Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Kurpiewski, dr

emeryt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901230
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Buddyzm i New Age : o pewnych aspektach recepcji orientalnej tradycji na Zachodzie[Buddhism and New Age : some aspects of reception of oriental tradition in the West] / Wiesław KURPIEWSKI // W: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych / pod red. Katarzyny Leszczyńskiej, Zbigniewa Paska. — Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2008. — ISBN: 978-83-60490-69-3. — S. 60–75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Fenomen czystego światła – metafora czy rzeczywistość?[Clear light phenomenon – metaphor or reality?] / Wiesław KURPIEWSKI // W: Pozareligijne wymiary duchowości / pod red. Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek, Radosława Tyrały. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — ISBN: 978-83-64275-22-7. — S. 95–106. — Bibliogr. s. 105–106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Filozofia pradżniaparamita : droga bodhisattwy[Prajñāpāramitā philosophy : the way of bodhisattva] / Wiesław KURPIEWSKI. — Wyd. 2. — Kraków : Wydawnictwo A, 2010. — 630 s.. — (Seria: Buddyzm). — Bibliogr. s. 605–630. — ISBN: 978-83-89978-34-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Mind – its way of existence, structure and functions in Tibetan Buddhism – comparison with phenomenology / Wiesław KURPIEWSKI // W: Phenomenology and existentialism in the twentieth century. Book 1, New waves of philosophical inspirations / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht ; Heidelberg ; [et al.] : Springer, cop. 2009. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 103). — ISBN: 978-90-481-2724-5. — S. 433–450

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Religia i filozofia sutr doskonałej mądrości buddyzmu mahajany[Religion and philosophy in the Prajnaparamita sutras of mahayana buddhism] / Wiesław KURPIEWSKI // Nomos : kwartalnik religioznawczy ; ISSN 1230-7858. — 2009 nr 65/66: Szkice z historii, fenomenologii i psychologii religii, s. 75–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Wachlarz wartości w tekście Trzeciego Karmapy Rangdziung Dordże[The values spectrum in text of The Third Karmapa Rangjung Dorje] / Wiesław KURPIEWSKI // W: Rozumienie wartości w kulturach Wschodu / red. tomu Małgorzata Ruchel [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. — (Estetyka i Krytyka ; ISSN 1643-1243 ; nr 22). — ISBN: 978-83-233-3138-4. — S. 277–301

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Wymiary dobra wspólnego w buddyzmie[Dimensios of common wealth in buddhism] / Wiesław KURPIEWSKI // W: Dobro wspólne / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. — ISBN: 978-83-7271-611-8. — S. 467–475

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych