Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kuniewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1340-9599

ResearcherID: G-7472-2017

Scopus: 55209898700

PBN: 909727

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Analiza numeryczna parametrów czasowych i częstotliwościowych udarów napięciowych pełnych i uciętychNumerical analysis of the time and the frequency parameters of full and chopped lightning impulses / Paweł ZYDROŃ, Maciej KUNIEWSKI, Łukasz FUŚNIK, Michał BONK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2017 nr 57, s. 161–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2017 : XXVII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = Application of computers in science and technology 2017 : proceedings of the XXVII Seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section

 • słowa kluczowe: napięcia udarowe, udary pełne i ucięte, uzwojenia transformatorowe, analiza czasowa i częstotliwościowa

  keywords: transformer windings, full and chopped lightning impulses, time and frequency analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza oddziaływania zmiennego pola magnetycznego o różnych częstotliwościach na parametry rdzeni magnetycznychImpact of magnetic field to magnetic cores in frequency domain / Jakub Pluciński, Maciej KUNIEWSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2017 nr 34, s. 193–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 54. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przepięć piorunowych przenoszonych przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięciaAnalysis of lightning overvoltages transferred through distribution transformers to low voltage networks / Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Scientific Letters of Rzeszow University of Technology ; nr 289. Seria: Elektrotechnika = Journal of Electrical Engineering ; ISSN 0209-2662. — Inny tytut: RUTJEE. — 2013 z. 33, s. 105–116. — Bibliogr. s. 115–116, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: transformatory rozdzielcze, ochrona przepięciowa, symulacje komputerowe, przepięcia piorunowe, przepięcia przenoszone

  keywords: computer simulations, transferred overvoltages, distribution transformers, overvoltage protection, lighting overvoltages

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/re.2013.7

4
 • Analiza przepięć przenoszonych przez transformatory[Analysis of overvoltages transferred through transformers] / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // W: Transformatory energetyczne i specjalne : nowoczesne konstrukcje, niezawodna eksploatacja : X konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 8–10 października 2014 : materiały konferencyjne / ed. Krzysztof Majer. — [Polska] : CMYK Studio Sp. z o. o., [2014]. — ISBN: 978-83-62742-05-4. — S. 41–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz.

 • słowa kluczowe: układy izolacyjne, transformatory, symulacje komputerowe, przepięcia przenoszone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza przepięć przenoszonych przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięciaAnalysis of overvoltages transfered through distribution transformers to low voltage networks / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 10, s. 294–297. — Bibliogr. s. 297, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/10/61.pdf

 • słowa kluczowe: symulacje komputerowe, przepięcia przenoszone, propagacja przepięć, sieci niskiego napięcia

  keywords: computer simulations, transferred overvoltages, propagation of overvoltages, low voltage networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.10.61

6
 • Analiza przepięć w transformatorach rozdzielczychAnalysis of overvoltages in distribution transformers / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // W: Transformatory energetyczne i specjalne : projekt, produkcja, eksploatacja : IX konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny, 3–5 października 2012 : materiały konferencyjne / ed. Krzysztof Majer. — [Kazimierz Dolny] : CMYK Studio Sp. z  o. o., 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62742-04-4. — S. 53–61. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza przepięć w uzwojeniach transformatorówAnalysis of overvoltages in transformer windings / Bartłomiej Adamczyk, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 7, s. 106–109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/7/30.pdf

 • słowa kluczowe: przepięcia wewnętrzne, transformatory, uzwojenia, admitancja uzwojeń

  keywords: internal overvoltages, power transformers, windings, admittance of windings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.07.30

8
 • Analysis of electromagnetic field damping efficiency by usage of shielding with different parametersAnaliza skuteczności tłumienia pola elektromagnetycznego poprzez zastosowanie ekranowania o zróżnicowanych parametrach / Maciej KUNIEWSKI, Jakub Pluciński // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 51, s. 93–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2016 : XXVI cykl seminariów

 • słowa kluczowe: fala elektromagnetyczna, ekranowanie, skuteczność ekranowania

  keywords: shielding, electromagnetic field, shielding effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of the applicability of various excitation signals for FRA diagnostics of transformers / Maciej KUNIEWSKI, Paweł ZYDROŃ // W: ICD 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 IEEE 2nd International Conference on Dielectrics : [July 1–5, 2018, Budapest]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — e-ISBN: 978-1-5386-6389-9. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047800150.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8468391

 • keywords: diagnostics, transients, transformer windings, frequency response analysis (FRA), transfer function, whitenoise

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania i symulacje przepięć łączeniowych przenoszonych przez uzwojenia transformatorówMeasurements and simulations of switching overvoltages transferred through power transformer windings / Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 11b, s. 130–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.

 • keywords: simulations, power transformers, transferred overvoltages, investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania przepięć w uzwojeniach transfomatorówInvestigations of overvoltages in transformer windings / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // W: Transformator'17 : międzynarodowa konferencja transformatorowa : Toruń, 9-11 maja 2017 r. = The international conference on Power transformers. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2017]. — S. 23–33 tekst pol., s. 35–45 tekst ang.. — Bibliogr. s. 33, 45. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Comparison of overvoltage propagation in transformers / M. Florkowski, J. FURGAŁ, P. Kłys, M. KUNIEWSKI // W: ISH 2013 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} International Symposium on High voltage engineering : August 25–30, 2013, Seoul, Korea : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-89-8610-19-5. — S. 376–381. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 381, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Comparison of pseudorandom white-noise generators used as signal source for wideband analysis of transformer windings impedance / Paweł ZYDROŃ, Maciej KUNIEWSKI, Łukasz FUŚNIK // W: Elektroenergetika 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 9\textsuperscript{th} international scientific symposium on Electrical power engineering : Stará Lesná, Slovak Republic, September 12–14, 2017 / eds. Michal Kolcun, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský ; Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electrical Power Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technical University, cop. 2017. — Dysk flash. — e-ISBN: 978-80-553-3195-9. — S. 344–348. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 348, Abstr.

 • keywords: diagnostics, transformer windings, frequency response analysis (FRA), transfer function, white-noise

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Contactless electrical energy transmission with air coils / Jakub Pluciński, Maciej KUNIEWSKI // W: AGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — ISBN: 978-83-944254-6-3 ; e-ISBN: 978-83-944254-7-0. — S. 33. — Bibliogr. s. 33. — Toż. w Internecie: {http://www.isc.agh.edu.pl/papers/}. — Dostęp po wybraniu: Download Book of Abstracts

 • keywords: resonance, wireless, power transfer, air coils

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Detection of transformer windings failures with frequency response analysis method obtained with different signals / Maciej KUNIEWSKI, Jakub FURGAŁ // W: Elektroenergetika 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 9\textsuperscript{th} international scientific symposium on Electrical power engineering : Stará Lesná, Slovak Republic, September 12–14, 2017 / eds. Michal Kolcun, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský ; Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electrical Power Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technical University, cop. 2017. — Dysk flash. — e-ISBN: 978-80-553-3195-9. — S. 279–283. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 282–283, Abstr.

 • keywords: diagnostics, power transformers, FRA, winding failures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Determination of breakdown voltage characteristics of 1'100 kV disconnector for modeling of VFTO in gas-insulated switchgear / Marcin Szewczyk, Maciej KUNIEWSKI, Wojciech Piasecki, Marek Florkowski, Ueli Straumann // IEEE Transactions on Power Delivery ; ISSN 0885-8977. — 2016 vol. 31 no. 5, s. 2151–2158. — Bibliogr. s. 2158, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-29. — tekst: https://goo.gl/kLlJuF

 • keywords: simulations, modelling, transients, switching, gas-insulated switchgear (GIS), very fast transient overvoltages (VFTOs), disconnector switch (DS)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/TPWRD.2015.2513080

19
 • Ferroresonance in MV Voltage Transformers: pragmatic experimental approach towards investigation of risk and mitigating strategy / W. Piasecki, M. Stosur, T. Kuczek, M. KUNIEWSKI, R. Javora // W: IPST 2017 [Dokument elektroniczny] : International conference on Power Systems Transients : 26\textsuperscript{th}–29\textsuperscript{th} June, 2017, Seoul, Republic of Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Seoul : s. n.], [2017]. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ipstconf.org/papers/Proc_IPST2017/17IPST130.pdf [2018-02-13]. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • keywords: ferroresonance, voltage transformers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Impact of surge steepness on propagation of high frequency overvoltages in transformers / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Paweł Kłys, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK // W: ISH 2015 [Dokument elektroniczny] : 19\textsuperscript{th} International Symposium on High Voltage Engineering : Pilsen, Czech Republic, August 23–August 28, 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pilsen : University of West Bohemia, cop. 2015. — Dysk Flash. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Investigation of overvoltages in distribution transformers / Marek Florkowski, Maciej KUNIEWSKI, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK // W: EPE 2017 [Dokument elektroniczny] : 18th international scientific conference on Electric power engineering : May 17th to May 19th, 2017, Kouty nad Desnou : proceedings / ed. Lukáš Prokop, Tadeusz Sikora. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czechy] : IEEE, cop. 2017. — Dysk Flash. — Dod. ISBN: 978-1-5090-6405-2. — e-ISBN: 978-1-5090-6406-9. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/fg2KYs [2018-02-06]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • keywords: insulation systems, distribution transformers, overvoltages

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EPE.2017.7967288

23
24
25
 • Measurements and simulations of very fast transients during disconnector type testing in UHV gas-insulated switchgearPomiary i symulacje przepięć szybkozmiennych w gazowych rozdzielnicach najwyższych napięć w układzie próby typu odłącznika / Marcin Szewczyk, Mariusz Stosur, Wojciech Piasecki, Maciej KUNIEWSKI, Przemysław Balcerek, Marek Florkowski, Uwe Riechert // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 11b, s. 150–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=72296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: