Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Lech, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901082

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • A mathematical model of thermal decomposition of limestone. Pt. 1, Set of the model equations / Ryszard LECH // Silicates Industriels ; ISSN 0037-5225. — Tytuł poprz.: Verre et Silicates Industriels. — 2008 vol. 73 nrs 11–12, s. 205–218. — Bibliogr. s. 215–216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badanie właściwości dolomitów z trzech złóż, przeznaczonych do przemysłowego stosowaniaThe examination of the properties of dolomites from three deposits, used in the different industries / Patryk Weisser, Ryszard LECH, Jacek GRABSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2014 R. 19/81 nr 3, s. 194–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Contraction in layers of particles of selected limestones as a result of thermal decomposition / Ryszard LECH, Patryk Weisser // ZKG International ; ISSN 0949-0205. — 2014 vol. 67 iss. 1–2, s. 54–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Effect of the limestone fabric on the fabric development in burnt lime, Pt. 1 / Ryszard LECH, Krystyna WODNICKA, Zbigniew PĘDZICH // Zement, Kalk, Gips International ; ISSN 0949-0205. — 2009 vol. 62 no. 6/7, s. 94–101. — Bibliogr. s. 101, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Effect of the limestone fabric on the fabric development in burnt lime, Pt. 2 / Ryszard LECH, Krystyna WODNICKA, Zbigniew PĘDZICH // Zement, Kalk, Gips International ; ISSN 0949-0205. — 2009 vol. 62 no. 8, s. 63–66, 68, 70–72. — Bibliogr. s. 71–72, Summ., Zsfassung, Rés., Res.. — Tekst ang.-niem.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Empiryczne oznaczenie przedziału zmienności przepuszczalności właściwej produktów dysocjacji termicznej dla wybranych dolomitówEmpirical determination of the varability interval transmissivity range of thermal dissociation products for selected dolomites / Weisser P., LECH R. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 85. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Front reakcji dekarbonatyzacji wapieniaThe front of the thermal decomposition of the limestone / Ryszard LECH, Konrad Borowiec // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2012 R. 17/79 nr 2, s. 109–115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Kalcynacja dużych próbek niektórych wapieni : [abstrakt][Calcination of big samples of chosen limestones : abstract] / Ryszard LECH, Henryk Szeląg, Przemysław Szostak // W: TECHEM 8 [Dokument elektroniczny] : 8. Kongres Technologii Chemicznej : "Surowce - energia - materiały" : 30 sierpnia–4 września 2015, Rzeszów : materiały kongresowe / Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 76. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 76

 • słowa kluczowe: wapień, dysocjacja termiczna, wapno, duże próbki

9
 • Key factors influencing the lifetime of a steel ladle in respect of the wear of refractoriesNajważniejsze czynniki wpływające na czas życia kadzi stalowniczej w odniesieniu do zużycia materiałów ogniotrwałych / Wiesław Zelik, Ryszard LECH // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 1, s. 10–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

 • słowa kluczowe: kadź stalownicza, materiały magnezjowo-węglowe, strefa żużla, zużycie materiałów ogniotrwałych

  keywords: steel ladle, magnesia-carbon materials, slag zone, wear of refractories

10
 • Korozja żużlowa materiału MgO-C w ujęciu analizy wymiarowejSlag corrosion of MgO-C materials in attitude of dimensional analysis / Ryszard LECH, Wiesław Zelik // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 224–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz.

 • słowa kluczowe: korozja, materiały ogniotrwałe, analiza wymiarowa, kadź główna, MgO-C

  keywords: corrosion, steel ladle, refractory materials, dimensional analysis, MgO-C

11
 • Korozja żużlowa materiału $MgO-C$ w ujęciu analizy wymiarowejSlag corrosion of $MgO-C$ materials in attitude of dimensional analysis / LECH R., Zelik W. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 136. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: korozja, materiały ogniotrwałe, analiza wymiarowa, kadź główna, MgO-C

  keywords: corrosion, steel ladle, refractory materials, dimensional analysis, MgO-C

12
 • Metoda obliczenia przepuszczalności właściwej wybranych wapieni dolomitowychA calculation method of specific permeability of selected dolostones / Ryszard LECH, Patryk Weisser // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 401–407. — Bibliogr. s. 406–407, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1116

