Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Lech, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Analiza faz występujących w nadstopie Allvac 718PlusPhase analysis in Allvac 718Plus superalloy / S. LECH, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — Na okł. dod.: XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-73-5. — S. 102–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.. — W afiliacji Autorów dodatkowo: Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej

 • słowa kluczowe: analiza fazowa, mikroskopia elektronowa, nadstopy, Allvac 718Plus

  keywords: electron microscopy, phase analysis, superalloys, Allvac 718Plus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Characterisation of phases strengthening Inconel 718 and Allvac 718Plus superalloys / S. LECH, K. KULAWIK, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Materials Weekend Warsaw : young scientists workshop : 19.–20. September 2015, Warsaw, Poland / Warsaw University of Technology. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2015]. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of using coke dust as a sorbent for removing mercury from flue gases on the content of selected ecotoxic elements in fly ash / Faustyna WIEROŃSKA, Piotr BURMISTRZ, Andrzej STRUGAŁA, Dorota MAKOWSKA, Sebastian LECH // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 227. — Bibliogr. s. 227

 • keywords: fly ash, coal combustion, coke dust, mercury removal, ecotoxic elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Electron tomography of phases in Allvac 718Plus superalloy / Sebastian LECH, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: The 5\textsuperscript{th} Stanisław Gorczyca European school on Electron microscopy and electron tomography : Kraków, 5-8.07.2016 : proceedings / ed. by G. Cempura, A. Gruszczyński, A. Czyrska-Filemonowicz ; AGH University of Science and Technology, International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-81-0. — S. 406

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Investigation of phases in Allvac 718Plus and Inconel 718 superalloys by electron microscopy and tomography : [abstract] / Sebastian LECH, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Kyoto-Krakow symposium on Materials Science : August 2, 2016, [Kyoto, Japan]. — [Japan : s. n.], [2016]. — S. [12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Microstructural investigation of Allvac 718Plus superalloy for aeronautic and power generation / G. CEMPURA, A. KRUK, S. LECH, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Microstructure investigation of Allvac 718Plus superalloy after heat treatment with temperature gradient / Sebastian LECH, Adam KRUK, Bogdan RUTKOWSKI, Agnieszka Wusatowska-Sarnek, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: EMC 2016 : European Microscopy Congress 2016. Vol. 2[.2], Materials science / ed. by Odile Stéphan, Martin Hytch, Thierry Epicier. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH, 2016. — ISBN: 978-3-527-34299-0. — S. 1122–1123. — Bibliogr. s. 1122

 • keywords: heat treatment, TEM, superalloy, 718Plus, delta phase, eta phase

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/9783527808465.EMC2016.6982

9
 • Microstructure of the oxide scale formed on Allvac 718Plus superalloy during oxidation in dry- and wet air characterised by analytical electron microscopy / S. LECH, G. CEMPURA, A. Agüero, A. KRUK, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: XVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Morphology and chemical composition of phases in Allvac 718Plus and Inconel 718 superalloys for aeronautics : abstract / Sebastian LECH, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: AGH-HU joint symposium, 2016 : July 29–31, 2016, Sapporo, Japan. — [Japan : s. n.], [2016]. — S. [14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Strengthening phases in Allvac 718Plus and Inconel 718 superalloys for aeronautics / S. LECH, K. KULAWIK, A. KRUK, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1] DP7

 • keywords: phases, 718Plus, Inconel718, materials characterization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: