Wykaz publikacji wybranego autora

Radim Lenort, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 916057
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Analysis and evaluation of sorting and processing logistics of used products from the consumers / Radim LENORT, Petr Besta // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 5, s. 82–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Assessing the supply chain resilience / Radim LENORT, Pavel Wicher // W: TLM 2012 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 6 do 8 grudnia 2012 : materiały konferencyjne / red. nauk. Adam Lichota ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–10], Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Demand forecasting system for general planning in metallurgical companiesSystem prognozowania popytu dla planowania taktycznego w przedsiębiorstwach metalurgicznych / Radim LENORT, David Staš // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 9, s. 548–550. — Bibliogr. s. 550

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Ekonomické vyhodnocení investic do zlepšování logistických procesů[Economic evaluation of investments to logistics processes impruvement] / Radim LENORT // W: Invence – Inovace – Investice od recese k prosperitě : kompendium finančního a logistického řízení podniku = Invention – Innovation – Investment from recession to prosperity / pod odbornou red. Radima Lenorta a Ivety Vozňákové ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrawa, 2009. — ISBN: 978-80-248-1977-8. — S. 426–430. — Bibliogr. s. 430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Generalized concept of artificial neural network models for demand forecasting of metallurgical commoditiesOgólna koncepcja modeli sztucznych sieci neuronowych do prognozowania popytu wyrobów hutniczych / Radim LENORT, Jerzy FELIKS // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 9, s. 745–747. — Bibliogr. s. 747. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=62512

 • słowa kluczowe: sztuczna sieć neuronowa, prognozowanie popytu, wyroby hutnicze, ruda żelaza, elementy cięte z blach grubych

  keywords: artificial neural network, demand forecasting, metallurgical commodities, iron ore, heavy plate cut shapes

6
 • Information systems and technologies in purchase managementTechnologie i systemy informatyczne w zarządzaniu / Radim LENORT, Petr Besta // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-51-5. — S. 177–183. — Bibliogr. s. 182, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Invence – Inovace – Investice od recese k prosperitě : kompendium finančního a logistického řízení podnikuInvention – Innovation – Investment from recession to prosperity / pod odbornou red. Radima LENORTA a Ivety Vozňákové ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrawa, 2009. — 594, [8] s.. — Bibliogr. przy referatach. — ISBN: 978-80-248-1977-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • New trends in supply chain management and their comparison & integration / Radim LENORT, Pavel Wicher // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2012 nr 2 dod.: CD nr 2 Logistyka nauka : artykuły recenzowane, s. 845–852. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 851–852, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Production logistics concepts and systems : potential for use in metallurgical and waste processing companies / Radim LENORT. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — 153, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0366). — Bibliogr. s. 149–[154]. — ISBN: 978-83-7464-302-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Production logistics concepts and systems in metallurgical companies / FELIKS Jerzy, Radim LENORT // W: Metal 2013 : 22\textsuperscript{nd} international conference on Metallurgy and materials : May 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th} 2013, Brno : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., 2013. — ISBN: 978-80-87294-41-3. — S. 153. — Pełny tekst W: Metal 2013 [Dokument elektroniczny] : 22nd international conference on Metallurgy and materials : May 15th–17th, Brno : conference METAL 2013 proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic] : TANGER Ltd., cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. [6], Abstr. — ISBN 978-80-87294-39-0. — W bazie Web of science zakres stron: 1867–1872

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • [Production planning and control systems]Systemy planowania produkcji i kontroli / Radim LENORT // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia = Management of production – planning, production, optimization and control / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-76-9. — S. 7–35. — Bibliogr. s. 34–35, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12