Mg$Analysis of possibility improvement of the mechanical properties of cast from ${Al-Zn-Mg}$ alloys / RZADKOSZ S., STASZCZAK L. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (2/2), s. 262–268. — Bibliogr. s. 268, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Efekty obróbki powierzchniowej strumieniem śrutu[Effects of surface treatment by shot blasting] / Aleksander FEDORYSZYN, Tadeusz Piosik, Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK, Piotr ZYZAK // W: XII Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2010 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewicze” : [Nowa Sól 27–29 maja 2010 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P.P.P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931057-0-0. — S. 19–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of selected microadditives on the mechanical properties of aluminium alloys / S. RZADKOSZ, L. STASZCZAK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 1, s. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/QWMpAQ

 • keywords: mechanical properties, cast aluminium alloy, dispersion hardening, aluminium-zinc-magnesium alloys, aluminium-copper alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Łopatki rzutowe oczyszczarek strumieniowo-ściernych o zwiększonej trwałości[Impellers for shotblasting machines of higher durability] / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK, Wiesław JANKOWSKI // W: VIII konferencja odlewnicza TECHNICAL 2005 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 12. 05–13. 05. 2005 r. : biuletyn konferencyjny / AGH Wydział Odlewnictwa. — Nowa Sól : P. P. P. „TECHNICAL” Sp z o. o., 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mikrostruktura i właściwości stopów na łopatki rzutowe oczyszczarek strumieniowo-ściernych[Microstructure and alloys properties on impellers for shotblasting machines] / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK // W: IX Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2006 : [odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze : Nowa Sól 08–09. 06 2006 r.] / AGH. Wydział Odlewnictwa ; P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o. Nowa Sól. — [Kraków : s. n.], [2006]. — (Biuletyn Konferencyjny). — Opis wg okł.. — S. 5–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mikrostruktura połączenia żeliwo/stop Al-Si otrzymanego na drodze zanurzeniowej[Microstructure of cast iron/alloy Al-Si junction derived by immersion method] / Elżbieta LEPKA, Leopold STASZCZAK // W: Nauka i technologia : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Wysowa, 2–4 czerwca 2005 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : SOMN ZG STOP], [2005]. — S. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Obróbka cieplna żeliwa z niejednorodnym grafitem sferoidalnymThe heat treatment process of the cast iron containing heterogeneous modular graphite / KOSOWSKI A., STASZCZAK L., STYRKOSZ J., TYRAŁA E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 285–290. — Bibliogr. s. 290, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999. — [Košice : Technická Univerzita, 1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Problematyka doboru tworzyw odlewniczych na elementy robocze oczyszczarek strumieniowo-ściernychThe problems of the casting-materials selection for working elements of shot blasting machines / RZADKOSZ S., STASZCZAK L., FEDORYSZYN A. // W: Quo vadis zlievarenstvo? : 2. medzinárodná zlievarenská konferencia : Bardejovské Kúpele, 13.–15.11.2007 : zborník abstraktov / Katedra Metalurgie Železa a Zlivarenstva HF TU w Košiciach. — [Košicie : Technical University], [2007]. — Na okł. dod.: 55. výročíe založenia Hutníckej fakulty (1952-2007). — S. 35. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Wpływ cyny, kadmu i indu na właściwości mechaniczne odlewniczych stopów aluminium-miedźEffect of tin, cadmium and indium on the mechanical properties of aluminium-copper alloys / RZADKOSZ S., STASZCZAK L. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (2/2), s. 163–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17.5.2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ domieszek i parametrów na właściwości wytrzymałościowe stopów na osnowie $Al-Zn-Mg$[Effect of additives and parameters of refining on strenght properties of $Al-Zn-Mg$ alloys] / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 113–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ miedzi na mikrostrukturę i właściwości żeliwa wysokochromowegoThe influence of copper on the microstructure and properties of high chromium cast iron / KOSOWSKI A., STASZCZAK L., STYRKOSZ J., TYRAŁA E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (2/2), s. 95–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17.5.2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ niektórych czynników metalurgiczno-odlewniczych na mikrostrukturę w odlewach ze stopów Al-Si[The influence of chosen foundry-metallurgical parameters on the structure of cast Al-Si alloys] / Leopold STASZCZAK, Stanisław RZADKOSZ // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 157–161. — Bibliogr. s. 161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ parametrów metalurgiczno-odlewniczych na mikrostrukturę w odlewach ze stopów $Al-Si$The effect of metallurgical and casting parameters on microstructure of castings made in $Al-Si$ alloys / RZADKOSZ S., STASZCZAK L. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 364–369. — Bibliogr. s. 369, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ wybranych parametrów metalurgiczno-odlewniczych na strukturę i właściwości żeliwa wysokochromowegoThe influence of chosen foundry-metallurgical parameters on the structures and properties of high chromium cast iron / KOSOWSKI A., STASZCZAK L., STYRKOSZ J., TYRAŁA E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (2/2), s. 377–382. — Bibliogr. s. 381–382, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ żelaza w stopach aluminium na efektywność obróbki cieplnej[Influence of ion in aluminium alloys on the heat treatment efficiency] / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 131, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej – 50 lat w dziele kształcenia kadr dla odlewnictwaFoundry Practice Department of the Academy of Mining and Metallurgy – 50 years in the work of educating the staff for foundry practice / Stanisłwa RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 9-10, s. 305–306. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wysokowytrzymałe odlewnicze stopy na osnowie aluminium[High strength aluminium casting alloys] / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK // W: X konferencja odlewnicza TECHNICAL 2007 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 24–26. 05. 2007 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2007]. — ISBN10: 83-919232-9-0. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wysokowytrzymałe stopy odlewnicze na osnowie aluminiumHigh strength aluminium casting alloys / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK // W: II konferencja poświęcona problematyce mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych oraz zmechanizowanego wyposażenia stanowisk, środków transportu i normalizacji : Kraków 25–26 listopada 1999 r. = The Second international conference on Mechanization and automation of foundry processes / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni ; Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN [Polskiej Akademii Nauk] Oddział Kraków [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o.o., [1999]. — Na okł. tyt. : Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych. — Błędny ISBN 83-904391-3-X. — ISBN10: 83-904341-3-X. — S. 189–194. — Bibliogr. s. 194, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Żeliwo szare jako materiał konstrukcyjny tarcz kierownic turbin parowych[Grey cast iron as constructional material for guide with coal of the stream turbines] / Adam KOSOWSKI, Leopold STASZCZAK, Jan STYRKOSZ, Edward TYRAŁA // W: Aplikacje badań naukowych w budowie maszyn : międzywydziałowe seminarium naukowe połączone z Jubileuszem prof. Adama Siemieńca : Kraków, 2 czerwca 2000 r. / [mater. oprac. Zygmunt Kulig] ; Wydział Odlewnictwa AGH ; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ; Sekcja Mechanizacji i Automatyzacji ZG STOP. — [Kraków : AGH], [2000]. — ISBN10: 83-904-341-8-0. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Żeliwo wysokochromowe na łopatki rzutowe oczyszczarek wirnikowychHigh chromium cast iron for impellers of shot blasing machines / S. RZADKOSZ, L. STASZCZAK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 21 (1/2), s. 71–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: