Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Łata, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
  • Sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwigarów suwnicowych[Method for producing welded plate girders, preferably the overhead crane girders] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BLUM Artur, KOWAL Janusz, Niezgodziński Tadeusz, MACHNIEWICZ Tomasz, Biliński Krzysztof, MICHTA Grzegorz, KRUK Adam, ŁATA Tomasz. — Int.Cl.: B23K 101/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407463 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407463 z dn. 2014-03-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 12-13. — Błędnie podano nazwisko: Micha Grzegorz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407463A1.pdf

  • słowa kluczowe: pomiar naprężeń, wtrącenia niemetaliczne, dźwigar suwnicy, blachownica, pas dolny blachownicy, pęknięcia lamelarne, technologiczne sprężanie, transformacja Aistowa, spawanie dodatkowej nakładki stalowej, zwiększenie trwałości zmęczeniowej

    keywords: stress measurement, nonmetallic inclusions, crane girder, plate girder, bottom girder belt, lamellar cracks, technological prestrssing, Aistow transformation, welding additional steel plate, fatigue life increase

2
  • Sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwigarów suwnicowych[Method for producing welded plate girders, preferably the overhead crane girders] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur BLUM, Janusz KOWAL, Tadeusz Niezgodziński, Tomasz MACHNIEWICZ, Krzysztof Biliński, Grzegorz MICHTA, Adam KRUK, Tomasz ŁATA. — Int.Cl.: B23K 101/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222796 B1 ; Udziel. 2015-11-25 ; Opubl. 2016-09-30. — Zgłosz. nr P.407463 z dn. 2014-03-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222796B1.pdf

  • słowa kluczowe: pomiar naprężeń, wtrącenia niemetaliczne, dźwigar suwnicy, blachownica, pas dolny blachownicy, pęknięcia lamelarne, technologiczne sprężanie, transformacja Aistowa, spawanie dodatkowej nakładki stalowej, zwiększenie trwałości zmęczeniowej

    keywords: stress measurement, nonmetallic inclusions, crane girder, plate girder, bottom girder belt, lamellar cracks, technological prestrssing, Aistow transformation, welding additional steel plate, fatigue life increase