Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kuniewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1340-9599 połącz konto z ORCID

ResearcherID: G-7472-2017

Scopus: 55209898700

PBN: 5e70922c878c28a04739117a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • Analiza numeryczna parametrów czasowych i częstotliwościowych udarów napięciowych pełnych i uciętychNumerical analysis of the time and the frequency parameters of full and chopped lightning impulses / Paweł ZYDROŃ, Maciej KUNIEWSKI, Łukasz FUŚNIK, Michał BONK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2017 nr 57, s. 161–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2017 : XXVII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = Application of computers in science and technology 2017 : proceedings of the XXVII Seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section

 • słowa kluczowe: analiza częstotliwościowa, napięcia udarowe, uzwojenia transformatorowe, udary pełne, udary ucięte, analiza czasowa

  keywords: transformer windings, frequency analysis, full lightning impulses, chopped lightning impulses, time analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza oddziaływania zmiennego pola magnetycznego o różnych częstotliwościach na parametry rdzeni magnetycznychImpact of magnetic field to magnetic cores in frequency domain / Jakub Pluciński, Maciej KUNIEWSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2017 nr 34, s. 193–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 54. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przepięć piorunowych przenoszonych przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięciaAnalysis of lightning overvoltages transferred through distribution transformers to low voltage networks / Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Scientific Letters of Rzeszow University of Technology ; nr 289. Seria: Elektrotechnika = Journal of Electrical Engineering ; ISSN 0209-2662. — Inny tytut: RUTJEE. — 2013 z. 33, s. 105–116. — Bibliogr. s. 115–116, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: transformatory rozdzielcze, ochrona przepięciowa, symulacje komputerowe, przepięcia piorunowe, przepięcia przenoszone

  keywords: computer simulations, transferred overvoltages, distribution transformers, overvoltage protection, lightning overvoltages

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/re.2013.7

4
 • Analiza przepięć przenoszonych przez transformatory[Analysis of overvoltages transferred through transformers] / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // W: Transformatory energetyczne i specjalne : nowoczesne konstrukcje, niezawodna eksploatacja : X konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 8–10 października 2014 : materiały konferencyjne / ed. Krzysztof Majer. — [Polska] : CMYK Studio Sp. z o. o., [2014]. — ISBN: 978-83-62742-05-4. — S. 41–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz.

 • słowa kluczowe: układy izolacyjne, transformatory, symulacje komputerowe, przepięcia przenoszone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza przepięć przenoszonych przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięciaAnalysis of overvoltages transferred through distribution transformers to low voltage networks / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 10, s. 294–297. — Bibliogr. s. 297, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/10/61.pdf

 • słowa kluczowe: symulacje komputerowe, przepięcia przenoszone, propagacja przepięć, sieci niskiego napięcia

  keywords: computer simulations, transferred overvoltages, propagation of overvoltages, low voltage networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.10.61

6
 • Analiza przepięć w transformatorach rozdzielczychAnalysis of overvoltages in distribution transformers / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // W: Transformatory energetyczne i specjalne : projekt, produkcja, eksploatacja : IX konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny, 3–5 października 2012 : materiały konferencyjne / ed. Krzysztof Majer. — [Kazimierz Dolny] : CMYK Studio Sp. z  o. o., 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62742-04-4. — S. 53–61. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza przepięć w uzwojeniach transformatorówAnalysis of overvoltages in transformer windings / Bartłomiej Adamczyk, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 7, s. 106–109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/7/30.pdf

 • słowa kluczowe: przepięcia wewnętrzne, transformatory, uzwojenia, admitancja uzwojeń

  keywords: internal overvoltages, power transformers, windings, admittance of windings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.07.30

8
 • Analysis and modelling of failure states in electric vehicle charging infrastructureAnaliza i modelowanie stanów awaryjnych w infrastrukturze stacji ładowania pojazdów elektrycznych / Mariusz Stosur, Maciej KUNIEWSKI, Kacper Sowa, Paweł Błaszczyk, Andrzej Uramek // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 7, s. 13-18. — Bibliogr. s. 17-18, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/7/3.pdf

 • słowa kluczowe: EMTP-ATP, symulacje, przepięcia, ładowanie, pojazdy elektryczne

  keywords: modelling, simulation, transients, EMTP-ATP, electric vehicle charging, EV charging

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.07.03

9
 • Analysis of electromagnetic field damping efficiency by usage of shielding with different parametersAnaliza skuteczności tłumienia pola elektromagnetycznego poprzez zastosowanie ekranowania o zróżnicowanych parametrach / Maciej KUNIEWSKI, Jakub Pluciński // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 51, s. 93–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2016 : XXVI cykl seminariów

 • słowa kluczowe: fala elektromagnetyczna, ekranowanie, skuteczność ekranowania

  keywords: shielding, electromagnetic field, shielding effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Analysis of selected dielectric properties of epoxy-alumina nanocomposites cured at stepwise increasing temperatures / Anna DĄDA, Paweł BŁAUT, Maciej KUNIEWSKI, Paweł ZYDROŃ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 5 art. no. 2091, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-02-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/5/2091/pdf?version=1676971453

 • keywords: nano composites, epoxy resin, alumina, BDS, electrical insulation, dielectric constant, nano dielectrics, nano filler, dielectric loss factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16052091

12
 • Analysis of space charge signal spatial resolution determined with PEA method in flat samples including attenuation effects / Marek FLORKOWSKI, Maciej KUNIEWSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 8 art. no. 3592, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/8/3592/pdf?version=1682069365

 • keywords: dielectrics, space charge, PEA, pulse electro acoustics, signal attenuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16083592

13
14
 • Badania i symulacje przepięć łączeniowych przenoszonych przez uzwojenia transformatorówMeasurements and simulations of switching overvoltages transferred through power transformer windings / Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 11b, s. 130–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

 • keywords: simulations, power transformers, transferred overvoltages, investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania przepięć w uzwojeniach transfomatorówInvestigations of overvoltages in transformer windings / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // W: Transformator'17 : międzynarodowa konferencja transformatorowa : Toruń, 9-11 maja 2017 r. = The international conference on Power transformers. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2017]. — S. 23–33 tekst pol., s. 35–45 tekst ang.. — Bibliogr. s. 33, 45. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Characteristics of 3D printed biopolymers for applications in high-voltage electrical insulation / Robert Sekuła, Kirsi Immonen, Sini Metsä-Kortelainen, Maciej KUNIEWSKI, Paweł ZYDROŃ, Tomi Kalpio // Polymers [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4360. — 2023 vol. 15 iss. 11 art. no. 2518, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-30. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4360/15/11/2518/pdf?version=1685446474

 • keywords: cellulose electrical insulation, 3D printing of biopolymers, large format printing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/polym15112518

17
 • Comparison of effective discharge area in voids in different insulating materials based on surface resistance / M. Florkowski, B. FLORKOWSKA, M. KUNIEWSKI, P. ZYDROŃ // W: ISH 2019 conference [Dokument elektroniczny] : International Symposium on High voltage engineering : AUG 26–30 2019, Budapest. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest : Foundation for Human Electrotechnics], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [10], Abstr.

 • keywords: partial discharges, discharge mapping, surface resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Comparison of effective discharge area in voids in different insulating materials based on surface resistance / M. Florkowski, B. FLORKOWSKA, M. KUNIEWSKI, P. ZYDROŃ // W: Proceedings of the 21st international symposium on High voltage engineering : [AUG 26–30 2019, Budapest], Vol. 2 / ed. Bálint Németh. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2020. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 599). — ISBN: 978-3-030-31679-2 ; e-ISBN: 978-3-030-31680-8. — S. 22–31. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-31. — M. Florkowski – afiliacja: ABB Corporate Research, Kraków

 • keywords: partial discharges, discharge mapping, surface resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-31680-8_3

19
 • Comparison of overvoltage propagation in transformers / M. Florkowski, J. FURGAŁ, P. Kłys, M. KUNIEWSKI // W: ISH 2013 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} International Symposium on High voltage engineering : August 25–30, 2013, Seoul, Korea : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-89-8610-19-5. — S. 376–381. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 381, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Comparison of pseudorandom white-noise generators used as signal source for wideband analysis of transformer windings impedance / Paweł ZYDROŃ, Maciej KUNIEWSKI, Łukasz FUŚNIK // W: Elektroenergetika 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 9\textsuperscript{th} international scientific symposium on Electrical power engineering : Stará Lesná, Slovak Republic, September 12–14, 2017 / eds. Michal Kolcun, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský ; Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electrical Power Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technical University, cop. 2017. — Dysk flash. — e-ISBN: 978-80-553-3195-9. — S. 344–348. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 348, Abstr.

 • keywords: diagnostics, transformer windings, transfer function, FRA, frequency response analysis, white noise

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Contactless electrical energy transmission with air coils / Jakub Pluciński, Maciej KUNIEWSKI // W: AGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — ISBN: 978-83-944254-6-3 ; e-ISBN: 978-83-944254-7-0. — S. 33. — Bibliogr. s. 33. — Toż. w Internecie: {http://www.isc.agh.edu.pl/papers/}. — Dostęp po wybraniu: Download Book of Abstracts

 • keywords: resonance, wireless, power transfer, air coils

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25