 • słowa kluczowe: dekarbonatyzacja, dolomit, przepuszczalność właściwa

  keywords: dolomite, decarbonisation, specific permeability

13
 • Model matematyczny dysocjacji termicznej kulistego ziarna wapienia z uwzględnieniem skurczu. Cz. 1, Układ równań modeluMathematical model of the thermal dissociation of spherical limestone grain with regard to shrinkage. Pt. 1, Equation set of the model / Ryszard LECH // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2011 R. 16/78 nr 5, s. 257–269. — Bibliogr. s. 269. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Planowanie ortogonalne w modelowaniu procesów technologicznychOrthogonal design in modelling of processes / Ryszard LECH // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych : VII konferencja naukowa : 21–23.05.2014, Szczyrk : streszczenia (abstracts) / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7511-197-2. — S. 19–20. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: statystyka, plan ortogonalny, mieszanka betonowa, regresja, iloraz SN

  keywords: regression, orthogonal design, concrete mix, statistic, SN ratio

15
 • Porowatość wapieni i wapnaPorosity of the limestones and lime / Ryszard LECH // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2011 R. 16/78 nr 1, s. 30–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Rozwój modelowania matematycznego dekarbonatyzacji wapieniDevelopment of mathematical modelling of thrmal decomposition of limestones / Ryszard LECH // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2012 R. 17/79 nr 4 spec., s. 187–199. — Bibliogr. s. 198–199. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Rozwój modelowania matematycznego dekarbonatyzacji wapieniDevelopment of mathematical modelling of thermal decomposition of limestones / Ryszard LECH // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych [Dokument elektroniczny] : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 22.05–24.05.2012 / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [12–14], Streszcz., Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: S2). — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Różne podejścia do wymiany ciepła w kalcynowanej warstwie ziarnistego wsadu wapienia. Cz. 1, Uproszczony model wymiany ciepłaDifferent approaches to heat transfer in calcined bed of particle limestone batch. Pt. 1, Simplified model of heat transmission / Ryszard LECH, Przemysław Szostak, Henryk Szeląg // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 213–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz.

 • słowa kluczowe: wapień, wymiana ciepła, dysocjacja termiczna

  keywords: thermal decomposition, heat transfer, limestone

19
 • Różne podejścia do wymiany ciepła w kalcynowanej warstwie ziarnistego wsadu wapienia. Cz. 2, Współczynniki uproszczonego modeluDifferent approaches to heat transfer in calcined bed of particle limestone batch. Pt. 2, The coefficients of the simplified model / Ryszard LECH, Przemysław Szostak, Henryk Szeląg // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 218–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz.

 • słowa kluczowe: wapienie, emisyjność, wapno, współczynniki modelu

  keywords: limestone, emissivity, limes, model's coefficients

20
 • Różne podejścia do wymiany ciepła w kalcynowanej warstwie ziarnistego wsadu wapieniaThe various approaches to the heat transfer in calcined bed of grain limestone batch / LECH R., Szostak P., Szeląg H. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Sposób analizy termicznej i aparat do analizy termicznej[The thermal analysis method and the article for thermal analysis] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LECH Ryszard. — Int.Cl.: G01N 25/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395201 A1 ; Opubl. 2012-12-17. — Zgłosz. nr P.395201 z dn. 2011-06-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 26, s. 51-52. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395201A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Sposób analizy termicznej i aparat do analizy termicznej[Method of thermal analysis and thermal analysis apparatus] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ryszard LECH. — Int.Cl.: G01N 25/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218338 B1 ; Udziel. 2014-04-25 ; Opubl. 2014-11-28. — Zgłosz. nr P.395201 z dn. 2011-06-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218338B1.pdf

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, chłodzenie, rozkład temperatury, kontrakcja, porowatość, nagrzewanie, próbka ziarnista, spadek ciśnienia

  keywords: thermal analysis, porosity, cooling, pressure drop, contraction, heating, temperature distribution, grain sample

23
 • Sposób analizy termicznej oraz urządzenie do analizy termicznej[Method for thermal analysis and device for thermal analysis] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ryszard LECH, Jan OBŁĄKOWSKI. — Int.Cl.: G01N 25/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209221 B1 ; Udziel. 2011-03-10 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr P.367166 z dn. 2004-04-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209221B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Termiczny rozkład wapieni: transport masy i ciepłaThermal decomposition of the limestones: mass and heat transport / Ryszard W. LECH. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — 108 s.. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne ; vol. 105). — Bibliogr. s. 103–106, Summ.. — ISBN: 978-83-60958-14-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Właściwości kruszywa z różnych wapieni rozdrabnianych w kruszarce szczękowejProperties of aggregates of various limestones produced in jaw crusher / Ryszard LECH, Przemysław Szostak // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2013 R. 18/80 nr 4, s. 238–244. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — Ryszard Lech – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych