Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Kurpiewski, dr

emeryt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901230

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Buddyzm i New Age : o pewnych aspektach recepcji orientalnej tradycji na Zachodzie[Buddhism and New Age : some aspects of reception of oriental tradition in the West] / Wiesław KURPIEWSKI // W: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych / pod red. Katarzyny Leszczyńskiej, Zbigniewa Paska. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008. — ISBN: 978-83-60490-69-3. — S. 60–75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Fenomen czystego światła – metafora czy rzeczywistość?[Clear light phenomenon – metaphor or reality?] / Wiesław KURPIEWSKI // W: Pozareligijne wymiary duchowości / pod red. Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek, Radosława Tyrały. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — ISBN: 978-83-64275-22-7. — S. 95–106. — Bibliogr. s. 105–106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Filozofia pradżniaparamita : droga bodhisattwy[Prajñāpāramitā philosophy : the way of bodhisattva] / Wiesław KURPIEWSKI. — Kraków : Wydawnictwo A, 2006. — 630 s.. — (Seria Buddyzm). — Bibliogr. s. 605–630. — ISBN10: 83-8997-810-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Filozofia pradżniaparamita : droga bodhisattwy[Prajñāpāramitā philosophy : the way of bodhisattva] / Wiesław KURPIEWSKI. — Wyd. 2. — Kraków : Wydawnictwo A, 2010. — 630 s.. — (Seria Buddyzm). — Bibliogr. s. 605–630. — ISBN: 978-83-89978-34-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kształcenie emocji : buddyjska odpowiedź na zagrożenia zachodniej cywilizacji[Emotions in education : Buddhist answer for dangers in western civilization] / Wiesław KURPIEWSKI // W: Kondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch. — Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2006. — ISBN10: 832420511X. — S. 213–225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Medytacja a myślenie - w drodze do ostatecznej rzeczywistościOn the way to ultimate reality; thinking versus meditation / Wiesław KURPIEWSKI // W: Wschód i Zachód : miejsca spotkań / pod red. Agaty Świerzowskiej i Katarzyny Skowronek przy współpracy Zbigniewa Paska. — Kraków : Wydawnictwo Libron, 2018. — ISBN: 978-83-65705-84-6. — S. 197–216. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bycie, myślenie, Nic, umysł, medytacja, pustka, mahamudra

  keywords: being, thinking, Nothing, mind, meditation, emptiness, mahamudra

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metafizyczny i etyczny wymiar sytuacji granicznej : Jaspers i buddyzm[Metaphysics and ethics of border situations : Jaspers and buddhism] / Wiesław KURPIEWSKI // W: Etyka wobec sytuacji granicznych : II ogólnopolskie forum etyczne : [21–23.06.2006, Kraków] / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. — ISBN: 978-83-7308-809-2. — S. 289-302

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metody dowodowe i zastosowania klasycznego rachunku zdańProving methods and applications of classical propositional calculus / Wiesław KURPIEWSKI // W: Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku = The concepts of science and values in philosophy 19th–21st centuries / red. Ignacy S. Fiut. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 6) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Na s. red. rok wydania i druku: 2003. — ISBN10: 83-88527-62-2. — S. 315–352. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mind and ontology : Ingarden's phenomenology and Mahayana philosophy as opposed ways of approach to reality / Wiesław KURPIEWSKI // W: Phenomenology of life from the animal soul to the human mind. Book 2, The human soul in the creative transformation of the mind / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht, The Netherlands : Springer, cop. 2007. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 94). — Zawiera materiały z Fifty-fifth international phenomenology congress : August 17–20, 2005, Nijmegen ; W bazie Web of S cience ISBN: 978-1-4020-5181-4. — ISBN: 978-1-4020-5181-6. — S. 485–508

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mind – its way of existence, structure and functions in Tibetan Buddhism – comparison with phenomenology / Wiesław KURPIEWSKI // W: Phenomenology and existentialism in the twentieth century. Book 1, New waves of philosophical inspirations / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht ; Heidelberg ; [et al.] : Springer, cop. 2009. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 103). — ISBN: 978-90-481-2724-5. — S. 433–450

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ontologia w ujęciu komparatywnym – myśl europejska i buddyjska : wybrane zagadnieniaSome problems of comparative ontology – European and Buddhists thought / Wiesław KURPIEWSKI // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities ; ISSN 1732-2189. — 2005 t. 3, s. 17–63. — Bibliogr. s. 58–62. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2005/SH_2005_02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Religia i filozofia sutr doskonałej mądrości buddyzmu mahajany[Religion and philosophy in the Prajnaparamita sutras of mahayana buddhism] / Wiesław KURPIEWSKI // Nomos : kwartalnik religioznawczy ; ISSN 1230-7858. — 2009 nr 65/66: Szkice z historii, fenomenologii i psychologii religii, s. 75–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wachlarz wartości w tekście Trzeciego Karmapy Rangdziung Dordże[The values spectrum in text of The Third Karmapa Rangjung Dorje] / Wiesław KURPIEWSKI // W: Rozumienie wartości w kulturach Wschodu / red. tomu Małgorzata Ruchel [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. — (Estetyka i Krytyka ; ISSN 1643-1243 ; nr 22). — ISBN: 978-83-233-3138-4. — S. 277–301

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wymiary dobra wspólnego w buddyzmie[Dimensios of common wealth in buddhism] / Wiesław KURPIEWSKI // W: Dobro wspólne / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. — ISBN: 978-83-7271-611-8. — S. 467–475

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: