Wykaz publikacji wybranego autora

Radim Lenort, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 916057

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analysis and evaluation of sorting and processing logistics of used products from the consumers / Radim LENORT, Petr Besta // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 5, s. 82–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessing the supply chain resilience / Radim LENORT, Pavel Wicher // W: TLM 2012 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 6 do 8 grudnia 2012 : materiały konferencyjne / red. nauk. Adam Lichota ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–10], Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Business process management / Iveta Vozňáková, Andrea Sikorová, Radim LENORT // W: Information technologies in economics and innovative management = Technologie informacyjne w ekonomii i innowacyjnym zarządzaniu / ed. Jan Tadeusz Duda. — Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007. — ISBN: 978-83-7464-155-5. — S. 177–183. — Bibliogr. s. 183, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Demand forecasting system for general planning in metallurgical companiesSystem prognozowania popytu dla planowania taktycznego w przedsiębiorstwach metalurgicznych / Radim LENORT, David Staš // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 9, s. 548–550. — Bibliogr. s. 550

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Development of production logistics in industrial enterprises of central and eastern Europe / Radim LENORT // W: Moderné prístupy k manažmentu podniku [Dokument elektroniczny] : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 6.–7. september 2007 = Modern approaches to corporate management : proceedings of the 17th international scientific conference / Slovenská technická univerzita v Bratislave. Katedra manažmentu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie = Slovak University of Technology in Bratislava. Department of Management at Faculty of Chemical and Food Technology, Vysoká škola chemicko-technologická Praha. Ústav ekonomiky a řízení chemického a potravinářského prů myslu FChl = University of Chemical Technology in Prague. Institute of Economics and Management of Chemical and Food Industry at FCE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Katedra manažmentu, 2007. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-227-2750-1. — S. 393–396. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 396

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ekonomické vyhodnocení investic do zlepšování logistických procesů[Economic evaluation of investments to logistics processes impruvement] / Radim LENORT // W: Invence – Inovace – Investice od recese k prosperitě : kompendium finančního a logistického řízení podniku = Invention – Innovation – Investment from recession to prosperity / pod odbornou red. Radima Lenorta a Ivety Vozňákové ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrawa, 2009. — ISBN: 978-80-248-1977-8. — S. 426–430. — Bibliogr. s. 430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Generalized concept of artificial neural network models for demand forecasting of metallurgical commoditiesOgólna koncepcja modeli sztucznych sieci neuronowych do prognozowania popytu wyrobów hutniczych / Radim LENORT, Jerzy FELIKS // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 9, s. 745–747. — Bibliogr. s. 747

 • słowa kluczowe: sztuczna sieć neuronowa, prognozowanie popytu, wyroby hutnicze, ruda żelaza, elementy cięte z blach grubych

  keywords: artificial neural network, demand forecasting, metallurgical commodities, iron ore, heavy plate cut shapes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Information systems and technologies in purchase managementTechnologie i systemy informatyczne w zarządzaniu / Radim LENORT, Petr Besta // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-51-5. — S. 177–183. — Bibliogr. s. 182, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Invence – Inovace – Investice od recese k prosperitě : kompendium finančního a logistického řízení podnikuInvention – Innovation – Investment from recession to prosperity / pod odbornou red. Radima LENORTA a Ivety Vozňákové ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrawa, 2009. — 594, [8] s.. — Bibliogr. przy referatach. — ISBN: 978-80-248-1977-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • New trends in supply chain management and their comparison & integration / Radim LENORT, Pavel Wicher // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2012 nr 2 dod.: CD nr 2 Logistyka nauka : artykuły recenzowane, s. 845–852. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 851–852, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Production logistics concepts and systems : potential for use in metallurgical and waste processing companies / Radim LENORT. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — 153, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0366). — Bibliogr. s. 149–[154]. — ISBN: 978-83-7464-302-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Production logistics concepts and systems in metallurgical companies / FELIKS Jerzy, Radim LENORT // W: Metal 2013 : 22\textsuperscript{nd} international conference on Metallurgy and materials : May 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th} 2013, Brno : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., 2013. — ISBN: 978-80-87294-41-3. — S. 153. — Pełny tekst W: Metal 2013 [Dokument elektroniczny] : 22nd international conference on Metallurgy and materials : May 15th–17th, Brno : conference METAL 2013 proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic] : TANGER Ltd., cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [6], Abstr. — ISBN 978-80-87294-39-0. — W bazie Web of science zakres stron: 1867–1872

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [Production planning and control systems]Systemy planowania produkcji i kontroli / Radim LENORT // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia = Management of production – planning, production, optimization and control / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-76-9. — S. 7–35. — Bibliogr. s. 34–35, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Simulation of capacity expansion for production process of electromotors / Leo Tvrdoň, Radim LENORT // W: TLM 2007 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 6–8 grudnia 2007 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : cop. CID Ltd. Spółka z o. o., [2007]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyki z uwzględnieniem problematyki związanej z jakością usług logistycznych. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Utilization of expert systems in field of customer service / Radim LENORT, Iveta Vozňáková // W: CRM 2007 : "Customer Relationship Management '07" : the international scientific conference : September, 10\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th}, 2007 Lázně Bohdaneč, Czech Republic : proceedings of the abstracts / ed. Jan Vávra ; University of Pardubice. Faculty of Chemical Technology. Department of Economy and Management of Chemical and Food Industry, Technical University of Liberec. Faculty of Business and Economics. Department of Marketing. — Pardubice : University of Pardubice, cop. 2007. — Organized in framework of grant GACR 402/06/0577 "Increase of Company Performance efficiency through differentiated CRM on the basis of customer actual and potential value to a company". — ISBN: 978-80-7395-015-6. — S. 21. — P. — ełny tekst W: CRM 2007 [Dokument elektroniczny] : “Customer Relationship Management '07” : the international scientific conference : September, 10th – 11th, 2007 Lázně Bohdaneč, Czech Republic : proceedings of the conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / University of Pardubice. Faculty of Chemical Technology. Department of Economy and Management of Chemical and Food Industry, Technical University of Liberec. Faculty of Business and Economics. Department of Marketing. — [Pardubice : University of Pardubice, cop. 2007]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-7395-016-3. — S. 100–104. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 103–104, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: