Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Łatkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-ksm, *Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Changes in the structure and strengthening of aged $CuNi13Sn5$ alloy induced by microadditionsZmiany struktury i umocnienia starzonego stopu $CuNi13Sn5$ spowodowane mikrododatkami / J. GRYZIECKI, A. ŁATKOWSKI, M. TUMIDAJEWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vol. 49 iss. 3, s. 623–640. — Bibliogr. s. 640. — 33rd international conference on Phase diagram calculation and computational thermochemistry : Krakow, Poland, May 30-June 04, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Obróbka cieplna i cieplno-plastyczna stopów $AlCu$ i $AlCuMg$ z dodatkami bizmutu i ołowiuHeat treatment of the $AlCu$ and $AlCuMg$ alloys with additions of bismuth and lead / Andrzej ŁATKOWSKI, Marian BRONICKI, Janusz GRYZIECKI, Marek KUBICZEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 4, s. 179–183. — Bibliogr. s. 183, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Precipitation strengthening of nickel-aluminium bronze during multi-stage ageing processStopniowe umacnianie wydzieleniowe brązu niklowo-aluminiowego / Janusz GRYZIECKI, Andrzej ŁATKOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 2, s. 151–160. — Bibliogr. s. 160

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, umacnianie wydzieleniowe

  keywords: heat treatment, precipitate strengthening

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Siluminy plastycznePlastified silumins / A. ŁATKOWSKI, J. GRYZIECKI, M. BRONICKI, Z. BONDEREK // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN10: 83-904497-5-7. — S. 86–91. — Bibliogr. s. 91, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • The role of microadditions in the kinetic change of precipitation during the ageing process of nickel-aluminium bronzeRola mikrododatków w zmianie kinetyki wydzielania starzonego brązu niklowo-aluminiowego / Janusz GRYZIECKI, Andrzej ŁATKOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 245–259. — Bibliogr. s. 259

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: