Wykaz publikacji wybranego autora

Leokadia Budek, dr

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Cadmium and its bioavailable forms in soils at the selected industrial areas in Poland : [abstract] / Leokadia BUDEK, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA // W: Soil quality in relation to sustainable development of agriculture and environmental security in Central and Eastern Europe : advanced research workshop : October 13–17, 1997, Puławy, Poland : programme / North Atlantic Treaty Organization. Scientific and Environmental Affairs Division. — [Poland : s. n.], [1997]. — Na okł. dod.: NATO Ref. SA. 12.2.02 ENVIR.ARW 970359. — Opis częśc. wg okł.. — S. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Impact of Zn-smelting industry on soil contamination at Upper Silesia, Poland / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Leokadia BUDEK // W: Soil Mineral-Organic Matter-Microorganism Interactions and Ecosystem Health : third international symposium of the Working Group MO : ISMOM 2000 : Interactions of Soil Minerals with Organic Components and Microorganisms of the International Union of Soil Sciences : 22–26 May, 2000 Naples–Capri, Italy / eds. Antonio Violante, Liliana Gianfreda. — Napoli : Officina Grafica Marsico, 2000. — Opis wg okł.. — S. 153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Rozprzestrzenianie się metali ciężkich w środowisku wód powierzchniowych wokół wysypiska odpadów komunalnych w BaryczyDiffusion of heavy metals in surface water environment in the vicinity of Barycz minicipal landfill / Leokadia BUDEK, Marta WARDAS, Agnieszka Kasprzyk // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 T. 5 z. 2, s. 397–413. — Bibliogr. s. 412–413, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ powodzi z 1997 roku na rozprzestrzenienie metali ciężkich w środowisku wód potoku Malinówka, w rejonie wysypiska odpadów komunalnych w Baryczy koło KrakowaThe influence of the flood of 1997 on the distribution of heavy metals within water system of the Malinówka River in the vicinity of “Barycz” waste disposal site near Kraków / Marta WARDAS, Leokadia BUDEK, Agnieszka KIJAS, Romana Rembalska // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2005 t. 10 z. 1, s. 111–120. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/INZYNIERIA/2005-01/IS_2005_1_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zanieczyszczenie metalami ciężkimi środowiska rzeki Serafy (rejon Krakowa) : porównanie stanu sprzed i po powodzi w 1997 rokuContamination with heavy metals of the Serafa River environment (Cracow area) : comparison of the situation before and after the flood of 1997 / Leokadia BUDEK, Marta WARDAS, Agnieszka KIJAS, Romana Rembalska // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 2, s. 175–189. — Bibliogr. s. 188–189, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, zasolenie, osady denne, środowisko rzeczne

  keywords: heavy metals, bottom sediments, salinity, water environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: